משנה אהלות יא ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת אהלות · פרק יא · משנה ה | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

היה מוטל על האסקופה והאהילו עליו קוברי המת, בית שמאי אומרים, אינו מביא את הטומאהו.

ובית הלל אומרים, מביא את הטומאהז.

נוסח הרמב"ם

היה מוטל על האסקופה והאהילו עליו קוברי המת בית שמאי אומרין אינו מביא את הטומאה ובית הלל אומרין מביא את הטומאה.

פירוש הרמב"ם

היה מוטל על האסקופה קצתו בבית וקצתו על האסקופה ב"ה סומכין על דעתן באמרם אדם חלול הוא ולזה יביא את הטומאה לבית לפי מה שקדם בקדרה כאשר היתה גבוהה טפח ונוגעת בשקוף הפותח טפח הנה הטומאה כאשר היתה על גבה הבית טמא:

פירוש רבינו שמשון

היה האדם מוטל על האסקופה. מקצתו בפנים ומקצתו בחוץ:

אינו מביא את הטומאה. דאין כאן חלל:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

היה מוטל על האסקופה - מקצתו בתוך הבית ומקצתו חוץ לבית:

אינו מביא את הטומאה - דאין כאן חלל:

פירוש תוספות יום טוב

בית שמאי אומרים אינו מביא את הטומאה. לשון מהר"ם דלא אמרי' כיון דטומאה על גביו אינו מפסיק בין הטומאה ובאה טומאה תחתיו כדאמרינן [רפ"ו] דאדם וכלים אין נעשים אהלים לטהר. וכיון דבאה טומאה תחתיו יביא הטומאה לבית דהא ודאי אינו מביא ע"כ. וכלומר משום דס"ל דחלל גופו לא חשיב חלל:

ב"ה אומרים מביא את הטומאה. דכיון שהאהילה טומאה עליו הרי זה כמאהיל עליה ומביא את הטומאה. הרמב"ם פי"ח מהט"מ [הלכה ב'] ועי' מ"ש ברפ"ג:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ו) (על המשנה) אינו כו'. ולא אמרינן כיון דטומאה על גבו אינו מפסיק בין הטומאה ובאה טומאה תחתיו דאדם אינו נעשה אוהל לטהר ויביא הטומאה לבית, לא אמרינן כן, דחלל גופו לא חשיב חלל. מהר"מ:

(ז) (על המשנה) מביא כו'. דכיון שמאהילה טומאה עליו הרי זה כמאהיל עליה. הר"מ:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

והאהילו עליו קוברי המת בית שמאי אומרים אינו מביא וכו'. צריך לתת טעם אמאי איצטריך לאשמועי' פלוגתא דב"ש וב"ה בכל הני באבי וק"ל:


פירושים נוספים