מצודות על שמואל א כב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על שמואל א · כב · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישמעו אחיו" - כי ברח דוד ופחדו לנפשם פן יתנקם בהם שאול ולזה ירדו אל דוד

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל איש מצוק וגו'" - ולא היה יכול לשבת בארצו ובמקומו

מצודת ציון

"מצוק" - ענין צרה כמו (תהלים קיט קמג)צר ומצוק מצאוני ורוצה לומר מי שיש לו מצוקה מאויביו

"נושא" - ענין הלואה כמו (שם קט יא) ינקש נושה ורוצה לומר מי שיש אצלו הלואה מאחרים

"מר נפש" - עני ורש כמו שכתוב (משלי לא ו)ויין למרי נפש ישתה וישכח רישו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יצא נא" - מן המערה לשבת אתכם

"מה יעשה לי אלהים" - באיזה מקום אמצא מנוח כי אז ישבו עמדי

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"במצודה" - שהיה סמוך אל מואב

"וינחם" - דוד הביאם לפני המלך

מצודת ציון

"וינחם" - וינהגם כמו (שמות יג יז)ולא נחם אלהים

"במצודה" - ענין מקום משומר או מגדל או סלע או מערה כמו (יחזקאל יט ט)יביאהו במצדות

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תחת האשל ברמה" - מקום גבוה היה בגבעה ובה עמד אשל

"כי נודע דוד" - כי עד הנה היה נחבא ולא ראהו איש

מצודת ציון

"האשל" - האילן כמו (בראשית כא לג)ויטע אשל

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"גם לכלכם" - רצה לומר וכי אפשר שיתן שדות לכולכם וכי מאין לו כל כך שדות ומאין לו רבוי עם כל כך שיעשה את כולכם לשרים

"בני ימיני" - כי רוב עבדיו היו מבני שבטו

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי הקים" - רצה לומר על ידי שלא גליתם אזני נגמר הדבר והקימו לאורב

"כיום הזה" - שנראה עתה בחוש שאורב עלי ומאסף אליו אנשים

"וגלה" - כפל דבריו וכדרך המדבר מכאב לב

"ואין חולה" - אין אחד מכם שיחלה ויכאב לבו בעבורי

"בכרת בני" - בעת שכרת בני ברית עמו כי אם גליתם אזני מאז הייתי נשמר שלא יבוא לכל זה

"כי קשרתם" - כולכם עשיתם עלי קשר כאלו הבטיח טובה לכולכם

מצודת ציון

"קשרתם" - ענין אגודת אנשים בחבור עצת מרד

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והוא נצב" - עמד סמוך לעבדי שאול בעת שאמר להם הדברים האלה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בה'" - באורים ותומים

מצודת ציון

"וצידה" - מזון

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בתתך" - במה שנתת לו לחם וגו' נראה שקשרתם עלי להקימו לאורב

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וסר" - ומאז היה סר להיות נשמע לך לכל אשר תצונו

"ומי בכל עבדיך" - רצה לומר לא במרד עשיתי זאת כי אמרתי שהולך הוא בדבר המלך כי מי מכל עבדיך עבד נאמן כדוד

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בכל זאת" - במה שמרד דוד בך

"בכל" - כמו ובכל בית אבי

"דבר" - רצה לומר דבר אשמה

"חלילה לי" - לעשות זאת במרד ובמעל

"היום החלותי" - וכי היום היה ההתחלה לשאול לו באלהים הלא מאז שאלתי לו בהיות כי הוא היה המוציא והמביא

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"גם ידם" - רצה לומר גם עצתם

מצודת ציון

"לרצים" - הרצים רגלי לפני מרכבתו

"עליו" - אצלו לשמשו

"סבו" - סובו מפה ללכת להמיתם

"ולא אבו" - ולא רצו

"לפגוע" - ענין מכת מות כמו (שמואל-ב א טו) גש פגע בו

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נושא אפוד" - כל אחד מהם היה נושא אפוד והוא מלבוש מכובד ילבשו אותו עובדי ה' וכמו שנאמר בשמואל (לעיל ב יח) נער חגור אפוד בד

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אנכי סבותי" - היה מתאונן ואומר אני סבבתי המיתה לכולכם ועל ידי באה התקלה

"ביום ההוא" - בהיותי בנוב ידעתי אז שדואג שם והוא יגיד לשאול

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי אשר יבקש" - הלא שאול המבקש נפשי לספותה הוא מבקש נפשך לזה אל תפרד מעלי ותהיה שמור עמדי