מצודות על מלכים א כב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על מלכים א · כב

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישבו" - רצה לומר ישבו בהשקט

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הידעתם" - האם אתם נותנים לב לדעת אשר רמות גלעד היא מהגבול שלנו ואנחנו שותקים מקחת אותה וגו' 

מצודת ציון

"מחשים" - שותקים כמו (קהלת ג ז)עת לחשות

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כמוני כמוך" - כמו שאתה תלך כן אלך גם אני

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דרש נא כיום" - רצה לומר אם אינך רגיל לדרוש בדבר ה' הנה כעת דרש נא

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנביאים" - נביאי הבעל

"ויתן ה'" - בפני יהושפט אמרו בשם ה' שיחשוב שהמה נביאי ה'

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"האין פה נביא לה' עוד" - רצה לומר וכי כולם הרגם איזבל ולא נשאר עוד נביא לה' ואמרו רבותינו ז"ל (סנהדרין פט א) שהשכיל יהושפט לדעת אשר לא נביאי ה' המה על כי כולם אמרו בסגנון אחד ואין כן דרך נביאי ה'

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל יאמר וגו'" - כי את אשר ישים ה' בפיו אותו ידבר

"כי לא יתנבא עלי טוב" - מעת אשר שלחתי את בן הדד

"לדרוש" - אשר תוכל לדרוש את ה' מעמו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מהרה" - אמור למיכיהו שיבוא מהר 

מצודת ציון

"סריס" - שר וכן (אסתר א י)שבעת הסריסים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בגדים" - רצה לומר בגדי מלוכה

"בגורן פתח" - בהגורן העומד מול פתח השער

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צדקיה" - הוא היה מנביאי הבעל

"באלה" - רצה לומר התחזק להתגבר עליהם כאילו תנגח אותם בקרני ברזל וכן היה דרך נביאי ה' לעשות דמיונות ודוגמא לדברי הנבואה 

מצודת ציון

"תנגח" - מלשון נגיחה והכאה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פה אחד" - בהסכמה אחת מנבאים טוב על המלך לזה הנבא כמוהם לטובה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עלה והצלח" - מעצמו אמר לו בברכה הלואי שתצליח וימסרם ה' בידך או שאמר בלעג והתול בסגנון נביאי הבעל

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד כמה פעמים" - רצה לומר אני משביעך עתה לא פעם ולא שתים כי אם עד כמה פעמים אשר לא תדבר אלי רק אמת בשם ה' ולא שקר בלעג והתול ולא מעצמך בברכה ועל שלא אמר הנביא כה אמר ה' עלה והצלח השכיל לדעת שאין זה דבר ה' והיה מסתפק אם אמר מלעג אם אמר בברכה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אין להם רועה" - להנהיגם יחד

"לא אדונים לאלה" - רצה לומר הואיל ואין להם אדון ישובו וגו' וכאומר שאחאב מלכם ימות והעם ישובו בשלום

"ראיתי" - במראה הנבואה 

מצודת ציון

"נפוצים" - מפוזרים

"אל ההרים" - על ההרים

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא אמרתי וגו'" - רצה לומר מפני השנאה יאמר כן ולא דבר ה' הוא

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמר זה בכה" - מי מהם אמר באופן זה ומי באופן אחר

"מי יפתה" - על כי נגמר הדין לחובה אמר מי יפתנו לעלות למלחמה לקבל שם העונש (וכל הדברים האלה נאמרו במשל להסביר את האוזן כדרך מנהגי בני אדם)

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הרוח" - אמרו רבותינו ז"ל (סנהדרין פט א) רוחו של נבות היזרעלי

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צא ועשה כן" - חזר לזרזו על הדבר

"והייתי רוח שקר" - רצה לומר אני אדבר שקר בפי כל נביאיו להבטיחו על ההצלחה

"תפתה וגם תוכל" - בזה תפתה אותו וגם תוכל לו כי יהיה ניסת וילך למלחמה 

מצודת ציון

"תוכל" - מלשון יכולת

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וה' דבר" - אבל ה' דבר עליך רעה כאשר אדבר אני בשם ה'

"הנה נתן ה'" - רצה לומר בהשגחה בא הדבר

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אי זה עבר" - רצה לומר אי זה הדרך עבר וגו' 

מצודת ציון

"הלחי" - הוא המקום שאצל העין

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנך רואה" - ביום המלחמה תראה שכן יהיה אשר בעבור זה תחביא עצמך לבל יהרגך על היותך סיבה לכל זה 

מצודת ציון

"הנך" - הנה אתה

"להחבה" - מלשון מחבואה ומסתור

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והשיבהו" - אולי ישב שם פעם ולזה אמר השיבהו לשם

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לחם לחץ" - רצה לומר בדוחק רק די החיות נפשו

"בית הכלא" - בבית האסורים 

מצודת ציון

"לחץ" - ענין דוחק רוצה לומר בצמצום

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא דבר ה' בי" - רצה לומר אז תאמר שמלבי אדבר ולא מה'

"ויאמר" - אמר דברו להשמיע לכולם ואמר שמעו עמים כולם רצה לומר כל השבטים כי כל שבט קרוי עם

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"התחפש ובוא" - רצה לומר לי ראוי להתחפש ולבוא במלחמה מתנכר בשינוי בגדים לבל יכירו בי אנשי ארם אבל אתה תוכל ללבוש בגדיך המיוחדים לך כי אין לך לפחוד אם יכירוך כי הנביא לא ניבא הרעה כי אם עלי ולא על זולתי ואף שלא האמין להנביא מכל מקום חשש לדבריו 

מצודת ציון

"התחפש" - ענין השתנות המלבוש

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויזעק" - לאנשיו לבוא לעזרו

"אך מלך ישראל" - רצה לומר אין זה הדיוט כי אם מלך ישראל הוא וזהו על שראוהו בלבוש מלכות

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי כראות וגו'" - כי ראו אשר אנשי יהודה לבד באו לעזרו ומזה ידעו שאין זה מלך ישראל

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"החליתי" - נעשיתי חולה ולא גלה לרכבו שהוכה שלא יבעית אותו ויודע לכולם וינוסו מן המלחמה

"לרכבו" - הוא המוליך את הרכב

"הפוך ידך" - לשוב לאחור

"בין הדבקים ובין השרין" - השריון הזה מעשהו מברזל כעין לבוש ועשוי נקבים נקבים ודבוקים בו קליפים כעין קשקשים וכמו שנאמר (שמואל א יז ה) ושריון קשקשים הוא לבוש ועשוים הם לסתום נקבי השריון לבל יכנס בהם חץ והם הם הקרוים דבקים כי המה דבוקים בהשריון ולזה אמר שבא החץ בין אחד מהקשקשים ובין השריון ונכנס בנקב השריון ונתחב בהגוף

"לתמו" - בתמימות שלא נתכוון לאחאב שהרי לא היה ניכר

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"היה מעמד" - בהיותו חוץ למחנה היה מתחזק לעמוד במרכבה מול ארם שלא ירגישו בו אנשיו וימס לבבם

"חיק הרכב" - רצה לומר אמצעות מקום העמוק שבו

"ותעלה המלחמה" - עלתה למעלה כי נתחזקו מערכה מול מערכה

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"איש אל עירו" - ולא ילחמו עוד על כי מת המלך 

מצודת ציון

"הרנה" - קול הכרוז כן תרגם יונתן

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כדבר ה'" - שאמר (לעיל כא יט) במקום אשר לקקו וגו' ילוקו וגו' וידמה שהמקום ההוא היה קרוב ליזרעאל מקום שהומת נבות ובא שמה הדם עם מרוצת המים

"וישטוף" - מוליך הרכב שטף ורחץ את הרכב מדמו במי הברכה ושתו הכלבים את דמו המעורב במי הברכה

"הזונות" - נשים הזונות הרוחצות במי הברכה רחצו בדמו המעורב במים וגם זה לבוז תחשב 

מצודת ציון

"ברכת" - מקום הבנוי באבנים ובסיד ושם מתכנסים המים כמו (שמואל ב ב יג)על ברכת גבעון

"וילוקו" - ענין לחיכה כמו (שופטים ז ה)כל אשר ילק בלשונו

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"השן" - שן של פיל

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשנת ארבע" - רצה לומר כבר עבר ד' לאחאב וכמו שנאמר (מלכים ב ט כט) ובשנת י"א ליורם וגו' מלך אחזיה ועל כרחך רצונו לומר כבר עבר י"א שנים כי במקום אחר נאמר (שם ח כה) בשנת י"ב ליורם וגו' מלך אחזיה וכמו כן נאמר בשנת ארבע רצה לומר כבר עבר ד' לאחאב כי אחאב מלך בל"ח לאסא הרי מלך ד' שנים עד שמת אסא בשנת מ"א למלכו אם כן מלך יהושפט בה' לאחאב מיד אחר כלות ד'

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועשרים וגו'" - ומקוטעות היו

פסוק מד

לפירוש "פסוק מד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הבמות" - במות יחיד העשויות לגבוה האסור משנבנה הבית

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וישלם" - עשה שלום

פסוק מז

לפירוש "פסוק מז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הקדש" - הניאוף וכן (דברים כג יח)לא יהיה קדש

"בער" - פנה מן העולם

פסוק מח

לפירוש "פסוק מח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נצב מלך" - כי מעת שכבש דוד את אדום הסיר מהם המלכים ושם עליהם נציבים רצה לומר ממונים מתחת ידו למלוך עליהם ולמשול בם והתמיד הדבר עד ימי יהושפט כי גם בימיו היה שם נצב במקום מלך

פסוק מט

לפירוש "פסוק מט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לזהב" - להביא זהב כמו שהביא שלמה

"ולא הלך" - עד אופיר

"ללכת אופירה" - ובדברי הימים (ב כ לו) נאמר ללכת תרשיש וגם שם נאמר ששלח עם אחזיה ואולי האמור שם היה בפעם אחר ולא זהו הנאמר כאן

"אניות תרשיש" - רצה לומר ספינות עשויות בתבנית אניות תרשיש

פסוק נ

לפירוש "פסוק נ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא אבה" - ואולי על כי שלח עמו לתרשיש כמו שנאמר בדברי הימים ונשברו האניות והנביא הוכיחו על מה שנתחבר עם אחזיה לזה לא רצה לשלוח עמו לאופיר 

מצודת ציון

"ולא אבה" - לא רצה

פסוק נב

לפירוש "פסוק נב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שנתים" - ומקוטעות היו

"בשנת שבע עשרה" - רצה לומר כבר עבר י"ז ליהושפט כי הלא יהושפט מלך בה' לאחאב ואחאב נהרג בשנת כ"ב למלכו והיא אחרי כלות י"ז ליהושפט ובתחילת י"ח ואז מלך אחזיה בן אחאב