מצודות על יהושע ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על יהושע · ט · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כשמוע" - אשר כבשו את העי ברוב עם ובתחבולה

מצודת ציון

"ובשפלה" - בעמק

"חוף" - שפת

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויתקבצו" - להיות גם הם עם רב ויועצים הרבה להתחכם במלחמה עמהם

מצודת ציון

"פה אחד" - רצה לומר בעצה אחת

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ליריחו ולעי" - רצה לומר שהמה שני דברים הפכים כי יריחו כבשו בנס והעי בתחבולות וברוב עם ולזה הבינו הדבר שבערמה עשו להטעותם כאמור למעלה (פרק ח)

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומצוררים" - מקושרים סביבות הבקיעים

"בלים" - להטעות את ישראל לחשוב שמרוב מרחק הדרך בלו

"ויצטירו" - עשו עצמם כשלוחים באים מארץ מרחק כי שם ציר הונח על השלוח למרחוק וכמו שכתוב (ישעיהוו נז ט) ותשלחי ציריך עד מרחוק

"ויעשו גם המה בערמה" - כמו שעשו ישראל

מצודת ציון

"ויצטירו" - עשו עצמם כשלוחים כמו (משלי יג יז)ציר אמונים

"בלים" - מורקבים

"נאדות" - הם כלי היין

"ומבוקעים" - מלשון בקיעה

"ומצוררים" - מקושרים כמו (בראשית מב לה)צרור כספו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נקודים" - כי בהתיישן הלחם יתעפש ובו נקודים לבנים וירוקים ושחורים

"ומטולאות" - כי בעת התיישן המנעלים יתחלפו בכמה גוונים

מצודת ציון

"ונעלות" - מנעלים שברגליהם

"ומטולאות" - ענין חלוף הגוונים כמו (יחזקאל טז טז)במות טלאות

"צידם" - מזונם

"נקודים" - מנומר בחברבורות כמו (בראשית לא יב)נקודים וברודים

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מארץ רחוקה" - לא מארץ כנען אשר הוזהרתם בלא תחיה כל נשמה (דברים כ טז) ולזה כרתו לנו ברית להחיותינו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בקרבי" - בקרב הארץ הניתן לי והוא ארץ כנען

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומאין" - מאיזה מדינה

"מי אתם" - מאיזה עם

"עבדיך אנחנו" - כאומר אין לנו עסק עם כל העם הזה כי הלא לא לכולם נהיה עבדים כי אם לך לבדך כאומר ואדוני הלא ישכיל לדעת שאין אנו מארץ כנען

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לשם ה'" - בעבור פרסום שם ה'

"רחוקה מאוד" - ולא יהיה אם כן ניכר לך לא העם ולא המדינה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כרתו לנו ברית" - להחיותינו

"עבדיכם אנחנו" - להעלות את המס

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הנה יבש" - בעבור זמן הרב מגודל מרחק הדרך

"זה לחמנו" - אשר תראו בידינו הנה בהיותו עדיין חם לקחנו אותו צידה לדרך

מצודת ציון

"הצטידנו" - מלשון צידה ומזון

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חדשים" - בעת מלואם היו חדשים

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויקחו" - רצה לומר לקחו מופת וראייה מיובש צידם והאמינו להם או לקחו מצידם ואכלו לקיים ברית ואהבה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"וילנו" - מלשון תלונה ותערומות

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"זאת" - רצה לומר הדבר הזאת להחיות אותם בעל כרחנו נעשה להם שלא יקצוף ה' על בטול השבועה

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויהיו כו'" - רצה לומר הגמול היה שהיו חוטבי כו' כאשר גזרו הנשיאים כי כל העדה שמעו להם

"ויאמרו אליהם הנשיאים יחיו" - רצה לומר הנה בעבור השבועה לא תגידו לא יחיו וכאומר אך נתבונן מה נעשה עמהם בגמול הרמאות

מצודת ציון

"חוטבי" - ענין כריתה וחתוך וכן (דברים יט ה) לחטוב עצים

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועתה" - רצה לומר עתה בעת המלחמה תהיו ארורים להיות עבדים לכל העדה אבל לבית ה' תהיו לעולם עבדים ולא יכרת הדבר

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא הרגום" - כאשר חשבו בתחלה

"ויעש להם כן" - כמו שאמר הוא להיות עבדים לכל העדה בעת המלחמה ולבית ה' לעולם

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אל המקום" - במקום שיעמוד המזבח שמה יעבדו אם בשילה אם בירושלים

"לעדה ולמזבח וגו' עד היום הזה" - רצה לומר לעדה בעת המלחמה ולמזבח ה' עד היום הזה