מצודות על חבקוק א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


מצודות על חבקוק · א · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"המשא" - ר"ל זו היא הנבואה אשר חזה וגו'

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אזעק וגו'" - אזעק על החמס אשר עושה נ"נ ולא תושיע

"עד אנה" - הנביא היה מתלונן על שלוות בבל וגודל ממשלתה ואמר עד מתי אצעק אליך ואינך שומע 

מצודת ציון

"שועתי" - ענין צעקה

"חמס" - ענין עושק

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למה תראני וגו'" - במראה הנבואה ראה עונות נסתרות של ישראל כדרך שראה יחזקאל וגם ראה גמול תשלומיהן ואריכת ממשלת בבל הנפרע מהם ולכן אמר למה תראה לי האון והעמל של ישראל מה שאתה מביט הנסתרות מבני אדם ולמה שמת לנגד עיני לראות השוד והחמס המעותד לבוא עליהם והתקיימות הנפרע מהם הנושא עליהם ריב ומדון וכאומר מה לי בצער הגדול הזה להודיעני כל אלה 

מצודת ציון

"און ועמל" - ענין מעשים רעים שאינם צודקים

"תביט" - ענין הסתכלות

"ושד וחמס" - גזל ועושק

"ויהי" - רצה לומר מתקיים ודוגמתו אהי מלכך אפוא (הושע יג)

"מדון" - מלשון דין ומריבה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על כן" - בעבור זה מעקמים את המשפט ולא יעשוה על צד היושר כי חושבים שאין דין ואין דיין (ואף כי חטאו ובע"כ נפרע מהם מתלונן שהיה להם לפול ביד ה' ולא בידו)

"כי רשע" - על כי נ"נ מכתיר את הצדיק להצר לו בכל עבריו כי אף כי חטאו ישראל נחשבים המה לצדיקים למולו

"על כן תפוג תורה" - הואיל שיצליח נ"נ תחלש התורה ותפול ולא יעשה משפט לנצח ר"ל זמן רב כל ימי ממשלתו כי יאמרו הכל לפי המקרה ואין משגיח 

מצודת ציון

"תפוג" - ענין רפיון וחלשות כמו נפוגותי ונדכיתי (תהלים לח)

"מכתיר" - מסבב ככתר המסבב את הראש וכן אבירי בשן כתרוני (שם כב)

"מעוקל" - ענין עקום כמו ארחות עקלקלות (שופטים ה)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי פועל פועל" - כי דבר נצחון שלו תהיה בימיכם ותראו אותה ותתמהו אז כי הן ידעתי לא תאמינו אם יסופר כי הוא דבר היוצא מהיקש הטבעי שקשה להאמין

"ראו בגוים" - ראו הממשלה והנצחון הנעשה בעכו"ם אלו על אלו והביטו ממשלתו והנצחון שלו ותתמהו מאד מאד כי אין להעריך נצחון כל העכו"ם לנצחון שלו 

מצודת ציון

"כי יסופר" - אם יסופר

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למרחבי ארץ" - בכל מרחב העולם ילך לרשת מקומות שאינם שלו

"כי הנני מקים" - ר"ל משפלותם אקים את הכשדים שהוא גוי מר נפש ואכזרי ונמהר במעשיו מבלי ישוב הדעת 

מצודת ציון

"מקים" - ענין רוממות

"המר" - מר נפש ורצה לומר אכזרי

"והנמהר" - מלשון מהירות

"משכנות" - מקומות ששוכנים שם בני אדם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ממנו משפטו וגו'" - המשפט שיעשה בעכו"ם ונשיאת הממשלה שיהיה בו יצא ממנו ומעצמו כי לא יצטרך לעזרת עם אחר

"איום ונורא הוא" - הוא מאויים ומפחיד את הבריות 

מצודת ציון

"איום" - מלשון אימה ופחד

"ושאתו" - מלשון התנשאות ורוממות

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ופשו פרשיו" - פרשיו מתרבים בכל יום ואינם מתמעטים כי אין מי מהם נופל במלחמה

"ופרשיו מרחוק יבואו" - ר"ל עם היות שפרשיו באו ממקום רחוק לא ייגעו ולא ייעפו בדרך אבל יעופו כמו הנשר הממהר לעוף להשיג האוכל

"וחדו" - הכשדים עצמם יחדו שניהם לטרף טרף במהירות רב יותר מן הזאבים הטורפים בערב הממהרים לטרוף בעבור הרעבון שלא אכלו כל היום

"וקלו" - למהר לרוץ במלחמה 

מצודת ציון

"מנמרים" - שם חיה קלת המרוץ

"וחדו" - ענין שנון וחריפות כמו כחרב חדה (ישעיהו מט)

"ופשו" - ענין רבוי כמו כי תפושו (ירמיהו נ)

"פרשיו" - הם הרגילים לרכוב על הסוסים

"יעפו" - מלשון עפיפה ופריחה

"חש" - ענין מהירות כמו חשתי ולא התמהמהתי (תהלים קיט)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאסוף" - מאסף שבי הרבה כחול הים ולא ישאיר מאומה

"כלה לחמס יבא" - הגוי הזה כולו בא בעבור החמס לשלול שלל ולבוז בז אינם נלחמים בעבור כבוד הנצחון ולזה אינם משאירים שארית

"מגמת פניהם קדימה" - ר"ל כל מחשבותם לשלול שלל ולשוב מיד לארצם שהיא לצד קדימה במזרחית צפונית ועי"ז שורפים ומחריבים את הערים שכבשו ואינם מניחים שארית ולא כן יעשו אלו שמחשבתם להשאר בהערים שכבשו כי מניחים שארית מה לתועלתם 

מצודת ציון

"לחמס" - ענין עושק

"מגמת" - ענין המחשבה והחשק ואין לו דומה ויתכן שהוא מלשון הגמיאני נא (בראשית כד) וכמו שמלת שאף משותף לבליעה כמ"ש כי שאפני אנוש (תהלים נו)ולחשק כמ"ש ישאף צל (איוב ז') כן תהיה מלת גמא משותף לשניהם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והוא במלכים יתקלס" - הוא מהתל ומלעיג במלכים לבזותם בבזיון נפלא ורוזנים המה לו למשחק כי יתלוצץ בהם בדברי גדוף

"לכל מבצר ישחק" - מלעיג הוא על כל ערי מבצר באמרו שבקלות רב יכבשם וכן הוא האמת כי יצבור עפר הרבה לעשות תל גבוה מול המבצר ומשם ילחום עליה וילכדה 

מצודת ציון

"יתקלס" - ענין לעג והתול כמו לקלס אתנן (יחזקאל טז)

"ורוזנים" - שרים

"משחק" - מלשון שחוק ולעג

"ויצבר" - ענין עשיית תל כמו שני צבורים (מלכים ב י)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אז חלף רוח" - בראות עצמו בכ"כ ממשלה מחליף דעתו ויעבור מן האמת ויאשם באמרו זו הכח הנתון בו מיוחס לאלהיו כי העכו"ם שלו השליטו ולא ה' פעל כל זאת כי יודע הוא בעצמו שלא ישרו מעשיו בעיני ה' 

מצודת ציון

"חלף" - ענין תמורה

"רוח" - ענין דעה ומחשבה

"ואשם" - ענין רשע

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלוא אתה מקדם" - הן ידעתי שאתה מעולם אלהי קדושי המרחם עלינו ובודאי לא נמות ביד נ"נ להיות כלים בידו כי אתה האל שמת אותו לעשות בנו משפט ואתה צור עולמים יסדתו לייסר אותנו ע"י ואין זה ענין אל הכליון כאומר אין אני מתרעם בחשבי שנהיה כלים בידו כי בודאי לא כן יהיה 

מצודת ציון

"וצור" - על האל יאמר שהוא צור עולמים רצה לומר חוזק העולמות

"להוכיח" - ענין גמול יסורים כמו ויוכח עליהם מלכים (תהלים קה)

"יסדתו" - מלשון יסוד

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"טהור עינים" - ר"ל אולם תלונתי היא על כי הלא אתה טהור עינים לבל לראות דבר רע ולא תוכל להביט אל דבר עמל ולמה א"כ תביט ותשגיח בבוגדים לתת להם ממשלה מרובה ולמה תחריש בעת שהרשע משחית את הצדיק ממנו וכאומר אם אמנם חטא ישראל למה מסרתו בידו הלא עכ"פ הוא טוב ממנו והיה לך א"כ לפרוע מישראל באופן אחר לא על ידו 

מצודת ציון

"עמל" - דבר שאינו הגון

"תחריש" - תשתוק

"בבלע" - ענין השחתה כמו בלע ה' (איכה ב)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותעשה אדם" - למה הפקרת לו כל בני אדם כדגי הים שהמה מופקרים לכל וכרמש האדמה שאין מי מושל בו למנעו מיד הבא לקחתו 

מצודת ציון

"כרמש" - הם בריות קטנות קצרי הרגל כמו רמש האדמה (בראשית ו)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאספהו" - כפל הדבר במ"ש

"על כן" - הואיל ושעתו מצלחת לו ישמח ויגיל ואינו דואג מגמול המעשה ואוחז דרכו

"יגורהו" - מאסף את הכל בחרמו

"כלה" - כל אנשי הארץ מעלה בחכה ולפי שהמשילם לדגי הים אמר לשון הנופל בדגי הים שמעלים אותם מן הים ע"י החכה 

מצודת ציון

"בחכה" - שם כלי צדייה כמו תמשך לויתן בחכה (איוב מ)

"העלה" - מלשון עליה

"יגורהו" - ענין אסיפה כמו אגרה בקציר (משלי ו)

"בחרמו במכמרתו" - עיניני פח ורשת כמו משטח חרמים (יחזקאל כו)וכמו ופורשי מכמורת (ישעיהו יט)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי בהמה" - כי חושב שבחרמו ובמכמרתו ר"ל בעבור רוב כוחו ותחבולותיו או בעבור כח אליליו יש לו חלק שמן ומאכלו מאכל בריאה ושמנה

"על כן יזבח לחרמו" - ר"ל אינו תולה הצלחתו בה' להודות לו ולזבח ולקטר לפניו כי תולה הצלחתו בחרמו ר"ל בכחו ובתחבולותיו וכאלו יזבח ויקטר אל עצמו אל כחו ותחבולותיו והוא ענין מליצה או ר"ל להעכו"ם יזבח בחשבו שהיא הנותנת בו כח לצוד הכל ולפי שנא' בעכו"ם שקץ וגו' כי חרם הוא (דברים ז) לכן אחז לשון חרם לצחות המליצה 

מצודת ציון

"בהמה" - בהם רצה לומר על ידם

"בריאה" - רצה לומר שמנה וכן ועגלון איש בריא (שופטים ד)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"העל כן" - וכי בהיות כן ירוקן את חרמו לשלח את הנלכדים בה בתמיה ר"ל וכי כשרואה הצלחתו ינחם על מעשיו למנוע חרבו מדם הלא באמת לא כן היא כי אדרבה יאחז דרכו ויתמיד להרוג העכו"ם ולא יחמול עליהם 

מצודת ציון

"יריק" - מלשון ריקות