יוסיפון/הסכמות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ספר יוסיפון

נוסח הדפוס:    הסכמות | הקדמה | תוכן | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז...

מהדו' ויקיטקסט (מוגהת ומוערת):    הקדמה | תוכן | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז...

השוואת כתבי־יד:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז...

מקור: דפוס אמשטרדם, שנת ה'תפ"ג (1722), 344 דפים קובץ PDF באתר היברובוקס

הסכמת הגאון הגדול
החכם כבוד מורנו הרב ר' שלמה אאילייון
אב־בית־דין וריש־מתיבתא דקהילה קדושה ספרדים באמשׂטרדם יכוננה עליון אמן

גם הלום ראיתי אחרי רואי, חכמה מִכְּלֵי קְרב, יין מלכות רב, לכל חיך יערב, עָרֵב רב. ספר נחמד, הרבה לספר והרי זה משובח, בכל תפוצות הגולה, תוך אמוני עם סגולה. אשר פי ה' יִקֳּבֶנּוּ יאמרנו במפורש, יקראהו ספר יוסיפון. ושם המחבר – יוסף בן גוריון הכהן משוח־מלחמה, נגיד ומְצוֶּה על עם ה' עדה שלמה. וספר הזה כבר נדפס מאז ומקדם בלשון הקודש, ברם אין זִכּרון לראשונים, דלא שכיחי ואינם מצויים, בכל עיר אשר עם אלהים חונים. בכן נתעורר המדפיס הגדול המרומם הנעלה כבוד הרב ר' שלמה כ"ץ פרופס לחזור ולהדפיסו, בדפוס נאה ומעולה, קריאתה זו היא הלילא. ולכן ראוי להגדיל כבודו, ולתומכו ולסעדו. ולסלק מעליו היזיקא דשכיחא היזק המצוי – הפרת זכויות יוצרים, כדלהלן, כדי שתהא רוחו נוחה. לגזור גזירה לגזירה, על אשר ירים ידו לחזור ולהדפיסו תוך שנים עשרה, כי היכי דלא ליקום בארור כדי שלא יעמוד (יהיה) בארור – לשון נקיה: שאם יעשה כן יהיה בארור (יקולל) האמורה בתורה. והשומעים לדברינו במִלואותם, יתברכו בבואם ובצאתם, הטיבה ה' לטובים ולישרים בלבותם.

כה דברִי, לסדר "וישראל אהב את יוסף" (בראשית לז ג) לפ"ק (פרשת וישב שנת (ה')תפ"ג, 1722), העומד על התורה ועל העבודה, תוך אמוני עם סגולה, קהילה קדושה ספרדים.

חי עליון,

איש צעיר שלמה בן כבוד מורנו הרב רבי יעקב אאילייון זכרו לחיי העולם הבא

הסכמת הגאון הגדול
המפורסם כבוד מורנו הרב ר' אברהם נר"ו
אב־בית־דין וריש־מתיבתא דקהילה קדושה אשכנזים באמשׂטרדם יכוננה עליון אמן

ספר הנחמד יוסיפון, אשר חיבר איש קדוש, עניו וחסיד מחסידי הראשונים, אשר נמשח למשוח־מלחמה על עם ה', כהן לאל־עליון, הנקרא בשם הכבוד יוסף בן גוריון הכהן, זכר צדיק לחיי העולם הבא. אף שכבר יצא ספר זה פעמים בדפוס בלשונינו – לשון הקודש – אינם בנמצא רק מועטים. ויחכם שלמה, הלא הוא האלוף והמרומם כבוד הרב ר' שלמה כהן פרופס, המתעסק בקדשי שמים, לחדש ספר הנ"ל בדפוס נאה להגדיל התורה ולהאדירה. [ב]גלל כן הנני מסכים להוציא לפועל להדפיסו, ולבל יבֹא זר לגבולו להדפיס שנית עד תום עשר שנים.

הכותב וחותם, כ"ג כסליו לסדר "ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח" (בראשית לט ב) תפ"ג לפ"ק באמשטרדם,

הקטן אברהם בן ה"ה המנוח כבוד מורנו הרב ר' יודא זכר צדיק לחיי העולם הבא;
חונה פה קהילה קדושה אמשטרדם קהל אשכנזים יכוננה עליון אמן