ביאור:שופטים יא כד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

נאום יפתח - טענה שלישית[עריכה]

הטענה השלישית של יפתח, בנאומו המדיני מול מלך עמון ומואב לגבי חבל הגלעד, היתה:

(שופטים יא כג): "ועתה, ה' אלהי ישראל הוריש את האמרי מפני עמו ישראל, ואתה תירשנו?! הלא את אשר יורישך כמוש אלהיך אותו תירש, ואת כל אשר הוריש ה' אלהינו מפנינו אותו נירש!"

העם האמורי היה עם חזק וקשוח . סיחון, מלך האמורי, כבש שטחים נרחבים מידי המואבים, כמו שמסופר בדברי המושלים המצוטטים בתורה, (במדבר כא כח): "כי אש יצאה מחשבון, להבה מקרית סיחן, אכלה ער מואב, בעלי במות ארנן. אוי לך מואב, אבדת עם כמוש, נתן בניו פליטם ובנתיו בשבית, למלך אמרי סיחון". המואבים לא הצליחו להציל את ארצם מיד האמורים.

לכן, כשבני ישראל הגיעו לאיזור מאוחר יותר, והצליחו להביס את האמורים ולקחת את השטח לעצמם, הדבר נחשב לנס מעל הטבע, נס שהתפרסם גם מעבר לירדן, (יהושע ב י): "כי שמענו את אשר הוביש ה' את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן, לסיחן ולעוג, אשר החרמתם אותם"( פירוט ).

אי אפשר להאשים את בני ישראל ש"גזלו" את ארצם של המואבים: הארץ היתה אבודה, המואבים ממילא לא היו מצליחים לקחת אותה בעצמם (בטענה הבאה הוא יוכיח שהם אכן התייאשו מארץ זו). רק בני ישראל, שקיבלו עזרה מה', יכלו לסלק משם את האמורים, ולכן ראוי שהם יקבלו את הקרקע. ה' הוריש את האמורי מפני בני ישראל, כדי שבני ישראל יירשו את ארצו, ולא כדי שיתנו אותה למואבים.

מקורות ופירושים נוספים[עריכה]

המאמר מסתמך על מלבי"ם: " "הלא מלחמת ישראל בעת ההיא היה עניין אלהי, וכל העמים ידעו זאת כי ה' הורישם, ואם ה', שכל הארץ שלו, הוריש את האמורי, איך אתה תירשנו?..." ".

כמוש היה כינויו של האל העיקרי אצל בני מואב, ואולי גם אצל אחיהם בני עמון (ראו רמב"ן על במדבר כא כט ) . מדוע הזכיר יפתח את שמו של אל זר?

1. לפי פירושנו, יפתח השתמש בכינוי זה רק מתוך כבוד לבני עמון, אך למעשה משמעות דבריו היא "אשר יורישך ריבונו של עולם - אותו תירש, ואשר יורישנו ריבונו של עולם - אותו נירש" (גם בתורה נאמר שה' נתן לבני לוט את ארצם, (דברים ב ט): "ויאמר ה' אלי 'אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירשה, כי לבני לוט נתתי את ער ירשה'"). במקום להגיד "ריבונו של עולם", השתמש יפתח בכינוי המתאים - כשהוא תיאר את ריבונו-של-עולם כעוזר לבני מואב ועמון הוא השתמש בכינוי המקובל אצלם, וכשתיאר את ריבונו-של-עולם כעוזר לבני ישראל הוא השתמש בכינוי המקובל אצלנו. בסוף דבריו חזר יפתח והדגיש, שיש רק שופט אחד,  (שופטים יא כז): "ואנכי לא חטאתי לך, ואתה עשה אתי רעה להלחם בי; ישפט ה' השפט היום בין בני ישראל ובין בני עמון"; שופט אחד עם כינויים שונים.

2. אך אפשר גם לפרש להיפך, " "אשר יורישך כמוש - בדרך לעג אמר" " ( מצודות ע"פ אברבנאל) . ייתכן שיפתח נקט כאן ב"לוחמה פסיכולוגית". העמים עובדי האלילים האמינו, שכל מלחמה בין עמים היא גם מלחמה בין אלים, והעם שמנצח הוא העם שהאל שלו חזק יותר (הנביאים יצאו נגד אמונה זו, אבל יפתח מדבר אל עובד אלילים והוא מסתמך על ההשקפות המקובלות עליו). יפתח רומז למלך בני עמון "האל שלכם לא כל כך חזק, עובדה שהוא לא הצליח להוריש את האמורי מפניכם, מה שהאל שלנו כן הצליח... אז תחשבו פעמיים לפני שאתם נלחמים בנו..." (ע"פ הרב תומר כראזי) .

3. ואפשר גם לפרש שיפתח השתמש בכינוי "כמוש" כדי לרמוז לכל השקפת העולם האלילית: " "התפישה האלילית שוללת את הצדק המוחלט. האמונה היחידה בעולם, הנשענת על בסיס מוסרי היא האמונה היהודית, בה העולם שייך לאל אחד. מי, שטוען שהנהגת העולם היא שרירותית, והמתרחש בו הוא תוצאה של מאבקים בין כוחות אדירים בלי שליטה מלמעלה, מערער מן היסוד את המוסר האנושי-עולמי. בעולם שכזה, העיקרון הפועל הוא "כל דאלים גבר"...  יפתח משתמש במושגי התרבות המואבית... "הלוא בעבר הרחוק היתה מלחמה בין הבעל לבין כמוש, והבעל ניצח. "אוי לך מואב אבדת עם כמוש ". "השטח הזה שלך? פנה בטענות אל האלהים שלך. היש בכך חוסר צדק? הלא לשיטתך כך מתנהל העולם! אם אחר כך לקח ד' אלהי ישראל את ארץ האמרי. מה טענתך, מלך בני עמון? היתה לך בעלות קודמת? היתה ואיננה. אתה חפץ באדמה מכח המוסר? מכח הזכות האלוקית? מכח ההבטחה האלוקית, שבפרשת דברים? האם כך נהגו בני עמך כשעלו ישראל ממצרים? ישפט ד' השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמון. לא רק שבני עמון ומואב לא עזרו, אלא נסו לקפחם בכל דרך שהיא." " ( ראש וקצין / הרב אלחנן בן נון, ישיבת בית אל , סעיף 2. "מלחמות אלים"?) .

ביטויים[עריכה]

הוריש = השמיד, וגם נתן דבר בירושה . בפסוקים אלה מופיעות שתי המשמעויות: ה' הוריש את האמורי = השמיד, ואתה תירשנו = תקבל אותו בירושה; הוריש ה' אלהינו מפנינו = השמיד, נירש = נקבל בירושה ( מצודות ) .

ואתה תירשנו?! היא שאלת-תמיהה בלי ה השאלה .

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל[עריכה]

 • ברית ראשונים : אולי יש רמז למלחמת אלים מעין זו בדברי יפתח אל מלך בני עמון: " ועתה ה' אלהי ישראל הוריש את האמרי מפני עמו ישראל, ואתה תירשנו? הלא את אשר יורישך כמוש אלהיך ... ( cache )
 • בס"ד, י"א בתמוז התשס"א : " ועתה ה' אלהי ישראל הוריש את האמרי מפני עמו ישראל ואתה תירשנו", אתה נורמלי? ה' אלוקי ישראל הוריש את האמונה, אתה בא להתווכח עם הקב"ה? מה אתה מדבר? ... ( cache )
 • בס"ד, כ"ט בסיוון התשס"ב : " ועתה ה' אלהי ישראל הוריש את האמרי מפני עמו ישראל ואתה תירשנו: הלא את אשר יורישך כמוש אלהיך אותו תירש ואת כל אשר הוריש ה' אלהינו מפנינו אותו נירש" אנחנו. ... ( cache )
 • יפתח : ועתה, ה' א-להי ישראל הוריש את האמרי מפני עמו ישראל, ואתה תירשנו? הלא את אשר יורישך כמוש אלהיך אותו תירש, ואת כל אשר הוריש ה' א-להינו מפנינו אותו נירש. ... ( cache )
 • הדפסת עמוד - גבולות ועממי ארץ-ישראל : יא,כג ועתה יהוה אלהי ישראל, הוריש את-האמרי, מפני , עמו ישראל; ואתה, תירשנו. יא,כד הלא את אשר יורישך, כמוש אלהיך--אותו תירש; ואת כל-אשר הוריש יהוה אלהינו, ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - "ואתה על במותימו תדרוך" : הרי כך דיבורו למלך עמון: "ועתה ה' אלוהי ישראל הוריש את האמורי מפני עמו ישראל, ואתה תירשנו ?" (שופטים יא, כג). כלומר לא אנו נצחנו בכח הזרוע, אלא אבינו שבשמים ... ( cache )
 • עדכון שבועי - ג' תמוז תשס"ט : 24 יוני 2009 ... "ועתה ה' אלוהי ישראל הוריש את האמורי מפני עמו ישראל ואתה תירשנו (?). הלא את אשר הורישך כמוש אלוהיך אותו תירש ואת כל אשר הוריש ה' אלוהינו ... ( cache )
 • Listen to the Shiur - Keren Yishai - Parashat : זה קל וחומר של את האמרי מפני עמו ישראל ואתה תירשנו ". יהודי פשוט. אני לא מבין מה אתה מדבר בכלל. אתה יודע היסטוריה, אלוקי ישראל הוריש את האמורי, מאיפה בכלל יש ... ( cache )
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, באהבה ובאמונה > > פרשת חוקת תשס"ח > מאמר : "ה' א-להי ישראל הוריש את האמורי מפני עמו ישראל, ואתה תירשנו ?!". ד. הדורות הקודמים של המואבים לא ראו את עצמם כבעלים על השטחים הללו, למן בלק מלך מואב ועד לדור ... ( cache )
 • רונית פורת - בת יפתח : "ועתה אלוהי ישראל הוריש את האמורי מפני עמו ישראל, ואתה תירשנו ? הלא את אשר יורישך כמוש האלוהים אותו תירש, ואת כל אשר הוריש ה' מפנינו אותו נירש", כלומר, ... ( cache )
 • צופה ומנהיג : אבל יפתח ענה לו " הלא את אשר יורישך כמוש אלהיך אותו תירש, ואת אשר יוריש ה' אלקינו לנו אותו נירש". והלך למלחמה, כי לא מוותרים על שום חלק של ארץ ישראל. ... ( cache )
 • מכללת לפשיץ : ברור שבמשא ומתן בין-לאומי בימי השופטים ניתנה הכרה לאלהי שני הצדדים, כפי שאומר יפתח הגלעדי למלך בני עמון: " הלא את אשר יורישך כמוש אלהיך אותו תירש ואת כל אשר ... ( cache )
 • עולת מישע / יהודה אליצור : הוא אף מביא ראיה לדבריו משופטים יא, כד: " הלא את אשר יורישך כמוש אלהיך אותו תירש". אבל ביאור זה רחוק מלהניח את הדעת, שהרי אפילו נניח שיפתח בדורו האמין באמת ... ( cache )
 • על הקשר בין הפרשה והפטרתה : ויפתח אומר ללעג: " הלא את אשר יורישך כמוש אלוהיך אותו תירש ואת כל אשר הוריש ה' אלוהינו מפנינו אותו נירש." כשם שהפרשה מסיימת בנצחון ישראל על אוייביו, ... ( cache )
 • דף קשר מספר 773 - פרשת כי-תצא - שתי בנותיו של יפתח / שלומי אביעד זידר : " הלא את אשר יורישך כמוש א-להיך אותו תירש, ואת כל אשר הוריש ה' אלוקינו מפנינו אותו נירש". (שופטים י"א, כד). יפתח משווה את אלוקי ישראל לכמוש אלוהי עמון, ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - כמוש; : " הלא את אשר יורישך כמוש אלהיך אותו תירש ואת כל אשר הוריש ה' אלהינו מפנינו אותו נירש" (שופטים י"א כ"ד). במקביל לכך, עבדו המואבים את מולך שקוץ בני עמון, ... ( cache )
 • פרשת לך לך : יפתח אומר למלך בני עמון " הלא את אשר יורישך כמוש אלהיך אותו תירש, ואת כל אשר הוריש ה' אלוקינו מפנינו אותו נירש" (שופטים י"א, כד). ... ( cache )
 • אהבת האל, וקנאתו : חטא זה איננו, בעיקרו, טעות בסברה אונטולוגית (הכחשת קיומם של אלים אחרים אינה משותפת לכל המקורות, וכפי שאמר למשל השופט יפתח למלך בני עמון: ' הלא את אשר יורישך ... ( cache )
 • דף קשר מספר 290 - פרשת חקת : ... הגנה של ישראל (ראה בפרשה, כ"א, כג), כבר הוחזקה הארץ על ידי ישראל והפכה לירושת נחלה - " ואת כל אשר הוריש ה' א-להינו מפנינו אותו נירש" (שופטים, י"א, כד). ... ( cache )
 • אדם ההווה ואיש ההיסטוריה - עיון חדש ביציאת מצרים / הרב אברהם וסרמן : אשר יורישך כמוש אלהיך אותו תירש ואת כל אשר הוריש ה' אלקינו מפנינו אותו נירש'. הערה: לאחר כתיבת מאמרי ראיתי בחוברת מגדים גליון י' (הוצאת מכון יעקב הרצוג) ... ( cache )
 • םכמע 'ה ג€“ םירקי םירבח : תירש ואת כל אשר הוריש ה... 'מפנינו אותו נירש. "נאום התשובה. האלטרנטיבי. בתוך ימים. אחדים נמנו עשרות. דית לר. ות. הנראה.,. דווקא ממי שאינם. אלפי ... ( cache )
 • בשבח המת. בגנות החי : יורישך כמוש אלוהיך אותו תירש, ואת כל אשר הוריש ה�. אלוהינו מפנינו אותו נירש�. עקרונית, לא היתה שם. מלחמת קיום, והסכסוך הגדול הזה על הגלעד הוכרע. במלחמה. ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - יפתח; : (כד) הֲלא אֵת אֲשֶׁר יורִישְׁךָ כְּמושׁ אֱלהֶיךָ אותו תִירָשׁ וְאֵת כָּל אֲשֶׁר הורִישׁ ה' אֱלהֵינוּ מִפָּנֵינוּ אותו ... ( cache )


מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-11-05.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:נאום יפתח - טענה שלישית

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvir/joftim/jf-11-2324