ביאור:דניאל ו יא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דניאל ו יא: "וְדָנִיֵּאל כְּדִי יְדַע דִּי רְשִׁים כְּתָבָא, עַל לְבַיְתֵהּ, וְכַוִּין פְּתִיחָן לֵהּ בְּעִלִּיתֵהּ נֶגֶד יְרוּשְׁלֶם; וְזִמְנִין תְּלָתָה בְיוֹמָא הוּא בָּרֵךְ עַל בִּרְכוֹהִי, וּמְצַלֵּא וּמוֹדֵא קֳדָם אֱלָהֵהּ, כָּל קֳבֵל דִּי הֲוָא עָבֵד מִן קַדְמַת דְּנָה."

תרגום ויקיטקסט: דניאל בתרגום עברי ש. ל. גורדון (של"ג) - וְדָנִיֵּאל, כַּאֲשֶׁר יָדַע שֶׁנִּרְשַׁם הַכְּתָב, נִכְנַס לְבֵיתוֹ, וְחַלּוֹנוֹת פְּתוּחִים לוֹ בַּעֲלִיָּתוֹ נֶגֶד יְרוּשָׁלַיִם, וּזְמַנִּים שְׁלשָׁה בַּיּוֹם הוּא כוֹרֵעַ עַל בִּרְכָּיו, וּמִתְפַּלֵּל וּמוֹדֶה לִפְנֵי אֱלֹהָיו, כָּל-עֻמַּת שֶׁהָיָה עוֹשֶׂה מִלִּפְנֵי זֶה.


בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:דניאל ו יא.


הלכות תפילה שלומדים מדניאל[עריכה]

(דניאל ו יא): "וְדָנִיֵּאל, כְּדִי יְדַע דִּי רְשִׁים כְּתָבָא, עַל לְבַיְתֵהּ, וְכַוִּין פְּתִיחָן לֵהּ בְּעִלִּיתֵהּ נֶגֶד יְרוּשְׁלֶם, וְזִמְנִין תְּלָתָה בְיוֹמָא הוּא בָּרֵךְ עַל בִּרְכוֹהִי וּמְצַלֵּא וּמוֹדֵא קֳדָם אֱלָהֵהּ, כָּל קֳבֵל דִּי הֲוָא עָבֵד מִן קַדְמַת דְּנָה".

ובעברית: "וְדָנִיֵּאל, כַּאֲשֶׁר (למרות ש-) יָדַע שֶׁנִּרְשַׁם הַכְּתָב (החוק האוסר לבקש בקשות מאף ישות פרט למלך) , נִכְנַס לְבֵיתוֹ, וְחַלּוֹנוֹת פְּתוּחִים לוֹ בַּעֲלִיָּתוֹ נֶגֶד (בכיוון-) יְרוּשָׁלַיִם, וּזְמַנִּים שְׁלשָׁה בַּיּוֹם הוּא כוֹרֵעַ עַל בִּרְכָּיו, וּמִתְפַּלֵּל וּמוֹדֶה לִפְנֵי אֱלֹהָיו, כָּל-עֻמַּת שֶׁהָיָה עוֹשֶׂה (ככל אשר נהג לעשות) מִלִּפְנֵי זֶה".

דניאל התפלל לה', למרות שהיה חוק הקובע, שכל מי שיבקש בקשות מישות כלשהי שאינה מלך פרס - יוצא להורג. מדוע דניאל מסר את נפשו על התפילה? ראו ביאור:דניאל ו טו .

בדרך אגב, הפסוק מתאר את מנהגי התפילה של דניאל, וחכמי התלמוד למדו מכאן כמה הלכות הקשורות לתפילה:

 • דניאל התפלל עם חלונות פתוחים, ומכאן, "לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונות, שנאמר וכוין פתיחן ליה" (רבי חייא בר אבא, בבלי ברכות לא א ) ; "שגורמין לו שיכוין לבו: שהוא מסתכל כלפי שמים ולבו נכנע" (רש"י על בבלי ברכות לד ב ) . ועוד: תפילה עם חלונות פתוחים מקשרת את התפילה למציאות. המתפלל אינו מתנתק מהמציאות אל עולם רוחני עליון ומנותק, אלא להיפך, מתחבר אל המציאות ומחבר אותה אל ה'.
 • התפילה צריכה להיות לכיוון ירושלים, וגם החלונות צריכים להיות לכיוון ירושלים: "וצריך לפתוח חלונות או פתחים כנגד ירושלים כדי להתפלל כנגדן שנאמר וכוין פתיחן ליה בעיליתיה" (
רמב"ם הלכות תפילה ה ו ) ; "צריך שיהיו החלונות לצד שמתפלל. ולכן הביא ראיה מקרא דדניאל, שאצלו היו פתוחים חלונות לצד ירושלים, מפני שהתפלל כנגד ירושלים" ( ערוך השולחן אורח חיים צ ) . נגד ירושלים - כי ירושלים צריכה להיות תמיד לנגד עינינו (נגד- = לפני העיניים ).
 • דניאל התפלל שלוש פעמים ביום, ומכאן, "יכול יתפלל אדם כל היום כלו? - כבר מפורש על ידי דניאל: וזמנין תלתא" (רבי חייא בר אבא, בבלי ברכות לא א ) .
 • " "יכול משבא לגולה הוחלה (" "התפלה הזאת, אבל קודם לכן לא היה רגיל בכך)" "? - כבר נאמר די הוא עבד מן קדמת דנא" " (רבי חייא בר אבא, בבלי ברכות לא א )   - לדניאל היה מנהג קבוע, עוד לפני הגלות, להתפלל שלוש פעמים ביום. מסתבר שדניאל היה בין הראשונים שנהגו להתפלל באופן קבוע, שהרי הכתוב אינו מציין מנהג זה כמנהג יהודי כללי, אלא כמנהג פרטי של דניאל.
 • דניאל התפלל לא רק שלוש פעמים, אלא בשלושה זמנים שונים, ומכאן, "יכול יהא מתפלל שלשתן כאחת? כבר פירש בדניאל: וְזִימְנִין תְּלָתָא בְּיוֹמָא הוּא בָּרֵךְ עַל בִּרְכוֹהִי וּמְצַלֵּא וּמוֹדֵא קֳדָם אֱלָהֵהּ" ( דברים רבה ב א ) . חכמי התלמוד למדו הלכה זו מ (תהלים נה יח): "עֶרֶב וָבֹקֶר וְצָהֳרַיִם אָשִׂיחָה וְאֶהֱמֶה וַיִּשְׁמַע קוֹלִי": "יכול יהא כוללן (לשלש תפלות הללו) בבת אחת? - כבר מפורש על ידי דוד, דכתיב ערב ובקר וצהרים" (רבי חייא בר אבא, בבלי ברכות לא א ) . אמנם, ע"פ הפשט, שם המשורר מתאר מצב מיוחד, שהיה בצרה ונזקק לישועה, ולכן התפלל שוב ושוב בכל עת עד שה' שמע בקולו. דניאל הוא הראשון שנאמר עליו שנהג להתפלל שלוש פעמים ביום בקביעות, בכל מצב.
 • דניאל היה מוכן למסור את נפשו על התפילה; מכאן אנו למדים עד כמה חשובה היא התפילה שלוש פעמים ביום: "יקרתו הגיעני הלאני והלמני ומרורים השביעני, כי הוא מגיד חדשות, כי יצאו אנשים בני בלי עול מלכות שמים, להפר בריתות בנכלי דתות חדשים מקרוב באו, ואחת דתם להיות בית תפלתם כל ימי השבוע סגורה ומסוגרת וביום השבת יפתח... מה אשיב, הלא ידוע ומפורסם כי דניאל איש חמודות תלת זימני ביומא הוי בריך על ברכותי ומצלי מודי קדם אלהא כל קבל דהוא עבד מקדמת דנא, מבואר מזה שגם מקדמת דנא, טרם שנגזרה גזירת הכשדים, הוי מתפלל שלש פעמים בכל יום ויום, ולא בשבת לבד! וחז"ל בברכות ל"א ע"א אמרו מן קדמת דנא אפי' בזמן שבהמ"ק קיים כדאיתא התם יכול בגולה הוחלה עייש"ה, אבל לכל הפחות נילוף מיני' שגם קודם היותו בעת צרה וגזרה הי' מתפלל בכל יום. ומש"ה לא הבאתי ראי' מדהע"ה "ערב ובוקר וצהרים אשיחה ואהמה", כי יש מקום לבע"ד לחלוק שהי' זה בעת צרתו, אבל דניאל אשר תילתא במלכותא הוי שליט והתפלל ג"פ בכל יום ויום ומסר נפשו לגוב אריות ומשמים הסכימו על ידו ונעשה לו נס וניצול ולא עביד רחמנא ניסא לשקרי" ( שו"ת חתם סופר ליקוטים פד ) .

מקורות ופירושים נוספים[עריכה]

המקום שבו התפלל דניאל היה מוכר עוד שנים רבות לאחר מכן, בזמן האמוראים, ראו בבלי עירובין כא .

"נגד ירושלם - לצד בית המקדש. ואע"פ שחרב, עשה כמו שאמר שלמה "והתפללו אליך דרך ארצם" (מלכים א ח).... וזמנין תלתא - ערבית ושחרית ומנחה" ( רש"י )

"דניאל היה שוחר ומתפלל למקום שנאמר וכוין פתיחן ליה בעיליתיה נגד ירושלם ערב ובקר וצהרים. ולמה היה שוחר ומתפלל? כדי שירחם הקדוש ברוך הוא על ישראל. ועליו אמר שלמה (משלי יא, כז) שוחר טוב יבקש רצון. ונמצא להם האלהים בעת צרתם, שנאמר (שם ח, יז) אני אוהבי אהב וגו'. וכן מצינו שהשלך דניאל לגוב אריות לא ניזק, שנאמר (דניאל שם, כג) אלהי שלח מלאכיה וסגר פום אריותא ולא חבלוני" ( שמות רבה טו ו ) .

חלוקת [אור היום לזמנים / מורה לתורה משה דין]

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל[עריכה]

 • אבות דרבי נתן - פרק רביעי : שנאמר: (דניאל ו) "ודניאל כדי ידע די רשים כתבא על לביתיה, וכוין פתיחן ליה בעיליתה נגד ירושלם, וזימנין תלתה ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא, ומודא קדם אלהה כל קבל די הוא עבד מן ... ( cache )
 • דניאל : ודניאל כדי ידע די רשים כתבא על לביתיה וכוין (חלונות) פתיחן ליה בעיליתיה נגד ירושלים וזמנין תלתה ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא ומודא קדם א-להה כל קבל די הוא עבד מן קדמת דנה. ( cache )
 • אבות דרבי נתן ד ג€“ ויקיטקסט : 23 יוני 2011 ... שנאמר, (דניאל ו) "ודניאל כדי ידע די רשים כתבא על לביתיה, וכוין פתיחן ליה בעיליתה נגד ירושלם, וזימנין תלתה ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא, ומודא קדם אלהה כל ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - עקב : ד"א ולעבדו זו תפלה וכן דוד אומר תכון תפלתי קטרת לפניך ואמר ודניאל כדי ידע די רשים כתבא על לביתה וכוין פתיחן לה בעליתיה נגד ירושלם וזמנין תלתא ביומא (בעא בעותיה) [הוא ברך על ... ( cache )
 • tchumin15-זכר למקדש בבתי הכנסת הקדומים : תפילה מול חלון פתוח לכיוון ירושלים נזכרת בספר דניאל.,. והיא מהווה אסמכתא. לת. פילה מול חלונות כנגד ירושלים.: ודניאל כדי ידע די. -. רשים כתבא.,. על לביתה וכוין פתיחן ליה בעליתה ... ( cache )
 • תפלה : ודניאל כדי ידע די רשים כתבא על לביתה וכיון פתיחן לה בעליתה נגד ירושלם, וזמנין תלתה ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא ומודא קדם א-להה כל קבל די הוא עבד מן קדמת דנה... (דניאל ו יא) ...
 • שער ברסלב - להסתכל לשמים : וכן בדניאל, כאשר גזר דרויש המלך אשר כל איש שיתפלל מן כל אלהים ואנשים עד חודש ימים יושלך לגוב האריות, כתיב שם: ודניאל על לביתה וכוין פתיחן לה בעליתה נגד ירושלים, וזמנין ... ( cache )
 • חלונות של בית כנסת / אורי דסברג : ... דריוש, לבל יבקש אדם כל בקשה מאלהים ומבני אדם, בכל זאת נכנס דניאל לביתו, "וכוין פתיחן לה בעליתה נגד ירושלם" ושלוש פעמים ביום היה מברך ומתפלל לקב"ה, כפי שנהג בעבר. ( cache )
 • עוד יוסף חי - תל תלפיות - הקשר למקדש : בעת תפילתם, פנו בני הגולה לעבר ירושלים והמקדש, כמעשה דניאל איש חמודות: "וכוין פתיחן לה בעליתה נגד ירושלם וזמנין תלתה ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא ומודא קדם אלהה" ... ( cache )
 • לקוטי מוהר"ן יד ג€“ ויקיטקסט : 7 אוקטובר 2010 ... וכשיש ביניהם שלום, על ידי זה עבידי כוי - על ידי זה נעשה תפלה, כנ"ל, בבחינת (דניאל ו): "וכוין פתיחן לה בעליתה ". ושקלית לסלתאי ואנחתיה בכותא דרקיע - סלתא זה ... ( cache )
 • הרב אברהם יצחק ושלר : דניאל נהג ע"פ שלמה (ו, יא), 'על לביתה וכוין פתיחן לה בעליתה נגד ירושלם', הוא נכנס לביתו, וחלונות פתוחות לו לכיוון ירושלים. ר' יוחנן למד מהתנהגות זו שאין לאדם להתפלל אלא בבית ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - ירושלים : ויש שלמד כן ממה שנאמר בדניאל: וכוין פתיחן לה בעליתה נגד ירושלם69. על כלי הקודש שהם בחזקת בית-הכנסת* שבירושלים, אם אסור להוציאם למקום אחר בארץ ישראל, ע"ע מעלין בקדש ... ( cache )
 • דנייאל : יא ודנייאל כדי ידע די-רשים כתבא, על לביתיה, וכווין פתיחן ליה בעיליתיה, נגד ירושלם; וזמנין תלתה ביומא הוא בריך על-ברכוהי, ומצלי ומודי קודם אלהיה, כל-קוביל די-הוה עביד, מן-קדמת דנה. ( cache )
 • ירושלמי ברכות דף כט ב ג€“ ויקיטקסט : 26 נובמבר 2009 ... מתפלל שלשתן כאחת פירש בדניאל (שם,) וזמנין תלתא ביומא הוא ברך על ברכוהי וגו' יכול יהא מתפלל לכל רוח שירצה ת"ל (שם,) וכוין פתיחין ליה בעליתה נגד ירושלם ... ( cache )
 • פרשת עקב - "והיה אם שמוע" - גיליונות נחמה ליבוביץ : אלא על שהיה מתפלל, שנאמר (דניאל ו' י"א) "וכוין פתיחן ליה בעיליתה נגד ירושלם, וזמנין תלתא ביומא הוא ברך על ברכותי ומצלא ומודה קדם א-להה" וכן בדוד הוא אומר: (תהלים קמ"א) "תכון ... ( cache )
 • מדרש תנחומא - כי תשא : בא דניאל וקבען ביום, שנאמר, וזמנין תלתא ביומא הוא ברך על ברכוהי (דני' ו יא). לא פירש באיזה שעה. בא דוד ופרשן, ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה (תהל' נה יח). לפיכך עמד משה ומבקש ... ( cache )
 • Satelite Drasha of Maran rabbi Eliyahu Shalita : ... אין מתפללין יותר מג' תפלות שתקנו אבות העולם, וכו' ואף דניאל כתיב ביה וזמנין תלתא ביומא הוא ברך על ברכוהי (דניאל ו יא) ולא פירש באיזה שעה, בא דוד ופירש ערב ובוקר וצהרים וגו' ... ( cache )
 • [http://www.beureihatefila.com/files/Yesodos_Ha_Tefila.pdf תל־א3י3 תן ח9^דֲ»ף ֲ«3 הוע&דנ 3סיוע �םוֲ§ד דזד3 קוק" שעל יד הםזדחי חעולםי ז] : על לביתה וכוין פתיחן לה בעליתה65חכמתא וגבורתא די לה היא�. נגד ידושלם וזמנין תלתה ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא ומודא קדם. הא־ל הגדול והנורא,, אלקי ואתודה ואומרה: אנא ד,.
 • מדרש תנחומא : בא דניאל וקבען ביום, שנאמר: וזמנין תלתא ביומא הוא ברך על ברכוהי (דני' ו יא). לא פירש באיזה שעה. בא דוד ופרשן, ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה (תהל' נה יח). לפיכך עמד משה ומבקש ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - תפילה; : דניאל כוין פתיחן לה בעליתה נגד ירושלים וזמנין תלתא ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא ומודא קדם אלהא וגו' (דניאל ו' י"א). התפלה בכל יום היא מצוות עשה, שנאמר 'ואותו תעבוד', ונאמר ... ( cache )
 • תפילת היחיד והציבור / יהודה ברנדס : פירש בדניאל "וזימנין תלתא ביומא הוא ברך על ברכוהי" וגו'. [=ושלש פעמים ביום הוא כורע על ברכיו] יכול יהא מתפלל לכל רוח שירצה? תלמוד לומר: "וכוין פתיחין ליה בעיליתיה נגד ירושלם". ( cache )
 • בית הכנסת / מיכאל שכטר : א"כ היו יחידים המתפללים בזמנים קבועים: "וזמנין תלתא ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא" (דניאל ו). ע"פ אותו עקרון שהותווה תמשיך הכתה לעקוב את התפתחות בית הכנסת מבחינת ... ( cache )
 • more "ביומא הוא ברך על " :
 • בשבילי התנ"ך : כבר פירש בדניאל: (דניאל ו)וזימנין תלתא ביומא הוה ברך על ברכוהי ומצלא ומודא קדם אלהיה. יכול יהא מתפלל בכל שעה שירצה? כבר פירש דוד: (תהלים נה)ערב ובוקר וצהרים אשיחה ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני : כבר מפורש על ידי דניאל: וזמנין תלתה בימוא הוא ברך על ברכוהי ומצלא ומודא קדם אלהיה. יכול יתפלל אדם לכל רוח שירצה? כבר מפורש על ידי דניאל: וכיון פתיחן ליה בעליתיה נגד ירושלם. ( cache )
 • more "ברכוהי ומצלא ומודא קדם " :
 • הלכות קריאת שמע ותפילה של ערבית : וזמני תלתה ביומא הוא בר על ברכוהי ומצלא ומודא קד אלהה כל קבל די הוא. עבד מ קדמת דנה. (. דניאל ו.)יא.:תרגו. ופעמי שלוש ביו הוא כורע על ברכיו ומתפלל ומודה לפני אלוהיו. כל, ... ( cache )
 • הלכות בית הכנסת : על לביתה וכוי פתיח לה בעליתה נגד ירושל וזמני תלתה ביומא. הוא בר על ברכוהי ומצלא ומודא קד אלהה כל קבל די הוא עבד מ קדמת דנה. (. ודניאל... בא לביתו וחלונות פתוחי לו בעליתו ... ( cache )
 • נשים שומרות מצוות בשואה : וכמו שדניאל הוא מצלמא ומודא קדם אלהה כל קבל די הוא עבד מן קדמת דנה, כן גם הם. המשיכו לברך את ה' במקהלות ולקבוע עיתים לתורה וברבים. וגם בראש השנה של שנת תש"ג לא ... ( cache )
 • more "אלהה כל קבל די " :
 • תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לא/א : ... אדם כל היום כלו כבר מפורש על ידי דניאל וזמנין תלתא וגו' יכול משבא לגולה הוחלה כבר נאמר די הוא עבד מן קדמת דנא יכול יתפלל אדם לכל רוח שירצה תלמוד לומר (לקבל) [נגד] ירושלם ... ( cache )
 • ברכות דף ל"א עמוד א' ֲ« תלמוד מוסבר ומאמרים ג€“ ברכות : 22 דצמבר 2009 ... כבר נאמר: (דניאל ו, יא) "די הוא עבד מן קדמת דנא". יכול יתפלל אדם לכל רוח שירצה? תלמוד לומר: (דניאל ו, יא) "נגד ירושלם". יכול יהא כוללן בבת אחת? כבר מפורש על ... ( cache )
 • Daf Yummy : 3 days ago ... יכול יתפלל אדם כל היום כלו כבר מפורש על ידי דניאל (דניאל ו, יא) וזמנין תלתא וגו' יכול משבא לגולה הוחלה כבר נאמר (דניאל ו, יא) די הוא עבד מן קדמת דנא ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - מלכים : יכול משבא לגולה הוחלה תלמוד לומר כל קביל די הוא עבד מן קדמת דנה. יכול יהא כוללן שלשתן בבת אחת. כבא מפורש על ידי דוד ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה. יכול ישמיע קולו בתפלתו, ... ( cache )
 • parshablog : 4 hours ago ... So, one would think that it is clear, on a peshat level, that the purpose of די הוא עבד מן קדמת דנא is to indicate that this was a practice of Daniel ... ( cache )
 • מסכת ברכות פרק ה : כבר נאמר (דנייאל ו) די הוא עבד מן קדמת דנא. יכול יתפלל אדם לכל רוח שירצה? ת"ל (דנייאל ו) <לקבל> [נגד] ירושלם. יכול יהא כוללן בבת אחת? כבר מפורש ע"י דוד דכתיב (תהילים נה) ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני : תלמוד לומר: כל קביל די הוא עבד מן קדמת דנה. יכול יהא כוללן שלשתן בבת אחת? כבר מפורש על ידי דוד: ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה. יכול ישמיע קולו בתפלתו? כבר מפורש על ידי ... ( cache )
 • more "הוא עבד מן קדמת " :
 • more "עבד מן קדמת דנה " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:הלכות תפילה שלומדים מדניאל


מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2012-09-13.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/ktuv/dniel/dn-06-11