שמות רבה כ י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · שמות רבה · כ · י · >>

הוסף ביאור

י.    [ עריכה ]

דבר אחר: "וַיְהִי בְּשַׁלַּח פַּרְעֹה" - הדא הוא דכתיב (תהלים סו, ג) "אמרו לאלהים מה נורא מעשיך, ברוב עזך יכחשו לך אויביך".

רבי יוחנן בשם רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר: "אמרו לפעלא טבא יישר כחך". כיצד? הנצלבין צולבין את צולביהן, הנהרגין הורגין את הורגיהן:

  • המן חשב לתלות את מרדכי, ותלו אותו ואת בניו.
  • פרעה אמר (שמות א, כב) "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו", והוא הושלך לים שנאמר (שמות טו, ד) "מרכבות פרעה וחילו ירה בים".

הוי "אמרו לאלהים מה נורא מעשיך".

מהו "ברוב עוזך יכחשו לך אויביך"? ישתברו. רבי ברכיה אמר: יעשו כזבים בדבריהם, כענין שנאמר (ויקרא ה, כא) "וכחש בעמיתו". אתה מוצא:

  • נבוכדנצר אמר (דניאל ג, כה) "ורוה די רביעאה דמי לבר אלהין". מה עשה לו הקדוש ברוך הוא? מסרו למלאך השטן, והתחיל מנגדו ואומר לו "אי, רשע, ליחה סרוחה, אמור מה ראית?" התחיל אומר (שם, כח) "בריך אלההון די שדרך מישך ועבד נגו די שלח מלאכיה ושזיב לעבדוהי" לא כתיב אלא "מלאכה"; הוי "ברוב עוזך יכחשו לך אויביך", יעשו כזבים דבריהם.
  • ועוד אמר נבוכדנצר: (שם ד, לב) "ולא איתי די ימחא בידיה". אמר לו הקדוש ברוך הוא: "רשע, ליחה סרוחה, שמא אני מעביר בייא על בריה?" חזר ואמר (שם שם, לד) "די כל מעבדוהי קשוט וכל אורחתיה דין". הוי, "ברוב עוזך יכחשו לך אויביך".
  • פרעה, על ידי שאמר (שמות ה, ב) "מי ה'?" חזר ואמר (שם ט, כז) "ה' הצדיק";
  • ועל ידי שאמר (שם ה, שם) "וגם את ישראל לא אשלח", הוא היה מחזיר על פתחיהן של ישראל ואומר להם (ע"פ שמות יב, לא) "לכו לשלום, צאו לשלום". הוי "ברוב עוזך יכחשו לך אויביך".