רש"י על שמואל ב יט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על שמואל ב · יט · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בני בני" - שמונה פעמים אמרו רבותינו (סוטה י ב) שבעה דאסקיה משבעה מדורי גיהנם וחד דאייתיה לעלמא דאתי

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לאט את פניו" - (תרגום) כריך ית אפוהי כמשפט האבלים

"לאט" - כמו (מלכים-א יט יג) וילט פניו באדרתו (שמואל-א כא י) הנה היא לוטה בשמלה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי אינך יוצא" - אם אינך יוצא

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישראל נס" - אותם שהיו עם אבשלום

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל העם נדון" - מתווכחים זה עם זה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ודבר כל ישראל בא אל המלך" - כל זה מדברי שליחותו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולעמשא" - שהוא שר צבא תאמרו הלא בן אחותי אתה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וצלחו הירדן" - (תרגום) בקעוהו בתריסהון

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועברה העברה" - ספינת המעברה שעוברים בה את עבר רוחב הנחל

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ראשון לכל בית יוסף" - כל ישראל חטאו לך ואני יותר מכולם והנני באתי לבקש מחילה אם תקבלני בטוחים כל ישראל שתקבלם ואם לאו יהיו יראים לשוב אליך עוד

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"היום יומת איש" - בתמיה כי היום אני מלך עד עכשיו הייתי סבור לא זלזל בי אדם גדול כזה אלא אם כן נפסקה מלכותי מאת המקום והוא אמר לו קלל את דוד אבל עכשיו שהוא מתחרט ידעתי כי מלך אני

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא עשה רגליו" - לשון תקון הוא העברת שער שבין הרגלים

"שפמו" - גרנו"ן בלע"ז

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למה לא הלכת עמי" - לצאת מירושלים כשיצאתי

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי פסח עבדך" - ואיני יכול לילך ברגלי

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לשלחו" - ללותו

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי איש גדול הוא" - בעושר

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כמה ימי שני חיי" - אשר יש לי לחיות

"כי אעלה וגו'" - הלא מעט הם ומה הנייה יש לי בכלכולך

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"האדע בין טוב לרע" - בין מאכל טוב למאכל רע ואמרו רבותינו ז"ל (שבת קנב א) שטוף בזמה היה לפיכך קפצה עליו זקנה

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כמעט יעבר עבדך" - הלויה מועטת יעבור עבדך ללותך אחר שתעבור את הירדן

"הגמולה הזאת" - שאינה טובה לי

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עבדך כמהם" - בנו היה

פסוק מג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי קרוב המלך אלי" - משבטי הוא

"אם נשאת" - כמו (בראשית מג לד) משאת פרס מבית המלך

פסוק מד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עשר ידות לי במלך" - שאנו עשרה שבטים

"וגם בדוד" - אף על פי שהוא קרוב לכם אני משוך בו יותר ממך שאני עשר ידות

"ומדוע הקלותני" - להיות אתה קודם וכי לא היה דברי ראשון להשיב את מלכי וקודם לכן בא דברינו אליו להשיבו כמו שכתוב למעלה (פסוק יב) ודבר כל ישראל בא אל המלך

"ויקש דבר איש יהודה" - לשון (צפניה ב א) התקוששו נראה והושוה דבר איש יהודה שהראם אגרת ששלח להם דוד למה תהיו אחרונים להשיב את המלך וגו' כך מפרש באגדה ויש לפרש ויקש לשון קושי וחוזק וכן תרגם יונתן ותקיף