רש"י על שופטים יד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על שופטים · יד · >>

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי תואנה הוא מבקש" - עלילה להתגרות בם

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וידבר לאשה" - על האשה דבר לקרוביה כן תרגם יונתן

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עדת דבורים" - (תרגום) קינא דדברייתא כניסת דבורים

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וירדהו" - לשון הבדלת דיבוק של כל דבר הנדבק וכן לענין פת הנדבקת בתנור נקראת הבדלתו רדייה (שבת קיז ב) הרודה פת מן התנור (בבא מציעא סד א) הרודה את כוורתו על שם שהדבש עשוי על ידי חלות שעושה מדובק בדופני הכלי בכל צדדין מדופן אל דופן כמדת עוגל הכלי וכן תרגם יונתן וירדהו ונסחיה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וירד אביהו אל האשה" - (תרגום) על עסקי איתתא

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מרעים" - חברים לשושבינות

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי ביום השביעי" - לימות השבת ולא שביעי למשתה והוא רביעי לימי המשתה

"הלירשנו קראתם לנו הלא" - תרגם יונתן הלמסכנותנא קריתון יתנא הלכא

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שבעת הימים" - הנותרים משבעת הימים מרביעי ואילך

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בטרם יבא החרסה" - לפני שקיעת החמה שעדיין היה להם שהות עד הערב

"חרשתם בעגלתי" - משל הוא (תרגום) אילולפון בדקתון באתתי

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רוח ה'" - (תרגום) רוח גבורה מן קדם ה'

"חליצותם" - מלבושים שחלץ מעליהן

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למרעהו" - לאחד משושביניו נתנה