רש"י על שופטים יד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על שופטים · יד · >>

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי תואנה הוא מבקש" - עלילה להתגרות בם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וידבר לאשה" - על האשה דבר לקרוביה כן תרגם יונתן

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עדת דבורים" - (תרגום) קינא דדברייתא כניסת דבורים

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וירדהו" - לשון הבדלת דיבוק של כל דבר הנדבק וכן לענין פת הנדבקת בתנור נקראת הבדלתו רדייה (שבת קיז ב) הרודה פת מן התנור (בבא מציעא סד א) הרודה את כוורתו על שם שהדבש עשוי על ידי חלות שעושה מדובק בדופני הכלי בכל צדדין מדופן אל דופן כמדת עוגל הכלי וכן תרגם יונתן וירדהו ונסחיה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וירד אביהו אל האשה" - (תרגום) על עסקי איתתא

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מרעים" - חברים לשושבינות

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהי ביום השביעי" - לימות השבת ולא שביעי למשתה והוא רביעי לימי המשתה "הלירשנו קראתם לנו הלא" - תרגם יונתן הלמסכנותנא קריתון יתנא הלכא

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שבעת הימים" - הנותרים משבעת הימים מרביעי ואילך

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בטרם יבא החרסה" - לפני שקיעת החמה שעדיין היה להם שהות עד הערב "חרשתם בעגלתי" - משל הוא (תרגום) אילולפון בדקתון באתתי

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רוח ה'" - (תרגום) רוח גבורה מן קדם ה' "חליצותם" - מלבושים שחלץ מעליהן

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למרעהו" - לאחד משושביניו נתנה