רש"י על שופטים טו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על שופטים · טו · >>

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נקיתי הפעם" - בדין אעשה להם הרעה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויפן" - את הזנבות זנב אל זנב ויפן משמע הוא עצמו פנה (שמות לב טו) ויפן משמע הפנה את אחרים וכן שימוש כל תיבה שפעל שלה בה"א (שמות א כ) וירב העם (איכה ב ה) וירב בבת יהודה תאניה (מלכים ב כה כא) ויגל יהודה מעל אדמתו הגלה (שם ב יח יא) ויגל מלך אשור את ישראל אשורה ויגלה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חתן התמני" - חתן הפלשתי אשר בתמנה (לעיל יד א)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם תעשון כזאת" - ושמא רגילין אתם בכך לתת אשתו של זה לזה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שוק על ירך" - (תרגום) פרשין עם רגלאין רוכב סוס אינו נשען על ירכו כי אם על שוקו רגל אחד נתון בברזל התלוי במרכבת

"בסעיף" - בנקרת סלע עיטם וחברו (ישעיהו נז ה) סעיפי הסלעים (שם י לג) מסעף פארה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וינטשו" - ויתפזרו

"בלחי" - שם מקום

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למה עליתם עלינו" - הלא עבדים אנחנו לכם

"לאסור את שמשון" - שתאסרוהו ותסגירוהו לנו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא כי אסור נאסרך" - לא נהרוג אותך כי אם אסור נאסרך

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רוח ה'" - (תרגום) רוח גבורה מן קדם ה'

"אסוריו" - קשוריו

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"טריה" - לחה וראיתי בספר רפואות שקורא ללחה שיוצא מן המכה טריה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חמור חמורתים" - בלחי החמור לצבור צברים רבים (תרגום) בלועא דחמרא רמיתינון דגורין

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את המכתש" - גומא שהשן יושבת בה עשויה כעין מכתשת

"עין הקורא" - מעין שבא על ידי זעקת הקורא אל ה'