רש"י על שופטים ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בחרושת הגוים" - שם עיר על שם שהיתה חזקה ושולטת

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לחץ את בני ישראל בחזקה" - דרש רבי תנחומא (צו ב) בגידופין וכן הוא אומר (מלאכי ג יג) חזקו עלי דבריכם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשת לפידות" - שהיתה עושה פתילות למקדש

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תחת תומר" - תמרים היו לה ביריחו

"בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים" - לפי תרגומו של יונתן יש ללמוד שאין מקרא זה כמשמעו ואין אלו סימני מקום ישיבתה אלא למדנו שאשה עשירה היתה ומן המקומות האלו היתה פרנסתה והיא יושבת בעירה עטרות שמה

"תחת תומר" - תמרים היו לה ביריחו וכרמים ברמה וזיתים בבקעת בית אל שהוא מקום שמן ועפר חיורי בהר אפרים (תרגום) בטור מלכא אומר אני שמוכרין אותה ליוצרי חרש ויש פותרין עפר חיוור שדה זרע כמו (שביעית ב א) שדה הלבן

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלא צוה" - ביד משה (דברים כ יז) כי החרם תחרימם כך שנויה במכילתא (בא יב)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעל ברגליו" - עמו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אילון בצעננים" - (תרגום) מישר אגניא מקום מישר של בצעים מריש"ק בלע"ז והוא אגניא גבים כמין גומות שהמים נקבצים שם אגני דארעא מקרון (קידושין סא א)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מחרושת הגוים אל נחל קישון" - הזעיקם שילכו אל נחל קישון מחרושת הגוים שהוא יושב שם

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשמיכה" - תרגם יונתן בגונכא ופירש רב האי (שבת נא א) גונכא קלופקרין קוט"א בלע"ז

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נאד החלב" - שהחלב מכביד את הגוף להיות נרדם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עמוד פתח האהל" - זרזי עצמך בדבר ויש פותרים עמוד כמו לעמוד

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יתד האהל" - קביליי"א בלע"ז שתוקעין בארץ עם שיפולי האהל לפושטו

"המקבת" - (תרגום) ארזפתא מרטי"ל בלע"ז

"בלאט" - (תרגום) ברז חרש

"ותצנח בארץ" - (תרגום) ונעצת בארעא

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברקתו" - (תרגום) בצידעיה ניל"ה טימפי"ה בלע"ז ותחבה ברקתו ובארץ