רש"י על ישעיהו נט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על ישעיהו · נט · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן לא קצרה" - את אשר לא נושעתם לא מקוצר ידו הוא

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הסתירו פנים" - גרמו לכם שהסתיר פניו מכם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נגאלו" - לשון טינוף וכן לחם מגואל (מלאכי א)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צפעוני" - מין נחש רע

"בקעו" - (אישקלורש"ט בלע"ז) כלומר מעשים מכוערים שאינם לטובתם עשו

"וקורי עכביש" - (אירניי"ש בלע"ז) וקורי (אירטרו"ש בלע"ז) קורי הם כלי האורג שהשתי מוסך בהן ומנחם חברו במחברת קורות על שם שהעכביש מיסך אריגותיו בקורות

"והזורה" - ת"י משחנן לשון חימום שקורין (קובי"ר בלע"ז) המחממן יוצא מהן כשהוא מבקע הקליפה ועיקר לשון והזורה לשון עיצור הוא להוציא הבלוע בתוכו כמו ויזר את הגזה (שופטים ו) ועיצורו של זה הוא חימומו

"אפעה" - מין נחש שהוא רע כך לא ישתלמו במעשיהם אלא רעה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואין משפט במעגלותם" - כלומר אין במעגל דרכיהם דבר נשפט באמת כמשפטו "נתיבותיהם עקשו להם" - הם העוו את דרכם לעצמם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רחק משפט ממנו" - שהיינו צועקים חמס מאויבינו ואין הקב"ה שופט לנקום נקמה

"ולא תשיגנו צדקה" - הנחמות הטובות שהבטיחנו אין משיגות אותנו לבוא

"לנגוהות" - נקוה ובאפלות נהלך

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באשמנים" - מנחם פתר לשון מחשכים ורוב הפותרים מודים לו אבל דונש פתר בו לשון שומן והאל"ף נוסף בו כמו אל"ף שבאחותי (איוב יג) ושבאכזב (ירמיהו טו) ודרך האתרים (במדבר כא) אף כאן בין האשמני' בין החיים השמנים אנחנו כמתים וי"ת לשון מסגר איתאחד באפנא כמה דאחידין קבריא באפי מיתיא

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הגה נהגה" - לשון יללה (יג)

"דבר עשק" - כמו לדבר עשק

"הורו והוגו" - לירות ולהוציא הורו לשון ירה בים (שמות טו) ד"א הורו והוגו הרב והתלמיד שם המקור (סא"א) והוגו כאשר הוגה מן המסילה (שמואל ב כ) הגו סיגים מכסף (משלי כה)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והוסג אחור משפט" - נקמתינו מאויבינו שהיא תלויה בהקב"ה וצדקתו עומדת מרחוק למה כי כשלה אמת ברחובותינו וכיון שהאמת כשלה מארץ אף משמי' אין הצדק והמשפט באין

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משתולל" - מוחזק שוטה על הבריות כמו (מיכה א) אלכה שולל והוא מגזרת שוגג דמתרגמינן שלו וכן (שמואל ב' י) על השל "וירע בעיניו כי אין משפט" - לפיכך הביא עליהם הפורענות

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וירא כי אין איש" - ועתה בהנחמו על הרעה לעמו רואה כי אין איש צדיק לעמוד בפרץ

"וישתומם" - ויחרש לראות אם יש מפגיע בעדם ואין מפגיע וישתומם ל' אדם העומד ותוהא ושותק בתמהונו ותי"ו וישתומם כתי"ו של משתולל ושניהם כאן משמשות לשון מתפעל וכן דרך התיבה שיסודה הראשון שי"ן או סמ"ך כשהיא נהפכת ללשון מתפעל נתפעל ויתפעל בא התי"ו באמצע אותיות שרש התיבה נמצא וישתומם לשון שמו שמים (ירמיהו ב) משמים בתוכם (יחזקאל ג) נשמו אחרונים (איוב יח) ל' תמהון

"ותושע לו זרועו" - וינקם מאויביו

"וצדקתו היא סמכתהו" - הוא להשיאו ולאמץ ידיו בנקמתו ואע"פ שאין אנחנו הגונים להושיע

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קנאה" - (אינפרימנ"ט בלע"ז) לקנאות לשמו הגדול

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כעל גמולות" - כדת להשיב על גמולות האויבים "כעל ישלם" - כדת להשיב עליהם ישלם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי יבא כנהר" - צרה על אויביו "נוססה בו" - נפלאות בו ל' נס ד"א נוססה בו אוכלת בו כתולעת בעץ כמו (לעיל י) והיה כמסוס נוסס

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובא לציון גואל" - כל זמן שציון חריבה עדיין לא בא הגואל סא"א)

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זאת בריתי אותם" - בדבר זה כרתי בריתי להם ואקיים כי אף בגלותם לא תשכח תורתי מהם