רש"י על ירמיהו ל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על ירמיהו · ל · >>

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי הנה ימים באים" - ולא תאמר למה אכתבנו כי יאבדו כולם ואין קורא בו ואין זוכרו עוד כי הנה ימים באים וגו'

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קול חרדה שמענו" - יש פותרין על שמועת בבל שהיו חרידים ממנה אותם שגלו שם ומדרש אגדה על מלחמת גוג ומגוג

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם יולד זכר" - אם דרך לזכרים ללדת שיאחזום חבלים כיולדה

"חלציו" - כמו מתניו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"היום ההוא" - יום הריגת בלשאצר ומפלת בבל פ"א יום מפלת גוג

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשבור עולו" - יסיר עול העכו"ם מעל ישראל

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואתה אל תירא" - מכל הרעות אשר תראה באה על בבל אשר אתה בתוכה

"ושאנן" - כמו ושקט

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויסרתיך למשפט" - בדין חסוך

"ונקה לא אנקך" - ל' טיאוט השמד

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אנוש לשברך נחלה מכתך" - (אנפר"ש בלע"ז)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למזור" - רפואה אין אדם סבור שתהא לך תשועה

"תעלה" - רפואה לשון הועיל

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מוסר אכזרי" - ייסורי אכזריות המוסר אכזרי הוא

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לכן" - שבועה

"שאסיך למשסה" - לשון ביזה וכת"י ויהון עדיך לעדי

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ארוכה" - רפואה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וארמון" - המקדש

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והכבדתים" - שיהיו עם כבד

"ולא יצערו" - כמו ימעטו

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אדירו" - שר שלו

"ערב את לבו" - לשון ערבון (פרוויל"א הטינ"א בלע"ז)

"לגשת אלי" - למלחמה למחות בידי

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מתגורר" - חונה ודר ל' ארץ מגורי ודוגמתו וסער מתחולל (לעיל כב) האמור במקרא האחר הוא זה ששניהם ל' חנייה

"על ראש רשעים" - על ראש עכו"ם