רש"י על ירמיהו ל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על ירמיהו · ל · >>

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי הנה ימים באים" - ולא תאמר למה אכתבנו כי יאבדו כולם ואין קורא בו ואין זוכרו עוד כי הנה ימים באים וגו'

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קול חרדה שמענו" - יש פותרין על שמועת בבל שהיו חרידים ממנה אותם שגלו שם ומדרש אגדה על מלחמת גוג ומגוג

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם יולד זכר" - אם דרך לזכרים ללדת שיאחזום חבלים כיולדה "חלציו" - כמו מתניו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היום ההוא" - יום הריגת בלשאצר ומפלת בבל פ"א יום מפלת גוג

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשבור עולו" - יסיר עול העכו"ם מעל ישראל

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתה אל תירא" - מכל הרעות אשר תראה באה על בבל אשר אתה בתוכה "ושאנן" - כמו ושקט

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויסרתיך למשפט" - בדין חסוך "ונקה לא אנקך" - ל' טיאוט השמד

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אנוש לשברך נחלה מכתך" - (אנפר"ש בלע"ז)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למזור" - רפואה אין אדם סבור שתהא לך תשועה "תעלה" - רפואה לשון הועיל

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מוסר אכזרי" - ייסורי אכזריות המוסר אכזרי הוא

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לכן" - שבועה "שאסיך למשסה" - לשון ביזה וכת"י ויהון עדיך לעדי

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ארוכה" - רפואה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וארמון" - המקדש

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והכבדתים" - שיהיו עם כבד "ולא יצערו" - כמו ימעטו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אדירו" - שר שלו

"ערב את לבו" - לשון ערבון (פרוויל"א הטינ"א בלע"ז)

"לגשת אלי" - למלחמה למחות בידי

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מתגורר" - חונה ודר ל' ארץ מגורי ודוגמתו וסער מתחולל (לעיל כב) האמור במקרא האחר הוא זה ששניהם ל' חנייה

"על ראש רשעים" - על ראש עכו"ם