רש"י על ירמיהו כט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והגבירה" - אם המלך

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישיאו" - ל' הסתה כמו הנחש השיאני (בראשית ג)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וקראתם אותי והלכתם" - בדרכי והרי זה מקרא קצר

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל המלך" - צדקיהו אשר לא גלה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כתאנים השוערים" - ל' שערוריה (הושע ו)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולחרפה" - שיחרפו אותם (דשטרווי"ר בלע"ז) וכן כל חרפה שבמקרא

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר קלס" - לשון קלוי באש (ויקרא ב)

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וינאפו את נשי רעיהם" - כמו שמפורש בסנהדרין כה אמר הקדוש ברוך הוא שכבי עם חבירי "ועד" - לשון עדות

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנחלמי" - שם מקום

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נתנך כהן" - אל צפניה כתב כן

"פקידים" - ממונים

"מהפכת" - כיפה

"הצינוק" - סדן (ציש"ב בלע"ז)

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי על כן שלח" - כי יש לך לגעור בו על אשר שלח אלינו לבבל לאמר ארוכה היא גלותכם שם

"על כן" - כמו על אשר