רש"י על בראשית לט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על בראשית · לט · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויוסף הורד" - חוזר לענין ראשון אלא שהפסיק בו כדי לסמוך ירידתו של יהודה למכירתו של יוסף לומר לך שבשבילו הורידוהו מגדולתו ועוד כדי לסמוך מעשה אשתו של פוטיפר למעשה תמר לומר לך מה זו לשם שמים אף זו לשם שמים שראתה באצטרולוגין שלה שעתידה להעמיד בנים ממנו ואינה יודעת אם ממנה אם מבתה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי ה' אתו" - שם שמים שגור בפיו (ב"ר)

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכל יש לו" - הרי לשון קצר חסר אשר

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא ידע אתו מאומה" - לא היה נותן לבו לכלום

"כי אם הלחם" - היא אשתו אלא שדבר בלשון נקיה

"ויהי יוסף יפה תואר" - כיון שראה עצמו מושל התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו (ב"ר) אמר הקב"ה אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך אני מגרה בך את הדוב מיד

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותשא אשת אדוניו וגו'" - כל מקום שנאמר אחר סמוך

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וחטאתי לאלהים" - בני נח נצטוו על העריות

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לשכב אצלה" - אפילו בלא תשמיש

"להיות עמה" - לעוה"ב

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי כהיום הזה" - כלומר ויהי כאשר הגיע יום מיוחד (תנחומא) יום צחוק יום איד שלהם שהלכו כולם לבית ע"א אמרה אין לי יום הגון להזקק ליוסף כהיום הזה אמרה להם חולה אני ואיני יכולה לילך

"לעשות מלאכתו" - רב ושמואל חד אמר מלאכתו ממש וחד אמר לעשות צרכיו עמה אלא שנראית לו דמות דיוקנו של אביו וכו' כדאיתא במס' סוטה (דף לו:).

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ראו הביא לנו" - הרי זה לשון קצרה הביא לנו ולא פירש מי הביאו ועל בעלה אומרת כן

"עברי" - (ב"ר) מעבר הנהר מבני עבר (ס"א מעבר הנהר)

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אדוניו" - של יוסף

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בא אלי" - לצחק בי העבד העברי אשר הבאת לנו

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי כשמוע אדוניו וגו'" - בשעת תשמיש אמרה לו כן וזהו שאמרה כדברים האלה עשה לי עבדך עניני תשמיש כאלה

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויט אליו חסד" - שהיה מקובל לכל רואיו ל' כלה נאה וחסודה שבמשנה

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הוא היה עושה" - כתרגומו במימריה הוה מתעביד

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"באשר ה' אתו" - בשביל שה' אתו