רש"י על איוב ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על איוב · ט · >>

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לריב עמו" - להתווכח עמו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חכם לבב" - הוא לריב

"ואמיץ כח" - להיפרע

"מי הקשה" - לבו והלך שלם פרעה הקשה ונחסר וכן כל המקשים

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המעתיק הרים" - המסלקם כהופכו סדום

"ולא ידעו" - עד שנהפכו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המרגיז ארץ" - בהביטו אליה ותרעד

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"האומר לחרס" - לשמש דום והוא שמר אמרת מלך ולא יזרח

"ובעד" - וכנגד הכוכבים יסגור מחיצה ולא יאירו

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נוטה שמים לבדו" - ומלאכים נבראו ביום שני שלא תאמר מיכאל מתח בצפון וגבריאל בדרום

"על במתי ים" - על גובהי ים ועל מעשה בראשית נאמר שגבהו המים התחתונים לרום למעלה ודרכם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כסיל וכימה" - מזלות הם

"וחדרי תימן" - להכניס שם סופה כמו שאמר מן החדר תבוא סופה (לקמן לז)

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הן יעבור וגו'" - ידעתי כי כל אשר יחפוץ יעשה

"יעבור עלי" - לפני ולא אראנו

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יחתוף" - יכה פתאום כמו (משלי כג) היא כחתף תארוב לשון פתאום הוא

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא ישיב אפו" - מפני יראת (וצדקת ס"א) איש

"תחתיו שחחו" - צבא מרום שבאו לעזור את מצרי' מצרים נקרא רהב שנאמר לכן קראתי לזאת רהב הם שבת (ישעיהו ל) על שם גאותם אשר אמרו מי ה' וגו' (שמות ג)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אף" - כ"ש

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא אענה" - אירא להרים קול לפניו

"למשופטי" - כמו לשופטי

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא אאמין" - לא אוכל להאמין מיראתי אותו כי איך לא איראנו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר בשערה" - נתחלפה צורתי (ס"א שורתי) לפניו

"ישופני" - יכתתני ואכות אותו טחון (דברים ט) מתרגמינן ושפית יתיה

"פצעי" - מכה המוציאה דם וליחה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא יתנני" - אינו מניחני להשיב רוחי אלי

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם לכח" - איך אריב עמו אם לכח הוא בא אמיץ הנה הוא ואם למשפט מי יוכל להועידני לפניו ולהחזיק דבר משפטי הלא

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם אצדק פי ירשיעני" - כי יסתמו דברי מיראה ויעקשני פי

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תם אני" - יודע אני בעצמי שאני תם ואעפ"כ לא אדע נפשי במה אמצא נופש

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אחת היא" - בעולם ועליה אמרתי שתם ורשע הוא מכלה בעבורה ומה היא

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם שוט" - ל' של שטן ימית פתאום את הצדיק

"למסת נקיים" - שהמית ילעג

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ביד רשע" - כלפי שטן

"פני שופטיה יכסה" - מהבחין בדבר אמת

"ואם לא איפוא" - דבר אמת דבר זה מי הוא המכלה את התמימים

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וימי" - עם כליון שאר התמימים קלו מני רץ

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אבה" - שם נהר שוטף

"יטוש" - יפרח

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שיחי" - דברי צערי

"פני" - חמתי

"ואבליגה" - אתחזק כמו המבליג שוד על עז (עמוס ה)

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יגורתי כל עצבותי" - שלא יניחוני מלצעוק

"ידעתי כי לא תנקני" - מעוני מלהפרע ממנו

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למה זה הבל איגע" - לבא במשפט

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בבור" - נקיון

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשחת תטבלני" - להיות צחון ומגואל כלומר אז תמצא לי עון רב

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"במשפט" - בדברי תוכחות משפט משמש ג' לשונות תחלתו הוכחת דברים אמצעיתו פסק דין וסופו משטר יסורין וגיבוי חוב ופעמים שהמקרא כותבו ע"ש תחלתו ופעמים ע"ש אמצעיתו ופעמים ע"ש אחריתו

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מוכיח" - דרשני"ר בלע"ז מראה לכל א' חובתו וזכותו

"ישת ידו" - משטר אימתו וניגושו

"על שנינו" - שלא יחזק החזק את הרפה

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי לא כן אנכי" - על כן שאנכי ירא אני מוחזק בי שלא אתחייב בדין