עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק כב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף קמג עמוד ב[עריכה]

א א ב מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה טז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שלה סעיף א:

ב ג מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' שלה סעיף ה:

ג ד ה ו מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכ סעיף א:

ד ז מיי' פ"י מהל' טומאת אוכלין הלכה ד:

ה ח מיי' פ"י מהל' טומאת אוכלין הלכה ה , ומיי' פ"א מהל' משכב ומושב הלכה טז:

דף קמד עמוד א[עריכה]

ו א ב מיי' פ"י מהל' טומאת אוכלין הלכה ג:

ז ג מיי' פ"א מהל' טומאת אוכלין הלכה ב , ומיי' פ"י מהל' טומאת אוכלין הלכה יב:

דף קמד עמוד ב[עריכה]

ח א מיי' פ"ה מהל' כלאים הלכה יח , טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף יד:

ט ב מיי' פ"ז מהל' מקוואות הלכה א , סמג עשין רמח:

י ג מיי' פ"ז מהל' מקוואות הלכה א והלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף כה:

יא ד מיי' פ"י מהל' טומאת אוכלין הלכה יג , ומיי' פ"יא מהל' טומאת אוכלין הלכה ו:

יב ה מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה י , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכ סעיף ד:

יג ו ז מיי' שם , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקה:

יד ח ט מיי' פ"ט מהל' טומאת אוכלין הלכה ב:

דף קמה עמוד א[עריכה]

טו א מיי' פ"יא מהל' טומאת אוכלין הלכה יד:

טז ב טור ושו"ע או"ח סי' שכ סעיף ח:

יז ג מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה י , ומיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכ סעיף ז:

יח ד מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה י , ומיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יב:

יט ה מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה טו , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף ג:

דף קמה עמוד ב[עריכה]

כ א מיי' פ"ב מהל' בכורות הלכה טו , סמג עשין ריא , טור ושו"ע יו"ד סי' שיד סעיף ה:

כא ב מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' רנב סעיף ה , וטור ושו"ע או"ח סי' שכ סעיף ב:

כב ג מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה ח , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיח סעיף ד:

כג ד מיי' פ"כ מהל' סנהדרין הלכה ז , סמג עשין כז , טור ושו"ע חו"מ סי' י סעיף א:

דף קמו עמוד א[עריכה]

כד א מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה ב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיד סעיף א:

כה ב מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' שיד סעיף ו:

כו ג מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' שיד סעיף יא:

כז ד טור ושו"ע או"ח סי' שיד סעיף ח:

כח ה ו ז מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' שיד סעיף ו:

כט ח ט מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' שיד סעיף א:

ל י מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה א , ומיי' פ"י מהל' שבת הלכה טז , סמ"ג לאוין סה:

דף קמו עמוד ב[עריכה]

לא א ב מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה א , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיד סעיף ב:

לב ג מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' קעב סעיף ז:

לג ד מיי' פ"ז מהל' טומאת מת הלכה א:

לד ה ו מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה ו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיד סעיף ה:

לה ז מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה יא , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שיד סעיף יא:

לו ח טור ושו"ע או"ח סי' שיד סעיף ה:

לז ט י מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה יז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף לה:

לח כ מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה ט , טור או"ח סימן שיח:

לט ל מ נ מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כ , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף מה:

דף קמז עמוד א[עריכה]

מ א מיי' פ"י מהל' שבת הלכה יח , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שב סעיף א:

מא ב מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה יט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף כט:

מב ג טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף לב וסעיף לג:

מג ד מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה יט , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף לד:

מד ה טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף לא:

מה ו מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' שכו סעיף א:

דף קמז עמוד ב[עריכה]

מו א ב מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה יט , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף מח:

מז ג ד מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה יט , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף לד:

מח ה ו מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה כח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכז סעיף ב:

מט ז מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכז סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף מב:

נ ח מיי' שם:

נא ט מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה ל , טור ושו"ע או"ח סי' שכז סעיף ג:

נב י מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה כט , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף מו בהג"ה:

נג כ ל מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה לא , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף לט:

נד מ מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' של סעיף י:

נה נ מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כו:

דף קמח עמוד א[עריכה]

נו א טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף מז:

נז ב טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף ל: