עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק יא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף צו עמוד א[עריכה]

א ב מיי' פי"ב מהלכות שבת הלכה י , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שמו סעיף א:

ב ג מיי' פי"ג שם הלכה יט:

ג ד שם הלכה יח:

דף צו עמוד ב[עריכה]

ד א מיי' פי"ב מהלכות שבת הלכה ח , סמג לאוין סה:

ה ב מיי' פ"ז שם הל' ז:

דף צז עמוד א[עריכה]

ו א ב ג מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה טז , סמג לאוין סה:

ז ד ה מיי' פט"ו שם הל' ח , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שנג סעיף א:

ח ו מיי' פי"ג שם הלכה טז:

דף צז עמוד ב[עריכה]

ט א ב מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ז ויט:

י ג ד מיי' פי"ג שם הלכה כא:

יא ה מיי' שם הל' טז:

דף צח עמוד א[עריכה]

יב א מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה א , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שמה סעיף ז ויד:

דף צט עמוד א[עריכה]

יג א מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה א , סמג לאוין ה , טוש"ע א"ח סי' שמה סעיף ז:

יד ב מיי' פט"ו שם הלכה ט , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שנד סעיף א:

דף צט עמוד ב[עריכה]

טו א ב מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה ג וכ' , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שמה סעיף ג:

טז ג מיי' שם הל' כ:

יז ד שם הלכה כא:

יח ה מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה ד ופ"ח מהל' טומאת אוכלין הלכה ג:

דף ק עמוד א[עריכה]

יט א מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה כב:

כ ב שם הלכה כג:

כא ג מיי' שם הל' יח , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שמה סעיף יב:

כב ד מיי' שם:

כג ה מיי' שם הלכה י וסמג לאוין סה , טוש"ע שם סעיף יוד:

כד ו מיי' שם הל' טז:

כה ז מיי' פי"ז שם הל' ד , טוש"ע א"ח סי' שסג סעיף לו:

כו ח ט מיי' פי"ג שם הלכה כב:

כז י מיי' שם הל' טז [וע"ש בכ"מ]:

דף ק עמוד ב[עריכה]

כח א מיי' פי"ד מהל' שבת הל' ד ויא , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שמה סעיף יד:

כט ב ג מיי' שם הל' כד:

ל ד מיי' פ"ג מהלכות עירובין הלכה כה:

לא ה ו מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה ה ופט"ו הלכה כ , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שמה סעיף יח וסי' שנה סעיף א:

(לא) (ז) [מיי' פט"ו שם הלכה יט , סמג שם , טוש"ע א"ח ריש סי' שנה]:

דף קא עמוד א[עריכה]

לב א מיי' פט"ו מהל' שבת הלכה כ , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שנה סעיף א:

לג ב טוש"ע א"ח סי' שסו סעיף ב בהג"ה:

לד ג מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה יח:

לה ד מיי' שם הל' טז:

דף קא עמוד ב[עריכה]

לו א מיי' פט"ו מהל' שבת הלכה יג:

לז ב מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה כה , סמג עשין א:

לח ג ד מיי' פט"ז מהל' שבת הל' כב , טוש"ע א"ח סי' שסב סעיף ג:

לט ה מיי' פי"ג מהל' טומאת מת הלכה ו:

דף קב עמוד א[עריכה]

מ א מיי' פ"א מהל' שבת הלכה יט ופ"ב מהל' שגגות הלכה א , סמג עשין ריג:

מא ב מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה יד , סמג לאוין סה:

מב ג ד מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה ח:

מג ה ו מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה יג:

מד ז מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה ד: