עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף פב עמוד א[עריכה]

א ה מיי' פ"ח מהלכות ע"ז הלכה ה , טוש"ע יו"ד סימן קמג סעיף א:

דף פב עמוד ב[עריכה]

ב א מיי' פ"ח מהלכות משכב ומושב הל"ד:

ג ב מיי' פ"ו מהלכות שאר אבות הטומאות הלכה ג:

ד ג שם הלכה ב:

דף פג עמוד א[עריכה]

ה א מיי' פ"ו מהלכות שאר אבות הטומאות הלכה ה:

ו ב מיי' פ"ח מהלכות משכב ומושב הלכה ו , סמג עשין רמג:

דף פג עמוד ב[עריכה]

ז א מיי' פ"ח מהלכות משכב ומושב הלכה א ב:

ח ב מיי' פ"ו מהלכות שאר אבות הטומאות הלכה ד:

ט ג שם הלכה ב ה:

י ד שם הלכה א:

יא ה ו ז מיי' פרק י"א מהלכות כלים הל"ט:

יב ח מיי' פ"ג מהלכות ת"ת הלכה יב , טוש"ע יו"ד סימן רמו סעיף כא:

דף פד עמוד א[עריכה]

יג א מיי' פכ"ז מהלכות כלים הלכה ג:

יד ב שם הלכה א ופכ"ה הלכה טו ופרק כו הלכה ו:

טו ג מיי' פכ"ז שם ופ"ג שם הלכה ג ופ"ו מהלכות טומאת מת הלכה ב:

טז ד מיי' פ"א מהלכות כלים הלכה ח ופי"ח הלכה א:

יז ה מיי' שם פ"א הלכה יג ופכ"ג הלכה א:

דף פד עמוד ב[עריכה]

יח א מיי' שם הי"ג ופכ"ג הלכה א:

יט ב מיי' פ"ד מהלכות כלאים הלכה ט , סמג לאוין רעט:

דף פה עמוד א[עריכה]

כ א מיי' שם הלכה י:

דף פה עמוד ב[עריכה]

כא א מיי' שם הלי"א:

כב ב ג שם הלכה י:

כג ד ה שם הלכה טו:

דף פו עמוד א[עריכה]

כד א מיי' פ"ב מהלכות מילה הלכה ח טור שו"ע או"ח סימן שלא סעיף ט:

כה ב מיי' פ"ג מהלכות עבודת יום הכפורים הלכה ד:

כו ג מיי' פ"ג מהלכות שביתת עשור הלכה ט , טוש"ע או"ח סימן תריד סעיף א:

כז ד מיי' פ"ה מהלכות שאר אבות הטומאות הל' יא יב , סמג עשין רל:

כח ה מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יו"ד , טוש"ע או"ח סי' ר"מ סעיף יא וטור ושו"ע אה"ע סימן כה סעיף ה:

דף פו עמוד ב[עריכה]

כט א מיי' פ"ה מהלכות שאר אבות הטומאות הלכה יג:

ל ב ג מיי' שם הלט"ז:


דף פח עמוד ב[עריכה]

לא א מיי' פ"ה מהלכות דעות הלכה יג:


דף פט עמוד ב[עריכה]

לב א מיי' פי"ח מהלכו' שבת הלכה ד:

לג ב שם הלכה ה:

לד ג שם הלכה ח:

דף צ עמוד א[עריכה]

לה א מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ח:

לו ב ג שם הלכה ה:

לז ד מיי' פ"ב מהלכות ערכין הלכה ט:

לח ה מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה כח:

לט ו שם הלכה ו:

דף צ עמוד ב[עריכה]

מ א מיי' פי"ח מהלכות שבת הלכה יח:

מא ב שם הלכה ז:

מב ג שם הלכה יג: