לדלג לתוכן

נחמיה יב/כתיב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
<< | ספר נחמיהפרק י"ב • מהדורת הכתיב | >>


מפרשי נחמיה יב

עזרא: א ב ג ד ה ו ז ח ט י נחמיה: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג
א ואלה הכהנים והלוים אשר עלו עם זרבבל בן שאלתיאל וישוע שריה ירמיה עזרא ב אמריה מלוך חטוש ג שכניה רחם מרמת ד עדוא גנתוי אביה ה מימין מעדיה בלגה ו שמעיה ויויריב ידעיה ז סלו עמוק חלקיה ידעיה אלה ראשי הכהנים ואחיהם בימי ישוע

ח והלוים ישוע בנוי קדמיאל שרביה יהודה מתניה על הידות הוא ואחיו ט ובקבקיה וענו [ועני] אחיהם לנגדם למשמרות י וישוע הוליד את יויקים ויויקים הוליד את אלישיב ואלישיב את יוידע יא ויוידע הוליד את יונתן ויונתן הוליד את ידוע יב ובימי יויקים היו כהנים ראשי האבות לשריה מריה לירמיה חנניה יג לעזרא משלם לאמריה יהוחנן יד למלוכי [למליכו] יונתן לשבניה יוסף טו לחרם עדנא למריות חלקי טז לעדיא [לעדוא] זכריה לגנתון משלם יז לאביה זכרי למנימין למועדיה פלטי יח לבלגה שמוע לשמעיה יהונתן יט וליויריב מתני לידעיה עזי כ לסלי קלי לעמוק עבר כא לחלקיה חשביה לידעיה נתנאל כב הלוים בימי אלישיב יוידע ויוחנן וידוע כתובים ראשי אבות והכהנים על מלכות דריוש הפרסי

כג בני לוי ראשי האבות כתובים על ספר דברי הימים ועד ימי יוחנן בן אלישיב כד וראשי הלוים חשביה שרביה וישוע בן קדמיאל ואחיהם לנגדם להלל להודות במצות דויד איש האלהים משמר לעמת משמר כה מתניה ובקבקיה עבדיה משלם טלמון עקוב שמרים שוערים משמר באספי השערים כו אלה בימי יויקים בן ישוע בן יוצדק ובימי נחמיה הפחה ועזרא הכהן הסופר

כז ובחנכת חומת ירושלם בקשו את הלוים מכל מקומתם להביאם לירושלם לעשת חנכה ושמחה ובתודות ובשיר מצלתים נבלים ובכנרות כח ויאספו בני המשררים ומן הככר סביבות ירושלם ומן חצרי נטפתי כט ומבית הגלגל ומשדות גבע ועזמות כי חצרים בנו להם המשררים סביבות ירושלם ל ויטהרו הכהנים והלוים ויטהרו את העם ואת השערים ואת החומה לא ואעלה את שרי יהודה מעל לחומה ואעמידה שתי תודת גדולת ותהלכת לימין מעל לחומה לשער האשפת לב וילך אחריהם הושעיה וחצי שרי יהודה לג ועזריה עזרא ומשלם לד יהודה ובנימן ושמעיה וירמיה     לה ומבני הכהנים בחצצרות זכריה בן יונתן בן שמעיה בן מתניה בן מיכיה בן זכור בן אסף לו ואחיו שמעיה ועזראל מללי גללי מעי נתנאל ויהודה חנני בכלי שיר דויד איש האלהים ועזרא הסופר לפניהם לז ועל שער העין ונגדם עלו על מעלות עיר דויד במעלה לחומה מעל לבית דויד ועד שער המים מזרח לח והתודה השנית ההולכת למואל ואני אחריה וחצי העם מעל להחומה מעל למגדל התנורים ועד החומה הרחבה לט ומעל לשער אפרים ועל שער הישנה ועל שער הדגים ומגדל חננאל ומגדל המאה ועד שער הצאן ועמדו בשער המטרה מ ותעמדנה שתי התודת בבית האלהים ואני וחצי הסגנים עמי מא והכהנים אליקים מעשיה מנימין מיכיה אליועיני זכריה חנניה בחצצרות מב ומעשיה ושמעיה ואלעזר ועזי ויהוחנן ומלכיה ועילם ועזר וישמיעו המשררים ויזרחיה הפקיד מג ויזבחו ביום ההוא זבחים גדולים וישמחו כי האלהים שמחם שמחה גדולה וגם הנשים והילדים שמחו ותשמע שמחת ירושלם מרחוק מד ויפקדו ביום ההוא אנשים על הנשכות לאוצרות לתרומות לראשית ולמעשרות לכנוס בהם לשדי הערים מנאות התורה לכהנים וללוים כי שמחת יהודה על הכהנים ועל הלוים העמדים מה וישמרו משמרת אלהיהם ומשמרת הטהרה והמשררים והשערים כמצות דויד שלמה בנו מו כי בימי דויד ואסף מקדם ראש [ראשי] המשררים ושיר תהלה והדות לאלהים מז וכל ישראל בימי זרבבל ובימי נחמיה נתנים מניות המשררים והשערים דבר יום ביומו ומקדשים ללוים והלוים מקדשים לבני אהרן