משנה שקלים ה ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת שקלים · פרק ה · משנה ו | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

[עריכה]

שתי לשכות היו במקדש, אחת לשכת חשאים, ואחת לשכת הכלים.

לשכת חשאים יראי חטא נותנים לתוכה בחשאי, ועניים בני טובים מתפרנסים מתוכה בחשאי.

לשכת הכלים, כל מי שהוא מתנדב כלי, זורקו לתוכה.

ואחת לשלשים יום, גזברין פותחין אותה.

וכל כלי שמוצאין בו צורך לבדק הבית, מניחין אותו.

והשאר נמכרין בדמיהן ונופלין ללשכת בדק הבית.

משנה מנוקדת

[עריכה]

שְׁתֵּי לְשָׁכוֹת הָיוּ בַּמִּקְדָּשׁ:

אַחַת לִשְׁכַּת חֲשָׁאִים,
וְאַחַת לִשְׁכַּת הַכֵּלִים.
לִשְׁכַּת חֲשָׁאִים,
יִרְאֵי חֵטְא נוֹתְנִים לְתוֹכָהּ בַּחֲשַׁאי,
וַעֲנִיִּים בְּנֵי טוֹבִים מִתְפַּרְנְסִים מִתּוֹכָהּ בַּחֲשַׁאי.
לִשְׁכַּת הַכֵּלִים,
כָּל מִי שֶׁהוּא מִתְנַדֵּב כְּלִי, זוֹרְקוֹ לְתוֹכָהּ.
וְאַחַת לִשְׁלֹשִׁים יוֹם, גִּזְבָּרִין פּוֹתְחִין אוֹתָהּ,
וְכָל כְּלִי שֶׁמּוֹצְאִין בּוֹ צֹרֶךְ לְבֶדֶק הַבַּיִת, מַנִּיחִין אוֹתוֹ;
וְהַשְּׁאָר נִמְכָּרִין בִּדְמֵיהֶן, וְנוֹפְלִין לְלִשְׁכַּת בֶּדֶק הַבַּיִת:

נוסח הרמב"ם

שתי לשכות - היו במקדש,

אחת - לשכת חשיים,
ואחת - לשכת הכלים.
לשכת חשיים -
יראי חטא - נותנין לתוכה בחשאי,
ועניים בני טובים - מתפרנסין מתוכה בחשאי.
לשכת הכלים -
כל מי שהוא מתנדב כלי - זורקו לתוכה,
ואחת לשלשים יום - הגזברים פותחים אותה,
וכל כלי, שנמצא בו צורך לבדק הבית - מניחין אותו.
והשאר - נמכרין,
ודמיהן נופלין - ללשכת בדק הבית.

פירוש הרמב"ם

חשאי - הוא הסוד והסתר.

וכל העניין מבואר, אינו צריך פירוש אחר:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

לשכת חשאים - על שם שהנותנים בתוכה מעות נותנים בסתר יד, והמתפרנסים ממנה נוטלים בסתר:

ללשכת בדק הבית - ללשכה שנותנים בה כל קדשי בדק הבית:

פירוש תוספות יום טוב

לשכת חשאים. פי' הר"ב שהיו נותנים בסתר וכו' וכדמתרגמינן קול דממה [דקה] (מלכים א' י"ט) קל דמשבחין בחשאי:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יד) (על הברטנורא) תרגום קול דממה דקה. קל דמשבחין בחשאי:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

שתי לשכות וכו':    ביד פ' שני דהלכות ערכין סי' י"ב ובפ' עשירי דהלכות מתנות עניים סי' ח':

מתפרנסין מתוכה בחשאי:    משום דכתיב מתן בסתר יכפה אף:

לשכת הכלים:    עיין במ"ש בפ"ג דתמיד סוף סימן ה':

והשאר נמכרין ודמיהן נופלין ללשכת בדק הבית:    מפ' בירוש' לשכת בדק הבית דאי לא צריך לב"ה למזבח הוה אזיל:

תפארת ישראל

יכין

יראי חטא נותנים לתוכה בחשאי:    בסתר:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים