לדלג לתוכן

משנה שבועות ח דפוסים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
<< | משנה שבועות ח דפוסים |

משנה א[עריכה]

ארבעה שומרין הן, שומר חנם, והשואל, נושא שכר, והשוכר.

שומר חנם נשבע על הכל.

והשואל משלם את הכל.

נושא שכר והשוכר נשבעין על השבורה ועל השבויה ועל המתה, ומשלמים את האבדה ואת הגניבה.

משנה ב[עריכה]

אמר לשומר חנם היכן שורי, אמר לו מת, והוא שנשבר או נשבה או נגנב או אבד.

נשבר, והוא שמת או נשבה או נגנב או אבד.

נשבה, והוא שמת או נשבר או נגנב או אבד.

נגנב, והוא שמת או נשבר או נשבה או אבד.

אבד, והוא שמת או נשבר או נשבה או נגנב.

משביעך אני ואמר אמן, פטור.

משנה ג[עריכה]

היכן שורי, אמר לו איני יודע מה אתה סח, והוא שמת או נשבר או נשבה או נגנב או אבד.

משביעך אני ואמר אמן, פטור.

היכן שורי, אמר לו אבד.

משביעך אני ואמר אמן, והעדים מעידין אותו שאכלו, משלם את הקרן.

הודה מעצמו, משלם קרן וחומש ואשם.

היכן שורי, אמר לו נגנב.

משביעך אני ואמר אמן, והעדים מעידין אותו שגנבו, משלם תשלומי כפל.

הודה מעצמו, משלם קרן וחומש ואשם.

משנה ד[עריכה]

אמר לאחד בשוק היכן שורי שגנבת, והוא אומר לא גנבתי, והעדים מעידים אותו שגנבו, משלם תשלומי כפל.

טבח ומכר, משלם תשלומי ארבעה וחמשה.

ראה עדים שממשמשין ובאין, אמר גנבתי אבל לא טבחתי ולא מכרתי, אינו משלם אלא קרן.

משנה ה[עריכה]

אמר לשואל היכן שורי, אמר לו מת, והוא שנשבר או נשבה או נגנב או אבד.

נשבר, והוא שמת או נשבה או נגנב או אבד.

נשבה, והוא שמת או נשבר או נגנב או אבד.

נגנב, והוא שמת או נשבר או נשבה או אבד.

אבד, והוא שמת או נשבר או נשבה או נגנב.

משביעך אני ואמר אמן, פטור.

משנה ו[עריכה]

היכן שורי, אמר לו איני יודע מה אתה סח, והוא שמת או נשבר או נשבה או נגנב או אבד.

משביעך אני ואמר אמן, חייב.

אמר לנושא שכר והשוכר היכן שורי, אמר לו מת, והוא שנשבר או נשבה.

נשבר, והוא שמת או נשבה.

נשבה, והוא שמת או נשבר.

נגנב, והוא שאבד.

אבד, והוא שנגנב.

משביעך אני ואמר אמן, פטור.

מת או נשבר או נשבה, והוא שנגנב או אבד.

משביעך אני ואמר אמן, חייב.

אבד או נגנב, והוא שמת או נשבר או נשבה.

משביעך אני ואמר אמן, פטור.

זה הכלל, כל המשנה מחובה לחובה ומפטור לפטור ומפטור לחובה, פטור.

מחובה לפטור, חייב.

[ זה הכלל, כל הנשבע להקל על עצמו, חייב.

להחמיר על עצמו, פטור ].

<< | משנה שבועות ח דפוסים |