לדלג לתוכן

משנה שבועות ח רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) ארבעה שומרים הם -

שומר חינם, והשואל, נושא שכר, והשוכר.
שומר חינם - נשבע על הכל,
והשואל - משלם את הכל.
נושא שכר, והשוכר -
נשבעין - על השבר, ועל השבויה, ועל המתה,
ומשלמין - את האבידה, ואת הגניבה.


(ב) אמר לשומר חינם: איכן שורי?

אמר לו: מת - והוא שנשבר, או נשבה, או נגנב, או אבד,
נשבר - והוא שמת, או נשבה, או נגנב, או אבד,
נשבה - והוא שמת, או נשבר, או נגנב, או אבד,
נגנב - והוא שמת, או נשבר, או נשבה, או אבד,
אבד - והוא שמת, או נשבר, או נשבה, או נגנב,
משביעך אני, ואמר אמן - פטור.


(ג) איכן שורי?

ואמר לו: איני יודע מה אתה סח -
והוא שמת, או נשבר, או נשבה, או נגנב, או אבד,
משביעך אני, ואמר אמן - פטור.
איכן שורי?
ואמר לו: אבד,
משביעך אני, ואמר אמן,
והעדים מעידים אותו שאכלו - משלם את הקרן.
הודה מעצמו - משלם קרן, וחומש, ואשם.
איכן שורי?
ואמר לו: נגנב,
משביעך אני, ואמר אמן,
והעדים מעידים אותו שגנבו - משלם תשלומי כפל.
ואם הודה מעצמו - משלם קרן, וחומש, ואשם.


(ד) אמר לאחד בשוק: איכן שורי שגנבת?

והוא אומר: לא גנבתי,
משביעך אני, ואמר אמן,
והעדים מעידים אותו שגנבו - משלם תשלומי כפל.
טבח ומכר - משלם תשלומי ארבעה וחמישה.
ראה עדים ממשמשין ובאין,
אמר: גנבתי, אבל לא טבחתי ולא מכרתי - אינו משלם אלא הקרן.


(ה) אמר לשואל: איכן שורי?

ואמר לו: מת - והוא שנשבר, או נשבה, או נגנב, או אבד,
נשבר - והוא שמת, או נשבה, או נגנב, או אבד,
נשבה - והוא שמת, או נשבר, או נגנב, או אבד,
נגנב - והוא שמת, או נשבר, או נשבה, או אבד,
אבד - והוא שמת, או נשבר, או נשבה, או נגנב,
משביעך אני, ואמר אמן - פטור.


(ו) איכן שורי?

ואמר לו: איני יודע מה אתה סח -
והוא שמת, או נשבר, או נשבה, או נגנב, או אבד,
משביעך אני, ואמר אמן - חייב.


[ז] *הערה 1: אמר לנושא שכר, ולשוכר: איכן שורי?

ואמר לו: מת - והוא שנשבר, או נשבה,
נשבר - והוא שמת, או נשבה,
נשבה - והוא שמת, או נשבר,
נגנב - והוא שאבד,
אבד - והוא שנגנב,
משביעך אני, ואמר אמן - פטור.
מת, או נשבה, או נשבר - והוא שנגנב, או שאבד,
משביעך אני, ואמר אמן - חייב.
אבד, או נגנב - והוא שמת, או נשבר, או נשבה,
משביעך אני, ואמר אמן - פטור.
זה הכלל -
כל הנשבע להקל על עצמו - חייב,
להחמיר על עצמו - פטור.

הערות[עריכה]

  • הערה 1: [] סימון חלוקת משניות בנוסח המשנה להרמב"ם

הדף הראשי של משנה שבועות ח