משנה ערכין ג ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת ערכין · פרק ג · משנה ה | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

במוציא שם רע להקל ולהחמיר כיצד?

  • אחד שהוציא שם רע על גדולה שבכהונה ועל קטנה שבישראל, נותן מאה סלע.

נמצא האומר ו בפיו יתר מן העושה מעשה. שכן מצינו, שלא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרעז, שנאמר (במדבר, יד) "וינסו אתי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי".

נוסח הרמב"ם

ובמוציא שם רע להקל ולהחמיר כיצד אחד שהוציא שם רע על הגדולה שבכהונה ועל הקטנה שבישראל נותן מאה סלע נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשה שכן מצינו שלא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרע שנאמר וינסו אותי זה עשר פעמים (במדבר יד כב).

פירוש הרמב"ם

במוציא שם רע להקל ולהחמיר כיצד כו': רומז על מי ששם אותה בלא בתולים במעשהו. רוצה לומר אונס ומפתה נותן חמשים כסף והאומר עליה שאינה בתולה נותן ק' ולוקה והביא ראיה ממה שאמר יתברך וינסו אותי להודיעך שהיה להן עונות קדמו לענין המרגלים ואעפ"כ לא נחתם גזר דינם למות במדבר אלא בעון לשון הרע והוא מה שנאמר ויוציאו דבת הארץ:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

נמצא האומר בפיו יתר מן העושה מעשה - שהאומר לא מצאתי בתולים נותן מאה, והאונס דמוציא בתולים על ידי מעשה נותן חמשים:

גזר דין - שלא ליכנס לארץ:

זה עשר פעמים - גבי מרגלים כתיב, דמשמע על זה נתחתם גזר דין ח:

פירוש תוספות יום טוב

נמצא האומר בפיו יתר מן העושה מעשה. גמ'. ממאי [דמשום לשון הרע בלבד קא יהיב לה] דלמא משום דקא גרים לה קטלא דכתיב (שם) ואם אמת היה הדבר וגו' והוציאו את הנערה וגו'. אמר קרא כי הוציא שם רע. על שם רע שהוציא:

אלא על לשון הרע. והוא מה שנאמר (במדבר י"ג) ויוציאו דבת הארץ. הרמב"ם:

זה עשר פעמים. לשון הר"ב דמשמע על זה נתחתם גז"ד. ולאו משום צרוף דאחריני. רש"י.

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ו) (על המשנה) האומר כו'. ממאי [דמשום לה"ר בלבד קא יהיב לה], דלמא משום דקא גרים לה קטלא דכתיב ואם אמת וגו', אמר קרא כי הוציא שם רע, על שם רע שהוציא. גמרא:

(ז) (על המשנה) לשון. הרע. והוא מה שנאמר ויוציאו דבת הארץ. הר"מ:

(ח) (על הברטנורא) ולא משום צירוף דאחריני. רש"י:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

נמצא האומר בפיו יותר מן העושה מעשה.:    מ"מ האומר בפה חמור מן העושה מעשה.

שכן מצינו שלא נתחתם:    יש גירסין וכן מצינו וכו':

זה עשר פעמים:    דמשמע על זה נתחתם גזר דין ולא משום צרוף דאחריני רש"י ז"ל. וז"ל הר"ר יהוסף ז"ל פירוש ש"מ שלא זו בלבד היתה בידם אלא רבות היה בידם ואפ"ה לא נגזר גזר דינם אלא על דברי המרגלים ע"כ. וביד בהלכות דעות פ"ז סימן ו':


פירושים נוספים