משנה סוטה ט יא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת סוטה · פרק ט · משנה יא | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

[עריכה]

משבטלה סנהדרין, בטלה השיר כד מבית המשתאות, שנאמר (ישעיה כד) בשיר לא ישתו יין וגו'.

משנה מנוקדת

[עריכה]

מִשֶּׁבָּטְלָה סַנְהֶדְרִין,

בָּטְלָה הַשִּׁיר מִבֵּית הַמִּשְׁתָּאוֹת,
שֶׁנֶּאֱמַר: "בַּשִּׁיר לֹא יִשְׁתּוּ יָיִן" וְגוֹ' (ישעיה כד, ט):

נוסח הרמב"ם

משבטלה סנהדרין - בטל שיר מבית המשתיות,

שנאמר: "בשיר לא ישתו יין, יימר שיכר לשותיו" (ישעיהו כד ט).

פירוש הרמב"ם

כתוב "זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם"(איכה ה, יד), וכשפסקו הסנהדרין והם "הזקנים" שאמר הקב"ה עליהן "תתן לך בכל שעריך", נפסק השיר גם כן.

ועוד אומר בעניין הסנהדרין, דבר ממה שצריך שיאמר במסכת סנהדרין:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

סנהדרין - שם הדיינים. ונקראים סנהדרין ששונאים הדרת פנים בדין:

בטל השיר - דכתיב (איכה ה) זקנים משער שבתו כה בחורים מנגינתם בזמן שבטלו הזקנים היושבים בשער כו שהם הסנהדרין בטלו הבחורים מנגינתם גם כן:

פירוש תוספות יום טוב

סנהדרין. כתב הר"ב שונאי הדרת פנים. ועיין מ"ש בריש מסכת סנהדרין:

בטלה השיר מבית המשתאות. פירשו הפוסקים בשם רבינו האי גאון ז"ל דהיינו שיר של אהבה שבין אדם לחברו ולשבח יפה ביפיו. אבל שירות ותשבחות וזכרון חסדים של הקב"ה מנהג כל ישראל לאמרן בבית חתונה ובבית המשתאות בקול נגינות ובקול שמחה:

שנאמר בשיר לא ישתו יין. והר"ב שכתב דכתיב זקנים משער שבתו וגו'. משום דמנלן דמשבטלה סנהדרין כתיב. כדאיתא בגמ'. וקרא דזקנים וגו' לא כתיב ביה דאסור אלא משמע דנשבת מאליו להכי מייתי מתני' קרא בשיר לא ישתו דלמיסר משמע. מ"ש הר"ב הזקנים היושבים בשער. לשון הרמב"ם והם הזקנים שאמר הקב"ה עליהם תתן לך בכל שעריך:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(כד) (על המשנה) השיר כו'. פירשו הפוסקים בשם ר' האי גאון ז"ל דהיינו שיר של אהבה שבין אדם לחבירו ולשבח יפה ביפיו. אבל שירות ותשבחות וזכרון חסדים של הקג: "ה מנהג כל ישראל לאמרן בבית חתונה ובבית המשתאות בקול נגינות ובקול שמחה:

(כה) (על הברטנורא) משום דמנלן דמשבטלה סנהדרין כתיב כדאית' בגמרא ומשום דבהאי קרא לא כתיב ביה דאסור אלא משמע דנשבת מאליו, להכי מייתי מתניתין קרא בשיר לא ישתו, דלמיסר משמע:

(כו) (על הברטנורא) והם הזקנים שאמר הקב"ה עליהן תתן לך בכל שעריך. הר"מ:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

משבטלה סנהדרין:    תוס' פ"ק דגיטין דף ז':

שנאמר בשיר לא ישתו יין:    וביד פ"ה דהלכות תעניות סי' ט"ו. ובטור א"ח סי' תק"ס:

{{#קיים:תפארת ישראל על סוטה ט|

תפארת ישראל

יכין

משבטלה סנהדרין בטלה השיר מבית המשתאות:    שירי שבח אדם על אוהבו על היין:

בועז


פירושים נוספים