משנה נידה י ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת נידה · פרק י · משנה ג | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

[עריכה]

הזב והזבה שבדקו עצמן ביום ראשון ו ומצאו טהור, וביום השביעי ומצאו טהור, ושאר ימים שבינתיים לא בדקו, רבי אליעזר אומר, הרי הן בחזקת טהרה.

רבי יהושע אומר, אין להם אלא יום ראשון ויום שביעי בלבד.

רבי עקיבא אומר, אין להם אלא יום שביעי בלבד.

נוסח הרמב"ם

הזב והזבה שבדקו עצמן ביום ראשון ומצאו טהור ביום שביעי ומצאו טהור ושאר הימים לא בדקו רבי אליעזר אומר הרי אלו בחזקת טהרה רבי יהושע אומר אין להם אלא יום ראשון ויום שביעי בלבד רבי עקיבה אומר אין להם אלא יום שביעי בלבד.

פירוש הרמב"ם

הזב והזבה שבדקו עצמן ביום ראשון כו': כבר ידעת החוקים שבאו בזב וזבה שהם צריכין שבעת ימים נקיים ואם יראו בהם טומאה הימים הראשונים יפלו ויתחיל למנות מכאן ואילך והימים האלה אשר בין הא' והז' מז' ימי נקיים הם לדעת רבי יהושע ורבי עקיבא בחזקת טומאה כי אפשר שראו בה טומאה כיון שלא בדקו עצמו אלא שרבי יהושע מקל בדבר שהוא ספק וסופר היום הא' והז' ואם אינם רצופים הצריכום אחר היום הזה ה' ימים בלבד ורבי עקיבא אינו מקל בכך וסופר הז' בלבד ומצריך אותו לחשוב אחר כך ששת ימים עד שיהיו ז' ימי נקיים רצופין והלכה כר' אליעזר:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

הזב והזבה - שצריכין לספור שבעה נקיים, ופסקו מראייתן והתחילו לספור, ובדקו יום ראשון ושביעי כו':

אין להם אלא יום ראשון ושביעי בלבד - וצריכין לספור עוד חמשה. ימים נקיים, כדי להשלים לשבעה:

ר' עקיבא אומר אין להם אלא שביעי - שמא ראו בינתיים וסתרו ספירתן הראשונה. והלכה כר' אליעזר:

פירוש תוספות יום טוב

ביום ראשון. פי' לנקיים. שהוא רביעי להתחלת זיבה:

רבי אלעזר אומר. כתב הר"ב דהלכה כמותו. הכי איפסק בגמרא (לעיל דף ז'):

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ו) (על המשנה) ראשון. פירוש לנקיים. שהוא רביעי לתחלת זיבה:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

בסוף פי' רעז"ל והלכה כר' אליעזר. אמר המלקט והוא אחד מד' מקומות שהלכה כמותו בסדר זה כדכתיבנא לעיל בפרק קמא דמכילתין. ובת"כ הוא שנוי בפ"ה דמ' זבין ותניא עוד התם ר' יוסי ור"ש אומרים נראין דברי ר' אליעזר מדברי ר' יהושע ודברי ר"ע מדברי שניהם אבל הלכה כדברי ר' אליעזר ע"כ:

תפארת ישראל

יכין

הזב והזבה:    שצריכים ז"נ:

שבדקו עצמן:    אחר שהפסיקו בטהרה אתמול:

ביום ראשון:    מז"נ:

רבי יהושע אומר אין להם אלא יום א' ויום ז' בלבד:    ומונה עוד ה' נקיים, וקי"ל כר"א [י"ד קצ"ז ס"ד]:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים