משנה מעילה ב ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת מעילה · פרק ב · משנה ז | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

[עריכה]

לחם הפנים מועלין בו משהוקדש.

קרם בתנור, הוכשר להפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים, ולהסדר על גבי השולחן.

קרבו הבזיכין, חייבין עליו משום פגול טו נותר וטמא, ואין בהן מעילה.

נוסח הרמב"ם

לחם הפנים מועלין בו משהוקדש קרם בתנור הוכשר להיפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים ולהסתדר על גבי השולחן קרבו הבזיכים חייבין עליו משום פגול ונותר וטמא ואין בו מעילה.

פירוש הרמב"ם

לחם הפנים מועלין בו משהוקדש קרם בתנור כו': כל זה מבואר לכשתבין מה שפירשנו ותזכור מה שהקדמנו במנחות:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

לחם הפנים - הכא נמי לא גרסינן ביה ליפסל בלינה, שהרי נאפה בערב שבת ואינו נאכל עד לשבת האחרת:

קרבו בזיכים - היינו מכשיריו, שבשבת בשעת סילוק הלחם היו מקריבין הבזיכין של לבונה:

ואין בו מעילה - שהותר לכהנים ונעשית מצותו:

פירוש תוספות יום טוב

קרבו הבזיכין חייבים עליו משום פגול. שאם חשב בשעת הקטרת הבזיכין הריני מקטיר ע"מ לאכול חוץ לזמנו הוקבע הלחם בפיגול דכי היכי דזריקת דם בבהמה כו'. ועיין במשנה ח' פרק י"א דמנחות:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(טו) (על המשנה) פגול. שאם חשב בשעת הקטרת הבזיכין הריני טקטיר ע"מ לאכול חוץ לזמנו הוקבע הלחם בפיגול. דכי היכי דזריקת דם בבהמה כו':

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

קרם בתנור:    תוספות פ' כל המנחות (מנחות דף נ"ז:)

ולהסדר:    מ"מ ולהסתדר:

חייבין עליו:    כצ"ל. וכתבו תוספות ז"ל הבזיכין הרי הן מתירין הלחם כדכתיב והיתה ללחם לאזכרה וילפינן אזכרה אזכרה ממנחות. הסלוק של בזיכין הוי תחת הקמיצה וההילוך למזבח כמו הלוך של קומץ ומקטיר הבזיכין כמו שמקטיר הקומץ ע"כ:

תפארת ישראל

יכין

ובמחוסר כפורים:    הכא אף לתוס' הנ"ל ל"ג ובלינה, דלכ"ע נאפות מע"ש ואין נאכלות עד לשבת האחרת:

קרבו הבזיכין:    ב' בזיכי לבונה שהיו מסודרין על ב' מערכת לחם הפנים, וכשמסלקין הלחם בשבת האחרת מקטיר הבזיכין על מזבח החיצון:

חייבין עליו משום פיגול:    כשחישב בשעת הקטרת הבזיכין לאכל הלחם לאחר זמן הראוי:

:    כשהוקרבו הבזיכין:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים