משנה מעילה ב ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת מעילה · פרק ב · משנה ז | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

לחם הפנים מועלין בו משהוקדש.

קרם בתנור, הוכשר להפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים, ולהסדר על גבי השולחן.

קרבו הבזיכין, חייבין עליו משום פגול טו נותר וטמא, ואין בהן מעילה.

נוסח הרמב"ם

לחם הפנים מועלין בו משהוקדש קרם בתנור הוכשר להיפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים ולהסתדר על גבי השולחן קרבו הבזיכים חייבין עליו משום פגול ונותר וטמא ואין בו מעילה.

פירוש הרמב"ם

לחם הפנים מועלין בו משהוקדש קרם בתנור כו': כל זה מבואר לכשתבין מה שפירשנו ותזכור מה שהקדמנו במנחות:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

לחם הפנים - הכא נמי לא גרסינן ביה ליפסל בלינה, שהרי נאפה בערב שבת ואינו נאכל עד לשבת האחרת:

קרבו בזיכים - היינו מכשיריו, שבשבת בשעת סילוק הלחם היו מקריבין הבזיכין של לבונה:

ואין בו מעילה - שהותר לכהנים ונעשית מצותו:

פירוש תוספות יום טוב

קרבו הבזיכין חייבים עליו משום פגול. שאם חשב בשעת הקטרת הבזיכין הריני מקטיר ע"מ לאכול חוץ לזמנו הוקבע הלחם בפיגול דכי היכי דזריקת דם בבהמה כו'. ועיין במשנה ח' פרק י"א דמנחות:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(טו) (על המשנה) פגול. שאם חשב בשעת הקטרת הבזיכין הריני טקטיר ע"מ לאכול חוץ לזמנו הוקבע הלחם בפיגול. דכי היכי דזריקת דם בבהמה כו':


פירושים נוספים