משנה מכשירין ב ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת מכשירין · פרק ב · משנה ט | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

מצא בה בשר, הולכין אחר רוב הטבחים.

אם היתה מבושל, הולכין אחר רוב אוכלי בשר מבושל.

נוסח הרמב"ם

מצא בה בשר הולכין אחר רוב הטבחים אם היה מבושל הולכין אחר רוב אוכלי בשר מבושל.

פירוש הרמב"ם

ר"ל כשהם רוב הטבחים ישראל הבשר הוא בשר שחוטה וכשהם עובדי כוכבים הוא בשר נבלה ומטמא כי הדברים האלה הם לענין טומאה וטהרה לבד אמנם לענין האכילה אסור לאכלו באיזה ענין שיהיה לפי שהעיקר אצלינו בשר הנעלם מן העין אסור אלא אם היה לו בו טביעות עינו ויכירהו ואז יהיה מותר לאכלו אחר ההעלמ':

פירוש רבינו שמשון

אחר רוב טבחים. בפרק גיד הנשה (דף צה.) פריך מינה לרב דאמר בשר שנתעלם מן העין אסור דלא מצי לשנויי בנמצא ביד עובדי כוכבים דא"כ מאי קאמר במבושל הלך אחר רוב אוכלי בשר נחזי אי עובד כוכבים נקיט ליה אי ישראל נקיט ליה ומשני בעומד ורואהו:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

הולכין אחר רוב טבחים - אם רוב טבחי ישראל, הבשר מותר דאין הלכה כרב דאמר בשר שנתעלם מן העין אסור יג ורב מוקי מתניתין בעומד ורואה משעה שנשחט עד שנפלה, אבל לא ידע מ השוחט:

פירוש תוספות יום טוב

הולכים אחר רוב הטבחים. פי' הר"ב אם רוב טבחי ישראל הבשר [מותר] דאין הלכה כרב וכו' וזה דלא כדמשמע מלשונו דבפי' משנה ג' פ"ז דשקלים. כמ"ש שם:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יג) (על הברטנורא) וזה דלא כדמשמע מלשונו בפרק ז' דשקלים משנה ג':


פירושים נוספים