משנה כריתות ו ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת כריתות · פרק ו · משנה ד | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

חייבי חטאות ואשמות ודאין שעבר עליהן יום הכפורים, חייבין להביא לאחר יום הכפורים.

חייבי אשמות תלויין, פטורים.

מי שבא על ידו ספק עבירה ביום הכפורים אפילו עם חשכה, פטור, שכל היום מכפר.

נוסח הרמב"ם

חייבי חטאות ואשמות ודאין שעבר עליהם יום הכיפורים חייבין להביא לאחר יום הכיפורים וחייבי אשמות תלויים פטורים מי שבא על ידו ספק עבירה ביום הכיפורים אפילו עם חשיכה פטור שכל היום מכפר.

פירוש הרמב"ם

חייבי חטאות ואשמות ודאין שעבר על הן כו': אמר קרא [מכל חטאתיכם] לפני ה' תטהרו אמרו חטא שאין מכיר בו אלא המקום יוה"כ מכפר אבל איסורא דידע ביה אין יוה"כ מכפר ואמרו עוד בגמרא חייבי מלקות שעבר עליהם יום הכפורים חייבין וזהו אמת כפי עיקר שהקדמנו:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

חייבין להביא לאחר יוה"כ - דאמר קרא (ויקרא טז) מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו, חטא שאין מכיר בו אלא המקום דהיינו שלא נודע לו שחטא, יוה"כ מכפר. אבל חטא דאיכא דידע ביה חוץ מן המקום, אין יוה"כ מכפר:

פירוש תוספות יום טוב

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

חייבי חטאות ואשמות וכו':    פ' יוה"כ דף פ"ה. ובת"כ פרשה ד' דפרשת אחרי מות. וביד פ"ג דהלכות שגגות סימן ט'. וכתבו תוס' ז"ל בפ"ק דשבועות דף ח' דמהכא משמע דשעיר המשתלח אינו אלא חולה דהא חייבין להביא אחר יוה"כ:

חייבי אשמות תלויין פטורין.:    דהא לא נודע לו שחטא וחטא שאין מכיר בו אלא המקום הוא ויה"כ מכפר אבל חייבי חטאות ואשמות ודאין שפיר אתיידע ליה שחטא ואין יום הכפורים מכפר:


פירושים נוספים