משנה כלאים ו ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת כלאים · פרק ו · משנה ח | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

[עריכה]

הקנים היוצאים מן העריס וחס עליהן לפסקן, כנגדן מותר.

עשאן כדי שיהלך עליהן החדש, אסור.

משנה מנוקדת

[עריכה]

הַקָּנִים הַיּוֹצְאִים מִן הֶעָרִיס, וְחָס עֲלֵיהֶן לְפָסְקָן,

כְּנֶגְדָּן מֻתָּר.
עֲשָׂאָן כְּדֵי שֶׁיְּהַלֵּךְ עֲלֵיהֶן הֶחָדָשׁ,
אָסוּר.

נוסח הרמב"ם

הקנים היוצאין מן העריס -

חס עליהן לפסקן -
כנגדן - מותר.
עשאן כדי שיהלך עליהן החדש -
אסור.

פירוש הרמב"ם

חס עליהן לפסקן - כלומר חמל עליהן לכרות אותן, שלא יתקלקל העריס.

ולא הניחם מפני שמחשבתו עליהן, אלא בשביל דבר אחר מלבד זה, ומפני כך מותר לו לזרוע תחתיהם, שאינן חשובות בכלל האפיפיריות, אלא אם כן היה מחשבתו לדלות עליהן הענפים הצומחים:

פירוש רבינו שמשון

הקנים היוצאים מן העריס. שדרך הגפנים להדלותן בקנים ויש מהן בולטין חוץ לסדר:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

הקנים היוצאים מן העריס - שבולטין חוץ לסדר העריס:

וחס עליהן לפסקן - שלא הניחן שם מחמת שדעתו להדלות עליהן הגפן אלא מפני שחס עליהן בלבד.:

כנגדן מותר - לפי שאינן חשובים מן האפיפירות הלכך מותר לזרוע תחתיהן:

כדי שיהלך עליהן החדש - שידלה על גבן שריגי הגפן כשיצמחו ויגדילו:

פירוש תוספות יום טוב

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

וחס עליהן מלפוסקן:    שלא הניחן כדי להוליך החורש עליהן אלא שחס עליהן מלקוצצן. כדי שיהלך בהן החורש אסור לזרוע תחתיהן ונראה דאפי' משוכין יותר משיעור המותר דהיינו לר' יעקב בר אידי בשם ר"ש בן לקיש עד ד' אמות. ולר' אחא ור' חיננא בשם ר"ל עד שש אמות. הרש"ש ז"ל:

תפארת ישראל

יכין

הקנים היוצאים מן העריס וחס עליהם לפסקן:    ולא כדי שיהלך עליהן החדש:

כנגדן:    מתחת:

מותר:    דלא דמי לאפיפירות. דהתם עשאן שיהלך עליהן החדש. ואפ"ה קמ"ל הכא. דאף שאין העריס גדל מהקרקע כאילן תאנה וסדן שקמ' [במ"ד] אפ"ה בעשאו שיהלך עליו החדש אסור לכתחילה:

בועז

פירושים נוספים