משנה כלאים ו רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) איזה הוא עריס הנוטע שורה של חמש גפנים בצד גדר שהוא גבוה עשרה טפחים או בצד חריץ שהוא עמוק עשרה טפחים ורחב ארבעה נותנין לו עבודתו ארבע אמות בית שמאי אומרים מודדין ארבע אמות מעיקר הגפנים לשדה בית הלל אומרים מן הגדר לשדה אמר רבי יוחנן בן נורי טועים כל האומרים כך אלא אם יש שם ארבע אמות מעיקר הגפנים ולגדר נותנין לו את עבודתו וזורע את המותר וכמה היא עבודת הגפן שישה טפחים לכל רוח רבי עקיבה אומר שלשה.

(ב) עריס שהוא יוצא מן המדרגה רבי אליעזר בן יעקוב אומר אם עומד בארץ ובוצר את כלו הרי זה אוסר ארבע אמות בשדה ואם לאו אינו אוסר אלא כנגדו רבי אליעזר אומר אף הנוטע אחת בארץ ואחת במדרגה אם גבוהה מן הארץ עשרה טפחים אינה מצטרפת עימה ואם לאו הרי זו מצטרפת עימה.

(ג) המדלה את הגפן על מקצת אפיפירות לא יביא זרע תחת המותר ואם הביא לא קידש ואם הלך החדש אסור וכן המדלה על מקצת אילן סרק.

(ד) המדלה את הגפן על מקצת אילן מאכל מותר להביא זרע תחת המותר ואם הלך החדש יחזירנו מעשה שהלך רבי יהושע אצל רבי ישמעאל לכפר עזיז והראהו גפן שהיא מודלה על מקצת תאנה אמר לו מה אני להביא זרע תחת המותר אמר לו מותר והעלהו משם לבית המגניה והראהו גפן שהיא מודלה על מקצת הקורה וסדן של שקמה ובו קורות הרבה אמר לו תחת הקורה אסור והשאר מותר.

(ה) איזה הוא אילן סרק כל שאינו עושה פירות רבי מאיר אומר הכל אילן סרק חוץ מן הזית והתאנה רבי יוסי אומר כל שאין כמוהו נוטעין שדות שלמות הרי זה אילן סרק.

(ו) פסקי עריס שמונה אמות ועוד כל מדות שאמרו חכמים בכרם אין בהן ועוד חוץ מפסקי עריס ואלו הן פסקי עריס עריס שחרב מאמצעו ונשתיירו בו חמש גפנים מיכן וחמש גפנים מיכן אם יש שם שמונה אמות לא יביא זרע לשם שמונה אמות ועוד נותנין לו עבודתו וזורע את המותר.

(ז) עריס שהוא יוצא עם הכותל מתוך הקרן וכלה נותנין לו עבודתו וזורע את המותר רבי יוסי אומר אם אין שם ארבע אמות לא יביא זרע לשם.

(ח) הקנים היוצאין מן העריס חס עליהן לפסקן כנגדן מותר עשאן כדי שיהלך עליהן החדש אסור.

(ט) הפרח היוצא מן העריס רואין אותו כאילו היא מטוטלת תלויה בו כנגדו אסור וכן בדלית המותח זמורה מאילן לאילן תחתיה אסור סיפקה בחבל או בגמי תחת הסיפוק מותר עשאו כדי שיהלך עליו החדש אסור.

הדף הראשי של משנה כלאים ו