משנה חגיגה א ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת חגיגה · פרק א · משנה ה | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

מי שיש לו אוכלים יא מרובים ונכסים מועטים, מביא שלמים מרובים ועולות יג מועטות.

נכסים מרובים ואוכלין מועטין, מביא עולות מרובות יד ושלמים מועטין.

זה וזה מעט, על זה נאמר: מעה כסף ושתי כסף.

זה וזה מרובים, על זה נאמר (דברים טז): "איש כמתנת ידו כברכת יי אלהיך אשר נתן לך".

משנה מנוקדת

[עריכה]

נוסח הרמב"ם

[עריכה]

מי שיש לו אוכלים מרובים ונכסין מועטין מביא שלמים מרובין ועולות מועטות אוכלים מועטין ונכסים מרובין מביא עולות מרובות ושלמים מועטין זה וזה ממועט על זה אמרו מעה כסף ושתי כסף זה וזה מרובה על זה נאמר איש כמתנת ידו כברכת ה' אלוהיך אשר נתן לך (דברים טז יז).

פירוש הרמב"ם

[עריכה]

מי שיש לו אוכלים מרובים ונכסים מועטים וכו': כל זה מבואר וכבר קדמו לך עיקריו:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

[עריכה]

אוכלין מרובין - בני בית מרובין:

מביא שלמים מרובין - שלמי חגיגה רבים יב לפי האוכלים שיש לו:

פירוש תוספות יום טוב

[עריכה]

אוכלים שם התואר. כד"א (ישעיה נ"ה) ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל:

מביא שלמים מרובין. בגמרא מהיכא מייתי לה הא לית ליה וקאמר דטופל מעות חולין למעות מעשר שני ומביא פר גדול. דלא בעינן אלא שתהא לו שעור דמי אכילה ראשונה מהחולין. ומהאי טעמא פירש הר"ב ורש"י שלמים שלמי חגיגה. וכ"ש שלמי שמחה דכולו מן המעשר:

ועולות מועטות. עולות ראיה. רש"י:

מביא עולות מרובות. דכתיב איש כמתנת ידו. רש"י:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

[עריכה]

(יא) (על המשנה) אוכלים. שם התואר. כמא דאת אמר ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל:

(יב) (על הברטנורא) בגמרא הא לית ליה. וקאמר דטופל מעות חולין למעות מע"ש ומביא פר גדול דלא בעינן אלא שתהא שעור דמי אכילה ראשונה מהחולין:

(יג) (על המשנה) ועולות. ראיה. רש"י:

(יד) (על המשנה) עולות מרובות. דכתיב איש כמתנת ידו. רש"י:

תפארת ישראל

יכין

[עריכה]


בועז

[עריכה]


הלכתא גבירתא

[עריכה]

פירושים נוספים