מצודות על תהלים עב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · עב · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וצדקתך" - תן לו מתן זה בצדקה

"לבן מלך" - לשלמה שהוא בן מלך

"אלהים משפטיך וגו'" - דוד צפה ברוה"ק שעתיד שלמה בנו לשאול מה' לב מבין לעשות משפט לזה התפלל עליו ואמר אתה אלהים תן לו לב לעשות משפט התורה

"לשלמה" - ר"ל התפלה הזו התפלל על שלמה בנו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וענייך במשפט" - ולא יהדר פני העשיר הדן עמו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וגבעות" - גם המה ישאו שלום בעבור צדקת המשפט

"ישאו הרים" - ר"ל יצמיחו רב תבואות המביא שלום כי בעת השובע אין עין אדם צרה בחבירו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידכא עושק" - הבא לעשקם

"לבני אביון" - החלושים ביותר בעבור העוני והקוטן

"עניי עם" - אף כי משפטם בדבר מועט יתן לב לשפוט 

מצודת ציון

"וידכא" - ענין שבר וכתיתה

"עושק" - גזלן וחמסן

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דור דורים" - ר"ל וכן יהיה כל ימי הדורות כי שלמה יכוון לב אנשי דורו אל המקום והם יכוונו לב בניהם וכן לעולם

"ייראוך" - בימיו ייראו ממך ישראל בעת זריחת השמש ולפני הארת הירח ר"ל בכל עת

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זרזיף ארץ" - הנוטף בארץ בעומק המחרישה

"ירד כמטר" - תוכחת מוסרי שלמה ירד בחדרי לבות בני אדם לעשות פרי כאשר ירד המטר על הדשא הגזוז ממעל והשרשים נשארו מתחת אשר המטר הוא סבה למהר הצמיחה במהירות נפלא 

מצודת ציון

"גז" - מלשון גזיזה

"כרביבים" - טיפי המטר היורדת כחץ והוא מלשון רובה קשת (בראשית כ"א)

"זרזיף" - ענין נטיפה ובדרז"ל זרזיפי דמיא (יומא פז)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ורוב שלום" - יהיה לו רוב שלום ותתמיד עד שיבלה הירח ר"ל עד עולם

"יפרח" - יתגדל ויתעלה מעלה מעלה 

מצודת ציון

"בלי" - מלשון בליה והפסד

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וירד" - ימשול מים הדרומי הנקרא ים האדום עד ים הצפוני הוא ים אוקיינוס

"ומנהר" - היוצא מן העדן שהוא תחילת המזרח

"עד אפסי ארץ" - עד סוף המערב 

מצודת ציון

"וירד" - ענין ממשלה כמו ורדו בדגת הים (בראשית א')

"אפסי" - קצות

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עפר ילחכו" - ר"ל יכפפו קומתם עד לארץ להשתחוות לו כמו המלחך העפר שכופף קומתו עד לארץ

"ציים" - אנשי הספינות הבאים ממרחק 

מצודת ציון

"ציים" - ספינות כמו וצי אדיר (ישעיהו ל"ג)

"ילחכו" - ענין הלקיקה בלשון כמו כלחוך השור (במדבר כ"ב)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מנחה ישיבו" - לפי שיהיה תמידי פעם אחר פעם לזה אמר לשון השבה וכן והשיב וגו' מאה אלף כרים (מלכים ב ג)

"ואיים" - יושבי איי הים 

מצודת ציון

"אשכר" - תשורה ודורון כמו השיבו אשכרך (יחזקאל כ"ז)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועני" - גם את העני יציל ואת כל מי אשר אין לו עוזר

"כי יציל" - הטובה ההיא יהיה לו בזכות אשר יציל האביון מצעקתו אשר יצעק מפני נוגשיו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יחוס" - יהיה חס על דל ואביון

"יושיע" - מיד הקמים עליהם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וייקר" - דם האביונים יהיה יקר וחשוב בעיניו ויתן לב להציל ממות נפשם

"יגאל נפשם" - לבל ילכדו בידי חושבי הרעות ועושי החמס 

מצודת ציון

"מתוך" - עניינו מחשבה רעה הטמונה בתוך הלב

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתפלל" - ובעבור זה יתפלל תמיד בעדו ויברך אותו כל היום

"ויחי" - על כי יהיה נפש האביון יקרה בעיניו לזה יחיה אותו מהונו ואף יעשרנו כי יתן לו מן הזהב הבא משבא

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויציצו מעיר" - אנשי העיר יפריחו ממנה כעשב הארץ ר"ל יפרו וירבו ויתפשטו בארץ

"פסת בר" - רבוי תבואה יצמח בארץ

"בראש הרים" - התבואה אשר תצמח בראש ההרים הנה מגודל הפירות ומרוב הרוח המצויה בהרים ירעשו הפירות כמו רעש עצי הלבנון 

מצודת ציון

"פסת" - ענין רבוי מלשון פשה תפשה (ויקרא י"ג) ועם שהוא בסמ"ך

"בר" - תבואה כמו לשבור בר (בראשית מ"ב)

"ויציצו" - ענין פריחה כמו ויצץ ציץ (במדבר י"ז)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יאשרוהו" - בעבור חכמתו וכשרון מעשיו

"ויתברכו בו" - המברך את בנו יאמר בברכתו ישימך אלהים כשלמה

"יהי שמו" - יזכר שמו לעולם

"לפני שמש" - לעולם כל ימי עמידת השמש יהיה נקרא שמו בשם שררה 

מצודת ציון

"ינון" - ענין שם שררה כמו ואחריתו יהיה מנון (משלי כ"ט)

"יאשרהו" - ענין שבח ותהלה כמו אשרי האיש (לעיל א')

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבדו" - כי אין מי לעשות נפלאות כמוהו

"ברוך ה'" - המקום יהא מבורך על הטובה שיעשה לשלמה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וימלא כבודו" - כל בני עולם יכירו כבודו

"אמן ואמן" - הדבר הזה יאומן וכפל המלה לחזק הענין

"שם כבודו" - שמו הראוי לכבודו

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כלו" - נשלמו תפלת דוד כי המזמור הזה אמר סמוך למיתתו בעת שהמליך את שלמה ולא הוסיף לומר עוד ולא כתבה בסוף הספר כי ראה להשלים את הספר בהלולים בעבור רוב השבחים האמורים בהם