מצודות על תהלים עא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · עא · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בך" - על כי חסיתי בך מהראוי שאל אבוש לעולם 

מצודת ציון

"חסיתי" - בטחתי

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בצדקתך" - ולא לפי גמול המעשה

"הטה וגו'" - להאזין תפלתי

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צוית" - הלא מעולם צוית למלאכיך להושיעני כי אתה לי למעוז כסלע ומצודה מימות עולם לזה גם עתה אל תרף ידך

"לצור מעון" - להיות דומה לצור העשוי בו מקום מדור המוכן לבוא בו תמיד להסתר 

מצודת ציון

"מעון" - מדור

"ומצודתי" - ענין מבצר חזק

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וחומץ" - חומס וגוזל כמו אשרו חמוץ (ישעיהו א')

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אתה תקותי" - אליך אקוה ואתה לי למבטח מנעורי

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מבטן" - בעת צאתי מבטן אמי

"אתה גוזי" - אתה הוצאתני מרחם אמי ולזה תמיד מהלל פי הוא בך 

מצודת ציון

"גוזי" - ענין הוצאה כמו ויגז שלוים (במדבר י"א) הוציאם מן הים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואתה מחסי עוז" - אבל אתה מחסי עוז ולא כלו אותי הצרות ההמה

"כמופת" - עם כי הייתי כמופת לרבים ר"ל הצרות הבאות עלי המה היו לאות ולמופת להפחיד בני אדם שלא יחטאו שבל יקרה להם כמקרי

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ימלא פי" - ובעבור זה ימלא וגו'

"כל היום" - מוסב על ימלא פי לומר כל היום ימלא פי לספר תפארתך

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לעת זקנה" - לבל יאמרו כל מה שנתחזקתי לשעבר היה בכח ידי ולא ה' פעל כל זאת ולזה לא נשאר בחזקו בעת הזקנה כי תש כחו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לאמר" - כה יאמרו אלהים עזבו ר"ל נעזב הוא אל המקרה ולזה רדפוהו כי אין לו מציל לא בכח יד ה' ולא בכח ידו כי מעתה תש כוחו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אלהים" - לזה אתה אלהים אל תרחק ממני אם כחי כלה הלא ידך לא תקצר

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יעטו" - יהיו מסובבים בכלימה כהלבוש הזה המעטף גוף האדם מסביב

"יבושו" - אז יבושו בראותם כי ה' עמדי

"יכלו" - ולא יוסיפו להשטין עוד בראותם כי לא יועילו 

מצודת ציון

"שוטני" - מלשון שטן וקטרוג

"יעטו" - יעטפו כמו עוטה אור כשלמה (לקמן ק"ד)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על כל תהלתך" - אשר הללתיך מאז אוסיף עוד

"ואני תמיד איחל" - על כי ידעתי אשר תמלא תוחלתי 

מצודת ציון

"איחל" - אקוה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי לא ידעתי ספורות" - לא ידעתי מספר ידוע לתשועתך לומר אגמור לספר כולם ואחדל כי אין להם מספר ולכן אספר כל היום

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אבוא" - בכל מקום בואי הנה אבוא בעזר גבורות ה' ולזה אזכיר לבד צדקתך הואיל ואין לי עזר כ"א ממך

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למדתני" - נתת לי בינה מנעורי להבין נפלאותיך ומאז ועד הנה אספרם

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד אגיד" - ר"ל וכדי שאוכל להגיד ולהראות בעצמי כח זרועך להדור ההוא למען יודע גבורתך לכל הדורות הבאים כי האבות יספרו לבניהם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר הראיתני" - הצרות הבאות עלי הנה אתה הראיתני אותם ומידך באו ואין ביד מי למנעם וגם אתה תשוב תחייני ואין ביד מי למחות 

מצודת ציון

"ומתהומות" - ענין עומק המים

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תרב" - לא הצלה בלבד כ"א עוד תרבה גדולתי ובזה תסובב לי נחמה על הצרות אשר עברו עלי 

מצודת ציון

"תרב" - תרבה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גם אני" - כמו שתרבה גדולתי כן ארבה גם אני להודות בנבל על אמתך ולזמר בכנור

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונפשי" - גם נפשי אשר פדית תרנן גם היא כפי רוחניותה

"תרננה שפתי" - בחתוך הדבור כי בפה אזמר לך

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צדקתך" - לומר מה שעשית הוא בצדקה ולא בגמול

"כי בשו" - בראותם כי עוד הרבית גדולתי נוסף על הצלת הרעה ובעבור זאת אספר צדקתך כל היום 

מצודת ציון

"תהגה" - תדבר כמו לא יהגו בגרונם (תהלים קט"ו)

"חפרו" - ענין כלימה