מצודות על תהלים לט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · לט · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"לידותון" - שם כלי נגון

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בעוד רשע לנגדי" - בזמן אשר הרשע הבא לבקרני עומד לנגדי כי אחשוב כאשר אצעק אז ישמח בצרתי

"אשמרה לפי מחסום" - אשמור עצמי כאלו היה על פי מחסום אשר ימנע הדבור ר"ל עם כל הכאב הבא עלי לא אצעק להתרעם

"אמרתי" - חשבתי בלבי אשמרה מנהגי מלחטוא בלשוני לדבר מה מול מדת הדין

מצודת ציון

"דרכי" - מנהגי

"מחסום" - ענין דבר ההושם בפי הבהמות שלא תשוך ולא תאכל כמו ולא תחסום שור (דברים כ"ה)

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וכאבי נעכר" - עם כי כאבי נעכר עכ"ז אתאפק ואחריש

"החשיתי מטוב" - כי שתקתי מלדבר גם דברים טובים ונחומים כי פן ברבות הדברים אצעק ואתרעם

"נאלמתי דומיה" - כ"כ ארגיל עצמי בשתיקה עד שנעשיתי כאלם בעבור השתיקה

מצודת ציון

"דומיה" - ענין שתיקה כמו לך דומיה תהלה (לקמן סה)

"החשיתי" - ענין שתיקה כמו החשיתי מעולם (ישעיהו מב)

"נעכר" - ענין השחתה כמו עכרתם אותי (בראשית ל"ד)

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בהגיגי" - כשהגה יוצא מפי בוערת כאש כי ההבל חם מאד

"דברתי בלשוני" - מוסב על תבער אש לומר תבער כאש כשאדבר בלשוני וכפל הדבר במ"ש

"חם לבי" - הלב אשר בקרבי נתחמם מאד מאש החלי

מצודת ציון

"בהגיגי" - מלשון הגיון ודבור

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הודיעני" - הודיע לי סוף ימי מתי אמות ואם מעט המה ימי חיי הלא אבחר למות מחלי זה מלסבול צער גדול ולמות אח"ז בזמן קצר

"מה היא" - כמה היא וכפל הדבר במ"ש

"מה חדל אני" - כמה מהזמן אהיה עם יושבי חלד

מצודת ציון

"מה" - היא כמו כמה

"חדל" - הוא הפוך מן חלד כמו כשב כבש וענינו זמן העולם

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נצב סלה" - הדבר הזה נצב לעולם ולא ישתנה להיות מי מבני אדם חדל מהבלי הזמן ופגעיו

"אך כל הבל וגו'" - כל ההבלים הוא בכל אדם איש לא נעדר מפגעי הזמן

"טפחות" - קצובות כדבר הנמדד בטפח

"וחלדי" - זמני בעולם היא כאין נגד שנותיך אשר לא יתמו

מצודת ציון

"הבל" - יש הבל שהוא ענין פורעניות וצרות כמו בהבל בא ובחושך ילך (קהלת ו')

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אך בצלם וגו'" - האיש הלא בחושך יהלך ולהבל וריק קובץ המון עושר רב כי הוא צובר ואינו יודע מי יאספם הבית כי פן ימות ואיש אחר יאספנו

מצודת ציון

"בצלם" - מלשון צלמות וחושך

"יהמיון" - ענין קבוץ הממון כמו ומי אוהב בהמון (שם ה')

"יצבור" - מלשון צבור ותל

"אוספם" - יכניסם לבית

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועתה" - הואיל וקניני העולם הבל המה מה יהיה א"כ תקותי אל ה' ומה הוא הדבר אשר אהיה מיחל לך עליו

מצודת ציון

"תוחלתי" - תקותי

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מכל פשעי" - ר"ל ע"כ תקותי שתצילני מהעונש הבא על פשעי ואל תשים אותי להיות לחרפה בעיני הנבל

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נאלמתי" - הלא בבוא עלי העונש הייתי כאלם ולא התרעמתי כי אמרתי הלא אתה עשית ולא תעשה עול במשפט

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הסר" - לזה הסר מעלי הנגעים הבאים ממך על כי כבר כליתי ממלחמת ידך ודי בזה

מצודת ציון

"מתגרת" - מלשון תגר ומלחמה כמו אל תתגרו בם (דברים ב')

"כליתי" - מלשון כליון

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אך הבל" - ההבל הזה הוא לעולם ובכל אדם ר"ל כל החוטאים כלם נלקים לעולם בגופם ובחמדת עשרם אם לא ישובו לה'

"בתוכחות" - בשיעור התוכחות הראויות על העון כך תייסר את האיש בעונש הגוף וגם תמס חמודות עשרו כעש הזה המכלה את הבגד

מצודת ציון

"בתוכחות" - ענין פורעניות ויסורים כמו והוכח במכאוב (איוב לג)

"ותמס" - מלשון המסה והמגה

"כעש" - שם התולעת המכלה הבגד

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בטרם אלך" - עד לא אלך בדרך כל הארץ ואינני עוד בזה העולם כי אחר המיתה נעשה האדם חפשי מן התורה והמצות

"השע ממני" - פנה ממני מכת ידך ואתחזק עצמי בתורת ה' כאשר יוסרו היסורים המונעים והטורדים

מצודת ציון

"השע" - פנה כמו שעו מני (ישעיהו כ"ב)

"ואבליגה" - ואתחזק כמו המבליג שוד (עמוס ה')