מצודות על תהלים מ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · מ · >>

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"כונן אשורי" - הכין רגלי לעמוד על עמדי ולא לשקוע עוד

"על סלע" - במקום מגולה וקשה

"מטיט היון" - אשר העומד בה שוקע ויורד

מצודת ציון

"שאון" - חושך כמו תכסה שנאה במשאון (משלי כ"ז)

"היון" - הרפש אשר בקרקעית המים וכן טבעתי ביון מצולה (לקמן ס"ט) וכפל הדבר בשמות נרדפים כמו אדמת עפר (דנייאל י"ב)

"אשורי" - רגלי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ולא פנה" - לבטוח בהם

"ושטי כזב" - הנוטים אחר עבודת עכו"ם שהיא דבר כזב

"אשרי" - ויאמרו אשרי וגו'

מצודת ציון

"רהבים" - ענין גאוה והתחזקות כמו ירהבו הנער בזקן (ישעיהו ג')

"ושטי" - ענין נטייה כמו אל ישט אל דרכיה לבך (משלי ז')

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"אגידה" - אם אמרתי אגיד נפלאותיך לא אוכל כי רבו מלספר

"רבות עשית" - נפלאות רבות עשית והכל למעננו

"אין ערוך" - אין מי להעריך ולהדמות אליך

מצודת ציון

"עצמו" - ענין רבוי

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"אזנים כרית לי" - לשמוע אל דברי התורה אשר היא טובה בעיניך מזבח, וכן נאמר: "הִנֵּה שְׁמֹעַ מִזֶּבַח טוֹב" (שמואל א טו כב).

"לא חפצת" - אינך חפץ שיחטא האדם ויביא קרבן.

מצודת ציון

"כרית" - חפרת כמו בור כרה (לעיל ז).

"שאלת" - בקשת.

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"במגלת ספר" - כאשר כתב עלי במגלת ספר התורה שאמרתי אז נעשה ונשמע

"אז" - בעת מתן התורה אמרתי הנה באתי לקבלה

מצודת ציון

"במגלת" - ענין אגרת כמו מגלה עפה (זכריה ה)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"לעשות" - וכאשר קבלתי עלי כן חפצתי לעשותה ותורתך שמורה בלבבי אשר היא מכלל המעיים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"בשרתי" - השמעתי לרבים את דברי התורה ולא מנעתי שפתי מלהשמיע והלא אתה ה' ידעת שכדברי כן הוא

מצודת ציון

"בשרתי" - ענין השמעת חדשות לרבים

"אכלא" - אמנע כמו ויכלא הגשם (בראשית ח')

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"צדקתך" - הצדקה שעשית עמדי לא כסיתי בלבי מלהודיע לרבים

"לא כחדתי" - לא מנעתי מלספר חסדיך לקהל רב בכדי להמשיך לבם אחריך

מצודת ציון

"כחדתי" - מנעתי כמו ולא כחדו מאבותם (איוב ט"ו)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ואמתך" - אמתת הבטחתך

"אתה ה'" - לכן גם אתה ה' השב גמול ולא תמנע רחמיך ממני

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ולבי עזבני" - הלך ממני אומץ הלב

"ולא יכולתי לראות" - כי כהו עיני מהצרות

"השיגוני" - המקטריגים הנעשים מעונותי רדפו אחרי והשיגוני

מצודת ציון

"אפפו" - סבבו כמו אפפוני חבלי מות (לעיל י"ח)

"עצמו" - ענין ריבוי

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"רצה" - וכשתרצה אין מי שימחה בידך

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"יבושו" - כשיראו הצלתי

"יסוגו אחור" - כאדם הבוש החוזר על עקבו

מצודת ציון

"לספותה" - לכלותה כמו ספתה בהמות (ירמיהו י"ב)

"יסוגו אחור" - יחזרו לאחור

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ישומו" - יהיו שוממים בעבור גמול שכר בשתם שמביישים אותי ואומרים עלי האח ושמחים לצרתי

מצודת ציון

"ישומו" - מלשון שממון

"עקב" - ענין שכר וגמול כמו עקב תשמעון (דברים ז')

"האח" - הוא ענין לשון שמחה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"יאמרו תמיד יגדל ה'" - ר"ל יבוא להם התשועה ויהללו את ה'

"בך" - בתשועתך

"אוהבי" - האוהבים שיבוא להם תשועה על ידך

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"אל תאחר" - להביא התשועה

"עני ואביון" - אני מכניע את עצמי לפניך כעני ואביון וה' יחשב לי את ההכנעה הזאת לזכות

מצודת ציון

"ואביון" - הוא דל מעני כי תאב לכל דבר היות הכל נמנע מאתו

"תאחר" - מלשון איחור והמתנה