התורה והמצוה על במדבר טו טו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< | התורה והמצוה על במדברפרק ט"ו • פסוק ט"ו | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כא • כב • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לז • לח • לט • מ • מא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


במדבר ט"ו, ט"ו:

הַקָּהָ֕ל חֻקָּ֥ה אַחַ֛ת לָכֶ֖ם וְלַגֵּ֣ר הַגָּ֑ר חֻקַּ֤ת עוֹלָם֙ לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם כָּכֶ֛ם כַּגֵּ֥ר יִהְיֶ֖ה לִפְנֵ֥י יְהֹוָֽה׃פירוש מלבי"ם על ספרי על במדבר טו טו:

יט. הקהל חקה אחת לכם ולגר , הנה למעלה ריבה נשים לענין נסכים ממ"ש והקריב המקריב. אולם עדיין י"ל שנשים גיורות דינם משונה, כי הם אין מילה נוהג בם. והגר הוא שם זכר ומנין שכן הדין אף גיורת, ולמד ממ”ש חקה אחת יהיה לכם ולגר. ובישראל אין הבדל בין אנשים ונשים וה"ה גבי גרים.

וכבר בארתי בהתו"ה ( ויקרא קצא), שבהרבה מצות התורה פרטה בפירוש שנוהג דם בגרים שבהרבה מצות לא פרטה זאת. ובארתי שם באורך שכ”מ דכתיב בני ישראל צריך רבוי מיוחד לרבות גרים. וז"ש לפי שמעשה כישראל צריך להביא את הגרים ושם בארתי בפרטות עיי”ש.

ומ"ש לדורותיכם מלמד שינהג הדבר לדורות ובארו זה בגמ' כריתות (דף ט) משום דיש לטעות דהאידנא דליכא קרבן לא נקבל גרים , ובארתי זה באורך בפ' קדושים ( קדושים קא ) עיי"ש.

כ. ככם כגר יהיה לפני ה' , זה מיותר לגמרי, ופי' חז"ל משום דכתיב ונשא אהרן את עון הקדשים אשר יקדישו בני ישראל. וכ"מ דכתיב בני ישראל מוציא גרים, וה”א שעל קדשי גרים אין הציץ מרצה. לכן למד ככם כגר יהיה לפני ה'. ר”ל בענין מ”ש לרצון להם לפני ה ' שהציץ ועליו שם הויה מרצה, בזה דומה הגר לאזרח. וכמ”ש גם כן בספרא ( ויקרא לב ). ומ"ש תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר בא ללמד שבכל המקומות שאין כתיב בני ישראל השוה הגר לאזרח, והתבאר וה באורך ( ויקרא קצא ) עי"ש.

קיצור דרך: mlbim-bm-15-15