ביאור:הקטורת שעצרה את המגפה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

בסוף היום השני של פרשת קורח , 250 הנשיאים בעדת קורח הקטירו קטורת, וכתוצאה מכך - נשרפו באש, כמו כל אדם שמקטיר קטורת בלי רשות (אפילו נדב ואביהוא, בניו של אהרן, נשרפו בגלל שהקטירו בלי רשות - ראו ויקרא י א).

לאחר מכן התלוננו כל בני ישראל על משה ואהרן, וטענו נגדם: "אתם המיתם את עם ה'!". יש כמה פירושים בקשר לכוונה של בני-ישראל ; אך כתוצאה מתלונה זו התחילה מגפה שכמעט וכילתה את כל עם ישראל (במדבר יז ט-יג): "וידבר ה' אל משה לאמור: "הרומו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע!". ויפלו על פניהם."

אולם המגפה נעצרה בזכות מעשה-גבורה של אהרן:

"ויאמר משה אל אהרון: "קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת, והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני ה', החל הנגף". ויקח אהרון כאשר דיבר משה, וירץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעם, ויתן את הקטורת ויכפר על העם. ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה." "

"

הסיפור הזה תמוה ביותר: איך ידעו משה ואהרון שהקטורת תעצור את המגיפה? אמנם, מצאנו במקומות רבים בתורה שמשה עשה ניסים ונפלאות, אבל בכל המקומות האלה - או שהוא קיבל ציווי מפורש מה' לעשות מעשה שיגרום לנס, או שהוא התפלל אל ה' וביקש ממנו שיעשה נס. וכאן משה לא מקבל ציווי וגם לא מתפלל, אלא אומר לאהרון - על-דעת עצמו - שיקטיר קטורת. והדבר הכי מפתיע הוא, שזה עובד - והמגיפה אכן נעצרת!

תשובות[עריכה]

1. תשובות ע"פ המפרשים[עריכה]

ע"פ חכמי התלמוד ( שבת פט. , הובא גם ברש"י), משה למד את הסוד הזה (שהקטורת עוצרת מגיפות) ממלאך-המוות. הם לא מביאים ראיה לדבריהם, פרט לראיה על דרך השלילה - " "אי לאו דאמר ליה - מי הוה ידע?" ".

רש"י ועוד מפרשים שמו לב למסר החינוכי שיש בכך שהקטורת עוצרת את המגיפה: " "לפי שהיו ישראל מליזין ומרננים אחר הקטורת לומר סם המוות הוא... אמר הקב"ה תראו שעוצר מגיפה הוא והחטא הוא הממית" ". אבל זה עדיין לא מסביר איך משה ידע מראש שהקטורת תעצור את המגיפה.

2. הקרבה עצמית / אראל סגל[עריכה]

טענתם של בני-ישראל "אתם המיתם את עם ה'!" מראה, שהם לא האמינו שהנשיאים נשרפו בגלל שהקטירו קטורת בלי ציווי; הם חשבו שמשה ואהרון עשו משהו שגרם למותם של הנשיאים, אולי שמו אבק שריפה בקטורת שלהם; הם עדיין חשבו ש"כל העדה כולם קדושים", לכולם מותר להקטיר קטורת ולכולם מותר להיות כהנים.

בדברים האלה בנ"י הביעו הזדהות עם הנשיאים, ולכן גם הם היו ראויים למות - בדיוק כמו קורח ועדתו. וזו הסיבה שהתחילה המגיפה בעם.

ברגע זה אהרון רץ אל תוך העם והקטיר קטורת. אבל כפי שאמרנו קודם, ה' לא ציווה על אהרון באותו רגע להקטיר קטורת: " "שהיה חוץ לזמנו וחוץ למקומו..." " (אור החיים על פסוק יב) . ולכן, למעשה, אהרון הקטיר קטורת בלי ציווי מפורש מה' - הוא עשה בדיוק אותה עבירה שעשו הנשיאים! למעשה, לא אהרן עשה את העבירה אלא משה רבנו, שאמר לו "קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת" למרות שה' לא ציווה עליו!

המעשה הזה של משה כביכול העמיד את ה' ית' ב"דילמה": אם הוא הורג את בנ"י בגלל שהם מזדהים עם הנשיאים - הוא צריך להרוג גם את משה, כי גם הוא מזדהה עם הנשיאים. ואם ה' לא רוצה להרוג את משה - הוא כביכול "חייב" להפסיק את המגיפה!

דוגמה נוספת לרעיון ניתן למצוא ב בראשית יט כב. המלאך אמר ללוט: "מהר הימלט שמה, כי לא אוכל לעשות דבר עד בואך שמה"; כלומר: כל עוד אתה לא במקום בטוח - אני לא יכול להשמיד את העיר!

הסבר נוסף על הרעיון הכללי ניתן למצוא כאן .

זו לא הפעם הראשונה שמשה משתמש באמצעים כאלה. כבר בחטא-העגל אמר משה אל ה' (שמות לב לב): "ועתה אם תשא חטאתם; ואם אין -- מחני נא מספרך אשר כתבת!"

כלומר : אם אתה לא סולח לבנ"י על חטאתם - מחק אותי מספר החיים - תהרוג אותי! (ראו רשב"ם, רמב"ן ועוד) .

גם במקרה שלנו קרה דבר דומה: במעשה שעשה משה הוא בעצם אמר כלפי ה': "אם אתה לא מפסיק את המגיפה - תצטרך להרוג גם אותי, כי אני מזדהה איתם!".

ובזכות ההקרבה-העצמית הזאת של משה - נעצרה המגיפה.

3. משה רצה שבנ"י ישנו את היחס לאהרן / אראל סגל[עריכה]

בשמות יז ח מסופר " " "ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים" " ". גם שם, כזכור, בנ"י הצליחו לנצח באופן מוזר – " " "כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל" " ". שם הפירוש המקובל הוא, שכאשר בנ"י ראו את ידיו של משה מורמות כלפי מעלה – התחזקה בהם האמונה בה' ובזכות זה הם התגברו. יותר מזה: הסיבה למלחמת עמלק היתה שבנ"י לא האמינו בה' ואמרו (שמות יז ז) " " "היש ה' בקרבנו אם אין?" " " ולכן כאשר בנ"י האמינו בה' הם תיקנו את החטא שגרם למלחמה ולכן הצליחו לנצח בה.

נחזור לפרשה שלנו. בפרשה שלנו הסיבה למגיפה היתה שבנ"י אמרו " " "אתם המיתם את עם ה'" " ", ובמיוחד – הם חשדו באהרן, שכשהוא הקטיר את הקטורת הוא גרם בזה למותם של 250 הנשיאים. משה קיווה, שכאשר בנ"י יראו את אהרן רץ לתוך המגפה עם הקטורת - הם ישנו את היחס אליו; הם יגידו 'איזה גיבור אהרן! הוא מוכן לרוץ לתוך המגפה ולהקטיר קטורת רק כדי להציל אותנו!' בכך הם יתקנו את החטא שגרם למגפה והמגפה תיעצר.

4. משה למד מפרשת אחרי-מות / ע"פ סיגליה[עריכה]

משה למד את זה מהפרשה שנאמרה לו (ויקרא טז א) "...אחרי מות מות שני בני אהרן". באותה פרשה נאמר לו שאהרון צריך לתת "את הקטורת על האש לפני ה'; וכיסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות": אהרן צריך להקטיר קטורת לפני ה' כדי שלא ימות כמו שמתו בניו.

לפי זה, הקטורת היא כמו 'קמיע': אי אפשר להבין איך בדיוק היא פועלת - אבל היא פועלת.

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2001-01-01.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/bmdbr/hqtort