אבן עזרא על בראשית כג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

חיי — לשון רבים ולא יתפרדו. ומנהג הלשון להקדים המספר הרב על המעט, והפך הדבר, כמו שני יעקב:

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ארבע — שם אדם גדול בענקים (יהושע יד טו). ולהיותו אברהם הוא על דרך דרש, כי לא היה מהענקים.

וכאשר מתה שרה היה אברהם במקום אחר, על כן אמר ויבא אברהם.

ולבכתה — לבכות עליה, וכן "ובכתה את אביה" (דברים כא יג):

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

פני מתו — רמז לגוף. ועוד תמצא פירוש לאמר:

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

גר לבדו — הוא הלן, ותושב הוא הגר היושב בארץ. אמר: הנה אני תושב עמכם, והמות גזור עלינו, ואין לי מקום שיהיה לי אחוזה כמו נחלה, או מקום שאוחז אותו בכסף להיות קבר למתי:[1]

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אדוני — ולא אדונינו, לשון המדבר. ואין מדרך מוסר לשום אחרים שותפים עמו.

נשיא אלהים — דרך גדולה, בעבור כי אתה נביא.

יכלה — ימנע, כי ימצא בה"א גם באל"ף באחרונה:

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ודקדוק וישתחו — בספר היסוד. והאומרים כי השתחוייתו היתה לשם, לא אמרו כלום, כי הכתוב אמר שהשתחוה לבני חת. והשתחויה, שישוח ראשו, וזה משפט הנותן שבח לאחר. וגם משה השתחוה לחותנו:

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מערת המכפלה — מערה בתוך מערה. בכסף מלא — וההפך 'חסר':

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

[לא אדוני שמעני] — לא כן אדוני, אך שתשמעני:

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

לפני עם הארץ — וזאת ההשתחויה היתה לפני עם הארץ לעפרון, לתת שבח לו:

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אך אם אתה לו שמעני — אם אתה תעשה כן; לו תשמעני. או טעמו: אם אתה תעשה כן[2]; לו נתתי כסף השדה:

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

עובר לסוחר — שלא יקח כי אם כסף נבחר:

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויקם — נתקיים ועמד השדה למקנה. והנה זה הפסוק דבק עם הפסוק שהוא למעלה, וכן "גר ותושב אנכי" (בראשית כג ד). והעשרה שהזכיר הגאון אינם דבוקים:

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וטעם לעיני בני חת — (את) אנשי המקום. וטעם לכל באי שער עירו — כל עובר ושב:

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ואחרי כן קבר אברהם את שרה — ומאז נתקיים השדה לאחוזת הקבר לו ולזרעו. ונזכרה זאת הפרשה, להודיע מעלת ארץ ישראל על כל הארצות, לחיים ולמתים. ועוד, לקיים דבר ה' לאברהם להיות לו נחלה:
  1. ^ אולי "שיהיה לי" הוא סוף הדיבור, ו"אחוזה — כמו נחלה" הוא דיבור חדש. ויקיעורך.
  2. ^ נראה לכאורה שחסר כאן בראב"ע תיבת "ותשמעני" וכיו"ב. ובמהדורת מוסד הרב קוק בשם כת"י פריס: "שמענו". ויקיעורך.