אבן עזרא על איכה ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · אבן עזרא על איכה · ה

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

זכור - הזכור בלב והמבט בעין. והטעם כל הצרה שעברה עלינו קודם הגלות והחרפה שאנחנו בה.
נחלתנו - שדות וכרמים, מכורה לזרים שהם בארצנו.

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

יתומים - ועוד היינו עם הגרים עלובים כאילו יתומים היינו ואין אב, ידוע שמנהג משפחת האב לעזור היתומים.

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

מימינו - אפילו המים והעצים שאינם ברשות אדם נקנה אותם במחיר רב, כי העיר יושבת במצור מן אויב.

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

על - ואם אנחנו מביאים המים או העצים, על צוארנו נרדפנו, הצר רדפנו ויגענו חנם, כי לא יניח לנו מה שהיינו מביאים.

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצרים נָתַנּוּ יד - דגשות הנו"ן במלת נתנו תחת נו"ן השרש, כי זאת הנו"ן סימן המדברים. ונתינת היד שבועה וְהִנֵּה נָתַן יָדוֹ (יחזקאל יז יח) והטעם כתקיעת כף כי נשבעו למצרים ואשור ואולי נשׂבע.

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

אבותינו - זאת הרעה הבאה עלינו בעבור עונותינו שהתחברו עם עונות אבותינו והם נמלטו ולא אנחנו, כטעם פוקד עון אבות על בנים.

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עבדים - ועבדינו נותני מס לנו כאדום משלו בנו.
פורק. כמו מציל, כמו ויפרקנו מצרינו (תהלים קלו כד), ושניהם מגזרת מפרק הרים (מ"א יט יא).

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

בנפשנו - בתחלה היו עבדינו מביאים לחמנו ועתה אנחנו בעצמנו. והישר בעיני שטעמו בסכנת נפשנו וכן כי בנפשותם הביאום (דהי"א יא יט).

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

עורנו - ואם לא נסתכן להביא לחם נמות ברעב.
נכמרו. כמו יבערו ויקדו. ונכמרו כי נכמרו רחמיו (בראשית מג ל)

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נשים - לא די לנו צרת הרעב עד שעינו העבדים נשינו. וכל שכיבה באונס והיא כדרכה תקרא ענוי.

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

שרים - אין לנו שרים שיושיעו נשינו כי אפילו הם נתלו בזרועם. ויש אומרים כי בידם שב אל העבדים הנזכרים למעלה.

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

נשאו - בחורים לטחון, ויהיה טחון שם הפועל, כמו נלאיתי נשוא (ישעיה א יד), וכשל כח הנערים בהניע עץ הטחנה. ויש אומרים שהוא כמשמעו, והטעם כי כל מחנה צריכה לטחון ולעצים.

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

זקנים - מנהגם היה לשבת בשערי ירושלים.

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

שבת - על הקרבנות שנכרתו.
ומחולנו - המחוללים והמשוררים.

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

נפלה - בית המקדש מקום השכינה.

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

על זה היה דוה לבנו והעין חשכה מרוב הבכי.

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

על הר ציון ששמם - פועל עבר, כמו כאשר אהב (בראשית כז יד).
הלכו בו - המהלכים, כמו ויחנטו אותו (בראשית נ כו). ויהיה הלכו כטעם הליכה מהבנין הכבד והוא פועל עומד. ובעבור שמצאתי עָרוֹם הִלְּכוּ (איוב כד י) הוצרכתי לדקדוק הראשון.

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

אתה ה' - ידענו כי מלכותך לא תסור, ולדור ודור אתה יושב על כסא המלוכה.

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

למה - בעבור שאתה עומד לנצח למה תשכחנו סלה.

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

השיבנו - לעיר משכן שמך, ונשוב לעבדך כימי קדם.

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

כי - השיבנו מהרה, אלא אם מאסתנו בעונינו כבר קצפת עלינו קצף גדול. והישר בעיני להיותו כי אם מאוס מאסתנו בעונינו כבר קצפת עלינו יותר מדאי, והוא ברחמיו ירחם עלינו ועל האומללים, ויעמיד השר מיכאל, להליץ טוב על ישראל, ובא לציון גואל.