רש"י על תהלים לא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על תהלים · לא · >>

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מצודות" - פליישי"ץ בלע"ז

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תנחני" - מונאראשמו"י בלע"ז כמו (שמות ל"ב) לך נחה את העם וגו'

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בידך אפקיד רוחי" - קומנדרי"ה בלע"ז אפקיד רוחי תמיד לפי שאתה פדיתה אותי מצרה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"השומרים הבלי שוא" - המצפים לתשועת ע"א

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הסגרתני" - ליבראשמוו"י ומנחם חבר אותו לשון סגירה וכן כל לשון סגר

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עששה" - כהתה לשון עששית שאדם נותן זכוכית לנגד עיניו לראות לעבר הזכוכית דבר אין אותה מראה ברורה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועצמי עששו" - לשון רקב כאלו אכלם עש

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מכל צוררי" - מאת כל צוררי הייתי חרפה לגדוף

"ולשכני" - אני חרפה מאד ופחד למיודעי אמישקטיישנ"ץ מתפחדים על קורותי

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ככלי אובד" - ההולך לאבד כל לשון אבידה אין הלשון נופל על בעל אבידה לומר הוא אבד אותה אלא האבידה אובדת ממנו כד"א אשר תאבד ממנו (דברים כ"ב) האובדת לא בקשתם (יחזקאל ל"ד)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דבת רבים" - עצת רבים דבת לשון דובב שפתי ישנים (שיר השירים ז') וכן כל דבה שבמקרא פרלרי"ץ בלע"ז

"מגור מסביב" - שמייראין ומפחדין אותי

"בהוסדם" - בהתיעצם

"זממו" - לשון מחשבה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בידך עתותי" - עתים העוברים עלי על פיך הם ובגזרותיך

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל אבושה וגו'" - אחרי שקראתיך אין נאה שאבוש

"ידמו לשאול" - ישתתקו ויאלמו למות

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הדוברות על צדיק עתק" - שאומרות לשאול עלי דוד מבקש רעתך

"עתק" - סרה דבר שאינו כמו ויעתק משם (בראשית י"ב) ודונש פתר אותו לשון דבר גדול וקשה כמו עתקו וגם גברו חיל (איוב כ"א) הון עתק (משלי ח') ולמכסה עתיק (ישעיהו כ"ג) (סא"א)

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מה רב טובך" - ידעתי לעולם הבא יש שכר טוב ליראיך ומכל מקום בעולם הזה שהרשעים מקיפים אותם אני מתפלל עליהם שתסתירם בסתר פניך

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מרוכסי איש" - מחבורי רשעים המתקשרים יחד להרע להם

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעיר מצור" - בקעילה כשאמר שאול עלי נסגר לבא בעיר דלתים ובריח (שמואל א כ"ג)

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואני אמרתי בחפזי" - כשיצאתי מקעילה ובאתי אל מדבר מעון והייתי נחפז ללכת מפני שאול כי השיגני ושאול ואנשיו עוטרים אלי ואל אנשי לתפשם

"אמרתי בלבי נגרזתי" - נכרתתי לשון גרזן הכורת את העץ על שם גזירתו נקרא גרזן כך פי' דונש ומנחם חברו כמו נגרשתי ואין לו דמיון בתורה (סא"א)

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אמונים נוצר ה'" - שומר ה' את המאמינים בישועתו וסומכים עליו

"על יתר" - מדה במדה מכוונת כחץ על יתר הקשת (סא"א) או יש לפתור על יתר חבל כנגד חבל קו כנגד קו ל"א יתר הוא לשון גאוה כמו (ישעיהו ט"ו) יתרה עשה פירוש ומשלם על יתר בגאוה לעושי גאוה (סא"א)

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חזקו ויאמץ לבבכם" - כמו שראיתם שעשה לי להושיעני שהוחלתי לו