רש"י על תהלים ל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על תהלים · ל · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שיר חנוכת הבית" - שיאמרוהו הלוים בחנכת הבית בימי שלמה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ארוממך ה' כי דליתני" - הגבהתני

"ולא שמחת אויבי לי" - כמו עלי שהיו אומרים אין לדוד חלק לעולם הבא וכשראו שבשבילו נפתחו הדלתות לארון אז ידעו שמחל לו הקב"ה על אותו עון ונהפכו פני שונאי דוד כשולי קדירה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותרפאני" - היא סליחת עון כמו ושב ורפא לו (ישעיהו ו')

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מירדי בור" - כמו מירידתי לבור שלא ארד לגיהנם

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זמרו לה' חסידיו" - על מה שעשה לי כי יכולים אתם לחסות בו שייטיב לכם ואפילו אתם שרוים בצער אל תיראו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואני אמרתי בשלוי" - בשלוותי הייתי חושב לא אמוט לעולם אבל אין הדבר ברשותי כי אם ברשותו של הקב"ה ברצונו העמיד את הררי את גדולתי להיות עוז וכיון שהסתיר פניו ממני מיד הייתי נבהל

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואקרא אליך ואתחנן" - תמיד לאמר לפניך מה בצע בדמי וגו' ואתה שמעת קולי והפכת מספדי למחול לי

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פתחת" - אלאק"ש בלע"ז כמו (בראשית כ"ד) ויפתח את הגמלים ורבותינו דרשו כל המזמור על מרדכי ואסתר והמן בפסיקתא זוטא ואני אמרתי בשלוי אמר המן אליך ה' אקרא אמרה אסתר וכו' עד היה עוזר לי הפכת מספדי למחול לי אמר מרדכי וכל ישראל