רש"י על שמואל ב יג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על שמואל ב · יג · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולאבשלום אחות יפה" - שהיתה בת אמו

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"להתחלות" - עד שנחלה

"כי בתולה היא" - צנועה בבית ואינה יוצאת לחוץ לפיכך ויפלא בעיני אמנון וגו' נכסה ונעלם ממנו מה תואנה יכול לבקש וישכב עמה כמו (דברים יז ח) כי יפלא ממך ארי יתכסי ממך

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"איש" - חכם לרשעה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דל" - כחוש כמו (בראשית מא יט) דלות ורעות תואר

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את הבריה" - את הסעודה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותלבב" - ותחלוט סולת מורבכת במים רותחין תחלה ואחר כך בשמן

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את המשרת" - תרגום של מחבת מסריתא

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי לא ימנעני ממך" - שמותרת אני לך לפי שנתעברה בי אמי כשהיא נכרית יפת תואר שלקחה דוד במלחמה ומי שיש לו בן או בת מן שפחה אינו בנו לכל דבר

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישנאה אמנון" - אמרו רבותינו (סנהדרין כא א) נימא נקשרה לו ועשאתו כרות שפכה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל אודות" - אל תעשה אודות הרעה הזאת של שילוח הגדולה מן האחרת שעשית עמי ועניתני ועוד תוסיף רעה ממנה לשלחני

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהיו גוזזים" - ודרכם היה לעשות משתה בגזוז צאנם

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא ילך נא אתנו" - ואם לא יכול אתה ללכת ילך נא עמנו אמנון

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על פי אבשלום היתה שימה" - בציויו של אבשלום היתה שימה זו נישומת על עבדיו להרוג את אמנון

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותכל דוד" - הרי זה מקרא קצר ותכל נפש דוד וכן תרגם יונתן וחמידת נפשא דדוד כמו (תהלים פד ג) נכספה וגם כלתה לשון תאוה כי נחם על אמנון קבל תנחומין