רש"י על שמואל א כא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על שמואל א · כא · >>

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת הנערים יודעתי" - לשון טורח הנערים אשר יצאו עמי הטרחתים לרוץ לפני אל מקום פלוני אלמוני

"יודעתי" - כמו (שופטים ח טז) ויודע בהם את אנשי סכות

"פלוני אלמוני" - אלמון מאין שם שאיני חפץ להזכיר כי דבר סתר הוא

"פלוני" - כמו (דברים יז ח) כי יפלא יתכסה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"או הנמצא" - אם אין חמשה תן לי מה שנמצא בידך

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אך מאשה" - בקושי אני מאכילן לזרים אך זה אי אפשר שאכילנו לטמאים

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עצורה לנו" - עצורה ממנו

"ויהיו כלי הנערים קדש" - טהורים

"והוא דרך חול" - והלחם משנסתלק מעל השולחן והקטירו הבזיכין קרוב הוא להיות חולין שיצא מידי מעילה משיהיה לו שעת היתר לכהנים

"ואף כי היום יקדש בכלי" - ואפילו אם היום היתה תחלת קדושתו על השלחן הייתי זקוק ליטלו משם ולהאכילנו שאחזו בולמוס ומסוכן הוא כך מפורש במנחות

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לשום לחם חם" - אחר ביום הלקח זה ורבותינו אמרו (יומא כא א) חם ביום הלקחו גם ביום סלוקו חם כיום סדורו

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נעצר לפני ה'" - עוצר עצמו לפני אהל מועד לעסוק בתורה

"אביר הרועים" - אב בית דין

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואין יש פה" - ואם יש פה

"נחוץ" - בבהילות

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לוטה" - כרוכה וכן (מלכים-א יט יג) וילט פניו באדרתו

"אחרי האפוד" - אחר ששאלו באורים ותומים אמר לו כן וכן תרגם יונתן בתר דשאיל ליה באפודא

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלא זה דוד מלך הארץ" - אמרו לו לאכיש תנאי היה בינינו (לעיל יז ט) אם יוכל להלחם אתי והכני והיינו לכם לעבדים אין לך אלא שתרד מכסאך ויהיה מלך הארץ הזאת

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את טעמו" - את דבריו

"ויתהולל" - נשתטה

"ויתו" - ויכתוב

"רירו" - רוקו דבר הנוטף קרוי ריר וכן (איוב ו ו) בריר חלמות וכן (ויקרא טו ג) רר בשרו

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הזה יבא אל ביתי" - לשון תמיהה ולכך נקוד חטף פתח ורפי