רש"י על שופטים ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על שופטים · ז · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"מגבעת המורה בעמק" - (תרגום) דמסתכיא למישרא המורה לשון הוראה וראיה כמו (משלי ו יג) מורה באצבעותיו שמשם צופים ורומזים בעמק

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"יתפאר" - וונטי"ר בלע"ז

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ויצפר" - בבקר לשון ארמי צפרא

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כל אשר ילוק בלשונו וגו' וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות" - תציג אותו לבד חוץ מסיעתך כי הם לא ילכו עמך שכך הם למודים לכרוע לפני עבודת גלולים

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"המלקקים בידם" - אין זה דרך כריעה כלוקק בלשונו

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"נפלים בעמק" - שוכנים בעמק

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"צליל" - צלול כתיב שהיה הדור צלול מן הצדיקים

"צליל לחם שערים" - (תרגום) חרר דלחם שעורים חררה שאופין על הגחלים

"לחם שערים" - הוא זכות העומר הקרב בפסח

"ויכהו ויפל" - האהל

"ויהפכהו" - האהל מלמטה למעלה ונפל האהל

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"את מספר החלום" - את סיפור החלום (תרגום) ית שועית חלמא וית פשריה

"ואת שברו" - ואת ממכרו כלומר ואת פתרונו

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"שופרות ולפדים" - להזכיר זכות מתן תורה ופשוטו לילה היה כמו שכתוב (פסוק ט) והיה חשך לפיכך נשאו שם לפידים להאיר להם ונתנום בכדים כדי שלא יבינו בלפידים

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ממני תראו" - את אשר אני עושה ראו ועשו כן

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אנכי וכל אשר אתי" - אחד מן הראשים ומאה איש היה עמו (פסוק ט)

"לה' ולגדעון" - (תרגום) חרבא דמקטלא מן קדם ה' ונצחנא על ידי גדעון

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הקם הקימו" - כבר בני החיל את השומרים שהיתה משמרתם באשמורת התיכונה שכן דרך בני גייסות להעמיד שומרים אלו ישמרו שליש הלילה הראשון ואלו שליש השני ואלו שליש האחרון

"ונפוץ הכדים" - ולשבור הכדים אשר בידם

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ויריעו" - תרועת מסע וניסה

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ולכדו להם את המים" - המפסיקין בין ארם לארץ כנען

"ואת הירדן" - שגם הוא היה מפסיק

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הביאו אל גדעון מעבר לירדן" - בבקר כשעבר גדעון את הירדן לרדוף אחר זבח וצלמונע

<< · רש"י על שופטים · ז · >>