רש"י על צפניה א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


רש"י על צפניה · א · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אסוף אסף" - לשון כליון כמו (שופטים יח) ואספת את נפשך דמיכה ואל"ף חסרה בתיבה שנייה שהרי היה לו לכתוב אאסוף אבל יש כאלה הרבה כמו לא יהל שם ערבי (ישעיהו יג) שהוא כמו לא יאהל

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והמכשלות את הרשעים" - הם העכו"ם

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את שאר הבעל" - שלא תהא שארית לזכרונו

"הכמרים עם הכהנים" - פלחיהון עם כומריהם

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת הנשבעים לה'" - וחוזרים ונשבעים במלכם בעכו"ם שלהם עושין עכו"ם עיקר לומר אם אין אתה מאמין בשבועת ה' הריני נשבע לך בעכו"ם

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הקדיש קרואיו" - זימן חיילותיו ליום מועד

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מלבוש נכרי" - תכשיטי עכו"ם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הדולג על המפתן" - ת"י דמהלכין בנימוסי פלשתאי שלא היו דורכים על מפתן דגון שנאמר על כן לא ידרכו כהני דגון וגו' (שמואל א ה)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משער הדגים" - ת"י מתרע נוניא ושער היה בירושלים וכך שמו

"מן המשנה" - משער העופות שהוא שני לו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יושבי המכתש" - נחלא דקדרון שעמוקה כמכתשת זה ת"י ומדרש אגדה משער הדגים זו עכו הנתונה בחיקו של הים ששם נצודים דגים הרבה

"מן המשנה" - לוד שהיא משנה לירושלי'

"מהגבעות" - זו צפורי שיושבת בראשי ההרים כצפור

"יושבי המכתש" - זו טבריא שעמוקה מכל ארץ ישראל

"כי נדמה כל עם כנען" - ת"י ארי אתר כל עמא דדמי עובדיהון לעובדי עמא דארעא דכנען

"כל נטילי כסף" - כל עתירי נכסיא טעוני משא כסף וזהב כמו (משלי כז) כובד האבן ונטל החול ל' משא

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אחפש את ירושלים בנרות" - אדקדק בעונותיהם

"הקופאים" - הצפים על שמריהם ויצף הברזל (מלכים ב ו) מתרגמינן וקפא פרזלא

"האומרים בלבבם לא ייטיב ה'" - לעושי רצונו

"ולא ירע" - לעוברי רצונו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מר צורח שם גבור" - הגבור יצרח שם בקול מר

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יום שואה" - לשון שממון

"ומשואה" - שממון יותר

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והצרותי לאדם" - לישראל הקרויים אדם

"ולחומם" - בשרם ול' ערבי בשר קורין אל לחם

"כגללים" - רעי