רש"י על הושע יד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על הושע · יד

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תאשם שומרון" - מעתה תגלה אשמת' "הריותיו" - נשים מעוברות שבתוכה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שובה ישראל" - שבארץ יהודה פן יקרה אתכם כשומרון לכך נסמכו העניינים משל למלך שמרדה עליו מדינה שלח המלך פולימרכוס ואמר להחריבה היה אותו פולימרכוס בקי ומיושב אמר להם טלו לכם ימים ואם לאו אני עושה לכם כדרך שעשיתי למדינה פלונית ולחברותיה ולאיפרכיא פלונית ולחברותיה לכך נאמר תאשם שומרון ואומר שובה ישראל עד ה' אלהיך כדאיתא בסיפרי בפ' וישב ישראל בשטים

"עד ה' אלהיך" - תני בשם רבי מאיר שובה ישראל בעוד שהוא ה' במדת הרחמים ואם לאו אלהיך מדת הדין עד דלא יתעבד סניגוריא קטיגוריא

"כי כשלת" - באו לך מכשולים בעד עווניך

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל תשא עון" - כל עוונותינו סלח

"וקח טוב" - ולמדנו דרך טוב דבר אחר מעט מעשים טובים שבידינו קח בידך ושפטנו אחריהם וכן דוד אומר מלפניך משפטי יצא עיניך תחזינה מישרים (תהלים יז) דבר אחר וקח טוב וקבל הודיה מאתנו שנאמר טוב להודות לה' (שם צב)

"ונשלמה פרים" - שהיה לנו להקריב לפניך נשלם אותם בריצוי דברי שפתינו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשור לא יושיענו" - עוד זאת אמרו לפניו לא נבקש עוד עזרת אדם לא מאשור ולא ממצרים

"על סוס לא נרכב" - זו היא עזרת מצרי' שהיו שולחים להם סוסים כמו שאמרו לישעיהו (ישעיהו ל) לא כי על סוס ננוס ועל קל נרכב

"ולא נאמר עוד למעשה ידינו" - שהם אלהינו

"אשר בך" - לבדך תהיה תקותינו המרח' יתומים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ארפא משובתם" - אמר הנביא כך אמר לי רוח הקודש מאחר שיאמרו לפני כן ארפא משובתם ואוהבם בנדבת רוחי אעפ"י שאינן ראויין לאהבה אתנדב לאהבתם כי שב אפי ממנו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויך" - הטל את שרשיו ויצליחם כלבנון כשרשי אילני הלבנון שהם גדולים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ילכו יונקותיו" - יסגון בנין ובנן ויהי כזית מנרתא דקודשא זיוהון וריחהון כריח קטרת בוסמיא "כלבנון" - כבית מקדשא

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישובו יושבי בצלו" - אותן שהיו כבר יושבים בצל הלבנון שדימה בו ישראל ובית המקדש ועכשיו גלו מעמו ישובו אליו "זכרו כיין לבנון" - כדוכרן יבבות חצוצרתא דעל חמר עתיק דמתנסך בבית מקדשא שהיו תוקעין בחצוצרות על הנסכים כשהלוים אומרים בשיר

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אפרים" - יאמר מה לי עוד ללכת אחרי העצבים וישובו מע"א

"אני עניתי" - אענהו מצרתו

"ואשורנו" - אראה בעניו

"אני כברוש רענן" - אני לו נכפף להיות אוחז ידו בי כברוש רענן הנכפף לארץ שאדם אוחז בענפיו כלומר אהיה מצוי לו

"ממני פריך נמצא" - והלא אני הוא שכל טובתך מאתי באה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי חכם ויבן אלה" - מי חכם בכם ויתבונן לתת לב לכל אלה וישוב אלי

"ופושעים יכשלו בם" - בשבילם על שלא הלכו בהן כן תרגם יונתן