רבינו אשר על הש"ס/פסקי הרא"ש/סנהדרין/פרק י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן א[עריכה]

אלו הן הנחנקין. איבעיא להו בן מהו שיקיז דם לאביו. ואסיקנא רב פפא לא שביק ליה לבריה למשקל ליה סילוא מר בריה דרבא לא שביק ליה לבריה למיפתח ליה כיבא דילמא חביל ליה והוה ליה איסור חנק. בעו מיניה מרב ששת בן מהו שיעשה שליח לאביו להכותו ולקללו. וא"ל דלכל התורה אין הבן נעשה שליח לאביו להכותו ולקללו חוץ ממסית ומדיח שהרי אמרה תורה לא תחמול ולא תכסה עליו:

סימן ב[עריכה]

שלחו מתם איזהו בן העולם הבא ענותן ושפל ברך שייף עייל ושייף ונפיק וגריס באורייתא תדירא ולא מחזיק טיבותא לנפשיה. יהבי רבנן עינייהו ברב שילא בר אהבה: